Jak fungují přivýdělky a co je podvod

Když se podíváte na jedny z nejvyhledávanějších slov na internetu, tak jsou to práce na doma, přivýdělek, jednoduchá vedlejší práce atd. Není se čemu divit, v dnešní době je každá koruna vydělaná bokem velice příjemným přilepšením, ale tohoto trendu hledání „ vedlejšáků“ se také chytilo mnoho podvodníků, kteří chtějí pouze vydělat především na lidské neinformovanosti. A tak účelem tohoto článku je ukázat, jaké možnosti finančního přilepšení existují a čím si rozhodně nevyděláte ani korunu, přesněji řečeno, většinou proděláte.

Než začneme hledat

Nejprve se podíváme na ty klasičtější způsoby přivýdělku, které se dnes objevují v médiích a na internetu. Před každým inzerátem, kde je popsaný nějaký způsob, jak si vydělat nějaký ten peníz, se musíte zamyslet nad tím nejdůležitějším pravidlem – zda zde popsaná činnost, kterou by jste vykonávali, je někomu užitečná tak, že je ochoten za ni zaplatit. Někdy je, bohužel, dost těžké rozpoznat, zda ona nabízená práce je řádně placenou činností nebo podvodem. Takovým vodítkem by mohlobýt i to, že seriózní firmy mají u své nabídky práce uvedeny patřičné kontakty – telefonní číslo, e-mail a adresu či sídlo.

A ještě jednu věc je třeba si uvědomit před vyhledáváním pracovních nabídek. V každé pracovní činnosti platí, že zadarmo vám nikdo nic nedá. To znamená, že až na opravdové výjimky ( a ty nejsou vždy legální ) neexistují jednoduché přivýdělky za hromadu peněz.

Vyplňování dotazníků – tazatel

Mezi ty klasické vedlejší pracovní činnosti patří vyplňování dotazníků. Což znamená, že budete pracovat pro nějakou agenturu zabývající se výzkumem trhu a stanete se součástí sítě tazatelů dané společnosti. U této pracovní činnosti platí, že je dobré se ohlédnout po zavedené a známé agentuře ( Stem/Mark, SC&C, Median, Factum, Field Research, Markent, Focus, Data Servis…). A také to chce oplývat výřečností a neostýchat se oslovit cizí lidi. Samotná práce vypadá asi tak, že většinou poštou obdržíte cca 6 – 10 dotazníků o různém počtu listů. V nich jsou otázky a možnosti odpovědí. S dotazníky vám dorazí i rozpis, podle kterého budete oslovovat dané respondenty. Poté obejdete či objedete vyhledané domácnosti a tam provedete (nebo neprovedete) rozhovor dle dotazníku. Na celý výzkum( počet zaslaných dotazníků) je určen týden až deset dní a poté vše odešlete. Výdělek se pohybuje v rozpětí 50 až 170 korun za vyplněný dotazník( záleží na počtu listů). Výzkumy lze provádět i s notebookem( CAPI výzkum ), dotazníky vámdorazí e-mailem a vy budete v domácnosti nejprve uvádět v provoz notebook a poté vyklepávat do klávesnice odpovědi. Tento způsob vedení rozhovoru bývá placen o trochu lépe než je tomu u papírové formy.

S prací tazatele úzce souvisí i činnost mystery shoppera, což je tajný zákazník. Tuto práci nejčastěji zadávají agentury pro průzkum trhu a vy budete muset sehrát zákazníka nebo zájemce o nějakou službu. A přitom dobře sledovat reakce personálu a po vykonané návštěvě vše zapsat do dotazníku.

U výzkumné agentury si lze vydělat až 5 000, větší částky asi dosáhnete stěží. Tato práce ale obnáší trávit dost času v terénu, chodit či jezdit a hlavně, zvonit u domácností. I když budete mít průkaz společnosti, stejně narazíte na neochotu lidí sdělovat jakékoliv informace. Určitým řešením je zapojit do rozhovorů své známé, ale ti časem dojdou a stejně dojde na cestu k cizím lidem. Někdy se stává, že agentura obešle dané domácnosti upozorněním, že je navštívíte. Toto trošku práci ulehčí, ale nedůvěra je i tak veliká. Každopádně, uskutečňováním rozhovorů si lze peníze vydělat, i když, chce to mít na takovou činnost určité předpoklady a trochu té přirozené drzosti.

