byli jsme vyzváni na změnu hesla a když jsme zadali heslo nové změnu provedete až za 24 hodin.S tím nemůžeme souhlasit, protože potřebujeme spojení okamžitě třeba se starým heslem.Co máme dělat_ Bohumil Jedovnický