Formulář žádosti o vydání předmětu soudní úschovy dle §185e

Musím podat okresnímu soudu žádost o vydání peněz ze soudní úschovy za akcie ArcellorMittal vzhledem k tomu,že 2.příjemce občanské sdružení Centrum Consultant Finance na výzvu soudu o vydání souhlasu s vydáním ze soudní úschovy nereagoval nebo nedal souhlas.Nevím,jaké náležitosti musí