Reklama na autě či domě

Další možností, jak si vcelku pohodlně přivydělat, je poskytnout svůj dům či automobil k reklamním účelům. Měsíčně si tak můžete přilepšit o pár tisícovek, ale má to i své „ale“. Předně, váš dům musí být umístěn někde u silnice na atraktivním místě. Pokud tuto podmínku splňujete amáte volný štít, tak zkuste odpovědět na nabídky firem, kterých je na internetu docela dost. Automobil k tomuto účelu určený nemusí vždy dané reklamní firmě vyhovovat, ale i tak se vyplatí ho nabídnout k reklamě.

Kompletace výrobků

Domácí manuální práce je velice žádaným druhem přivýdělku, ale zde buďte velice obezřetní. Najít si totiž domácí práci, která opravdu funguje, je velice zdlouhavou činností a mnohdy záleží na velikém štěstí. Objevují se občas firmy, které hledají někoho pro kompletaci či montáž nějakého výrobku, ale bývá požadována určitá zručnost a nečekejte, že si takto vyděláte nějaký balík.Navíc, v této oblasti se objevuje dost podvodných nabídek, které vás nutí k počáteční koupi nějakého katalogu, podle kterého si vyberete druh domácí činnosti. To je nesmysl, vše skončí u toho, že budete onen katalog nabízet dalším důvěřivcům a žádnou domácí práci vykonávat nebudete. Solidní firma, která vám nabídne nějakou kompletaci, nebude vyžadovat vaši počáteční investici.

Výdělek přes internet

Dostáváme se k práci „přes internet“. Tyto pracovní přivýdělky patří k těm nejvyhledávanějším a také se zde pohybuje nejvíce podvodníků. Co tedy funguje a kde je ukrytý onen podvod? Podívejme se nejprve na ty nabídky, u kterých si lze nějakou tu korunu opravdu vydělat.

V podstatě jsou tři cesty, jak si na internetu vydělat. Tou nejschůdnější je využít něčeho, co je ověřené a vydělává. Tou další možností je zrealizovat nějaký svůj nápad a pokud je dobrý, tak za to se platí. A tou třetí cestou je začít budovat něco, co bude vydělávat peníze časem.

Vzhledem k tomu, že „hledači“ přivýdělků jdou po prověřených nebo funkčních způsobech, tak se podívejme na tuto kategorii.

Asi nejvíce diskusí se vede kolem přijímání e-mailů a kolem klikání na reklamní bannery. Dá se takto vydělávat? Ano, dá, ale oba způsoby činnosti jsou neetické a někdy i nelegální.

Přijímání reklamních e-mailů.

Tato činnost je založena na tom, že nějaká firma velice ráda zasílá nabídky se svými výrobky těm, kteří mají o daný obor zájem. A tady se skrývá ten problém. Nějaká společnost získá od jednotlivých uživatelů právo na zasílání nějakých reklamních nabídek a tyto adresy potom prodá firmě s tím, že na ně ona může posílat své reklamy, protože se jedná o potencionální zájemce. Což není, samozřejmě, žádná pravda. A tak vám bude zasíláno množství nabídek a vy v konečném výsledku obdržíte nějaké ty korunky za příjem těchto mailů.

Tímto způsobem si je možné vydělat pár stokorun, ale vzhledem k tomu, že se velmi často stává, že e-maily sice přijímáte, ale nakonec nedostanete nic, tak tuto práci nelze doporučit.

Klikání na reklamy

Podobně se dá vydělávat na klikání na reklamy. I zde se jedná o velice problematický způsob, jak přijít k nějakým penězům a znovu se budeme pohybovat v řádech stokorun.

Celý systém funguje tak, že inzerent se domluví se společností, která rozdá zadanou reklamu na partnerské stránky, kde je předpoklad, že se na ní bude klikat. A poté inzerent posílá za každé kliknutí peníze oné společnosti, která zařídila „rozhoz“ reklam a ona následně poukáže část obdržených financí oněm stránkám dle počtu kliknutí. A majitelé těchto stránek mají zájem, aby se klikalo co nejvíc, protože jim poroste zisk. Tudíž si najímají placené klikače. A to není vše. Objevily se firmy, které si na klikačích založily živnost. Ony se totiž domluví s inzerenty a partnerské stránky, na které budou umístěny reklamní bannery, nechají vyrobit. To znamená, že ten, kdo si chce vydělávat klikáním a přistoupí na tuto hru, tak musí nejprve investovat nějakou částku do vytvoření jednoduchých internetových stránek, kam budou umístěny reklamy. A poté se zapojí do systému „klikáme všichni na všechno“, což obnáší nejprve rozeslání odkazů na své nové stránky do systému na podobně vzniklé stránky a poté se jen kliká. Znovu upozorňuji, je to práce zdlouhavá, neetická ( chudáci inzerenti si myslí, že jejich draze zaplacená reklama je umístěna jen na stránkách zájemců) a často i nelegální. Navíc, jakmile zde figuruje počáteční investice, tak vždy se nabízí otázka návratnosti. Tuto práci také nelze doporučit.

Affiliate programy

Tento způsob vydělávání je založen na dohazování obchodů. Jednoduše řečeno, majitel affiliate programu( inzerent ) se dohodne na umístění reklamy s vlastníky webových stránek. A samotné vydělávání funguje dvěma způsoby. Buď návštěvník klikne na umístěnou reklamu a hned je přesměrován na stránky majitele affiliate. Za tato kliknutí se platí, ale dnes se od těchto plateb pomalu upouští. Pokud ovšem dojde k dokonání akce, která je účelem stránek, na kterých má majitel affiliate reklamu, tak provize pro vlastníka oněch stránek se pohybuje kolem 20 až 30%. A to nemusí jít jen o prodej výrobku, který nabízí majitel affiliate, ale někdy je odměňována i pouhá registrace nových návštěvníků. A i zde se některé firmy chovají značně neeticky. Stránky, kam se umisťují reklamy majitelů affiliate programů, vznikají uměle za finančního přispění toho, kdo si chce na systému přivydělat. V konečném výsledku jsou na takových stránkách umístěny reklamní odkazy na koupi velmi různorodých výrobků a služeb a reklamy sem poskytne množství affiliae firem. A poté jsou takové stránky nabídnuty(např. e-mailem ) k návštěvě a k případné koupi potencionálních zájemců.

Tímto způsobem lze vydělat i nějakou tu tisícovku, ale záleží na štěstí a na zájmu návštěvníků. Vyzkoušet můžete třeba program Espoluprace.cz.

Vyplňování anket a dotazníků přes internet

Jedná se o časté nabídky průzkumných agentur, které vám zaplatí čas od času za vyplnění nějaké ankety. Tímto způsobem si vyděláte maximálně pár stokorun měsíčně, ale nic neriskujete a k ničemu se nezavazujete.

Psaní článků

Internet je jedno veliké médium a touha autorů mnoha stránek neustále měnit jejich obsah je veliká. A tak se hledají šikovní psavci. Pokud někdo umí psát o mnoha věcech a dělá to poutavou, pro čtenáře atraktivní formou, je vítán. Jen je třeba upozornit, že psaní pro internetové weby je často špatně placeno. Ale je pravdou, že se jedná o velmi rychlý přivýdělek. Vyzkoušejte například systém copywriting.cz, kde vás mohou napřímo oslovovat zájemci o napsání článku na nějaké téma.

Mikroslužby

Umíte doma leccos opravit, překládáte, děláte výživové nebo jiné poradenství, poradíte si s manikůrou, a nebo máte volný čas udělat v nějaké firmě úklid a nebo pohlídat děti? I tím se dá dnes přivydělat a často i velmi slušně uživit. Stačí se zaregistrovat na portálu Robeeto – jedná se o web, který shromažďuje poptávky na nejrůznější typy prací a služeb a po tom, co se na něm zaregistrujete, vám začne zasílat kontakty na lidi, kteří hledají právě ten typ činnosti, co nabízíte. Registrace na tomto portálu je zdarma, za poptávky se nic neplatí – server vydělává na tom, že až uděláte finální kalkulaci, přičte k vaší ceně ještě svou provizi, kterou mu zaplatí zákazník.

Podvodné nabídky „práce z domova“

Internet je plný inzerátů typu : zaručený výdělek, buďte vlastním šéfem, vydělávejte s námi nabízíme ne desetitisíce, ale seriózní práci u PC nebo se takto inzeruje jakákoliv práce z pohodlí domova, kdy nebudete muset vstát od stolu. Novější variantu představuje nabídka domácích prací, kdy se inzeruje kompletace kuličkových per, obalů na mobily, psaní dopisů, šití čehokoliv atd. Tyto nabídky mají jedno společné – nenabídnou vám žádnou práci, ale chtějí z vás jen vytáhnout peníze a to před tím, než se něco dozvíte o nějaké konkrétní činnosti. Což znamená, že nějaký dealer zaplaví internet tímto balastem z důvodu nalezení dalších obětí, kterým prodá za tučnou provizi nějaký nesmyslný materiál. K důkladnému „oblbnutí“ nových klientů si tyto podvodné firmy či dealeři zbudovali i stránky – www.jobdoma.cz, www.domacijob.cz, www.prace-nadoma.cz, www.super.prace-na-doma.com a na nich se dozvíte spoustu nesmyslů. Pozor! Nikdy se nedejte těmito nabídkami zlákat, protože budete nejprve platit ( pokud ne hotově, tak drahými esemeskami)a potom nabízet nějaký mizerný a bezcenný produkt dalším důvěřivcům.

