Rekonstruovat, nebo zbourat a postavit znovu? Aneb, jaké dotace využít?

Rekonstruovat, nebo zbourat a postavit znovu? Aneb, jaké dotace využít?

Program Nová zelená úsporám, který otevřel nové možnosti dotací na konci září tohoto roku, nabízí mnoho řešení pro ty, kteří by si rádi pořídili vlastní bydlení. Pro ty, kteří chtějí koupit či postavit novostavbu v pasivním energetickém standardu, se nabízí program NZÚ Standart, oblast B Novostavba, kde takoví žadatelé mohou získat až 535 000 Kč. 

 

Zajímavějším programem je pro mnohé ale program Oprav dům po babičce, kde je možné získat dotaci více než 1 milion korun, a to ať už na komplexní renovaci domu, nebo za určitých podmínek na postavení zcela nového domu na místě původní stavby. Dotace v tomto programu je podmíněna komplexním zateplením domu – tedy obvodových stěn, střechy, stropů a podlah u stávajících rodinných domů. Zde můžete získat až milionovou dotaci. Podpora se vztahuje i na výměnu oken, dveří a jiných stavebních otvorů a na instalaci stínicí techniky. Dále je v programu zahrnuto i mnoho dalších opatření na zefektivnění energetické náročnosti stavby, ať už se jedná o fotovoltaické systémy, řízené větrání s rekuperací nebo například na využití dešťové a odpadní vody.  Navíc čím více opatření využijete, tím více peněz od státu získáte – za každou kombinaci opatření získáte bonus 10 000 Kč. Pokud jste rodina s nezaopatřenými dětmi, můžete také navíc obdržet bonus 50 000 Kč za každé takové dítě. 

 

Pokud máte pozemek, na kterém stojí stavba (rodinný dům či stavba určená k rekreaci s celoročním obýváním) jejíž stav je k rekonstrukci nevyhovující, máte možnost tuto stavbu zbourat, postavit na jejím místě novou, a dotaci získat i takto. Rozhodnete-li se pro tuto variantu, je potřeba splnit několik podmínek. Jednak musí mít nový dům energeticky vztažnou plochu nepřevyšující 350 metrů čtverečních. Původní stavba musí být zároveň odstraněna v souvislosti s přípravou na stavbu nového domu, a to bezprostředně předtím.

 

Při rozhodování mezi renovací starého domu a postavením nového je mnoho faktorů, které je třeba zvážit. „V některých případech může být ekonomicky a energeticky efektivnější zbourat stávající stavbu a postavit novou, která bude splňovat moderní energetické normy a poskytovat lepší životní komfort,“ říká Martin Protiva, obchodní ředitel Ekonomických staveb a dodává „nové technologie a stavební metody nám nyní umožňují postavit domy, které jsou nejen energeticky účinnější, ale také odolnější a dlouhodobě udržitelné.”

 

Program také definuje, co všechno spadá pod pojem „rodinný dům”, tedy takový, na který můžete dotaci čerpat. Do této definice spadají:

  • budovy s nejvýše třemi samostatnými byty;
  • obytné části zemědělských usedlostí, které splňují definici bytu;
  • rekreační stavby využívané pro bydlení, kde budou žadatel a členové jeho domácnosti mít evidován trvalý pobyt;
  • a ještě několik dalších kategorií budov, které stavebně a užitím odpovídají rodinným domům.

 

Naopak za rodinný dům v tomto programu nejsou považovány stavby, které nejsou pevně spojeny se zemí, stavby dočasné a výrobky plnící funkci stavby. 

 

„Výhodou programu Oprav dům po babičce bezesporu je možnost čerpat dotaci zálohově, tedy předem, narozdíl od NZÚ, kde je dotace vyplácena až po vyúčtování. I v tomto programu je možné získat peníze zpětně, a to na realizace, které byly dokončeny po 1. lednu 2021,” doplňuje Protiva. Konkrétní případy jsou ale vždy individuální, proto je ideální konzultovat zájem o dotaci telefonicky nebo osobně v regionálních centrech, které jsou pro tyto dotační programy zřízeny. Jejich seznam naleznete na webu Nové zelené úsporám

Rate this post

2 komentářů k Rekonstruovat, nebo zbourat a postavit znovu? Aneb, jaké dotace využít?

  1. My jsme se rozhodli pro rekonstrukci našeho domu. Manžel objednal na celou rekonstrukci firmu, která vyměnila okna, dveře a položila nové podlahy. Pracovníci firmy pracovali rychle a my jsme s výsledkem velice spokojení. Díky tomu teď ušetříme nemalé finance za vytápění celého domu. Jsem ráda, že jsme se do ní pustili.

  2. To je často dost složité rozhodnutí. Jsem majitelka domu a můžu říct, že záleží na konkrétním stavu nemovitosti, ale i finančních možnostech. Pokud je dům opravdu v havarijním stavu, tak pak může být demolice a nová výstavba lepší volbou. Ale často se může vyplatit i kvalitní rekonstrukce, a to, pokud chcete zachovat historický ráz budovy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *