T-test

Dobrý den, Nevím jak porovnat získaná data u experimentální a kontrolní skupiny(průměr, rozptyl, směrodatná odchylka)a interpretaci výsledků.Jedná se o srovnání znalostí na základě nového učebního textu. Prosím o pomoc.Děkuji