Tolik aspoň základní výčet možností přivýdělků, jak jsou nabízeny na internetu a v médiích, podvodníky nevyjímaje.

T.B

58 komentářů k Jak fungují přivýdělky a co je podvod

 1. Dobrý den ,

  kde nájdu práci přes pc ,která funguje?
  dá se vydělat ,když zadávám inzeráty pro WAZZUB ,NEBO JE TO TAKY PODVOD ?….a co společnost Text Cash Network ..? A jiné takovéhle společnosti…Talk Fussion…?

  Spozdravem
  Lydie

 2. Wazzub – jasný podvod, bez debat, viz šílená stránka wazzub.com
  Text Cash Network – nevím, vypadá to na nějaký webový multilevel, moc bych tomu nevěřil..
  Talk Fusion – to bude asi něco jako Amway, koupit si nějaké produkty a pak je zkoušet někde udat, případně nahnat další členy

  Tady z těch tří bych osobně nešel ani do jednoho

 3. a co táhle firma …www.centrum-odskodneni.cz

  Děkuji předem za odpověd
  Lydie

 4. a co táhle firma …www.centrum-odskodneni.cz

  Děkuji předem za odpověd
  Lydie

 5. Zdravím dostala jsem nabídku práce z domova Informace okolo investičního zlata a stribra

  Prosím můžete mi otom něco více říct .

  Děkuji předem
  Lydie

 6. o jakou práci/akci přesně jde?

 7. hledat lidi a nabízet zlato a střibro k prodeji

 8. Jaký máte názor na společnost Data Servis? Zaskočilo mě, že po mě chtějí i ulici atd. Nevím, zda to mu věřit. Děkuji za názory.

 9. podle toho k čemu 🙂 zpravidla při uzavření smlouvy tyhle údaje se uvést musí, aby se pak daly jednoznačně identifikovat protistrany

 10. Ale zkušenost tedy nemáte?

 11. Dobrý den přeji ,

  moc prosím vysvětlit co je v MLM …AUTOPILOT A JAK HO ZÍSKÁM A CO TO JE VLASTNĚ A JAK TO FUNGUJE ….JAK JE TO FINANČNĚ NÁROČNÉ…JESTLI MĚ NEBUDE STÁT VÍCE ..AUTOPILOT …NEŽ BUDE MŮJ PŘÍJEM…Z VÝDELKU PRÁCE PO INTERNETU
  PŘEDEM DĚKUJI …Lydie

 12. for Lydie

  Začátkem 20. let byl v USA zakázán prodej a výroba alkoholu. Ziskuchtivý gangsteři přemýšleli, jak přes hranice do USA propašovat co nejvíce alkoholu. Pak jednoho z nich napadla geniální myšlenka. Začal odměňovat pašeráky nejen podle množství propašovaného alkoholu, ale i za zatažení jeho kompliců do tohoto “obchodu”. Za několik let se ukázalo, že se prodává více alkoholu než před zákazem. A tak byl vynalezen chytrý a spolehlivý systém prodeje. Systém, který slaví celosvětový úspěch a neustále roste. Více úrovňový obchod neboli Multi Level Marketing

 13. Dobrý den,

  také se ptám na zkušenosti s firmou Data-Service. Je mi nabízena práce vyplňování dotazníků v gastro zařízeních. Jeden dotazník cca 1,5 hodiny. Za každý dotazník 150-180 Kč. Zatím to zní to jako dobrá nabídka přivýdělku…

 14. Dobry den,
  Narazil jsem na inabidky.com
  zda se mi to jako podvod ale nenasel jsem nic zaporneho. Nemate nekdo zkusenost

 15. Dobry den,
  ohledne nabidek na strance http://www.inabidky.com jsem zkousel a bez problemu. Sice praci uz z casovych duvodu nedelam, ale vydrzel jsem u toho cele 4 mesice.

 16. Dobrý den,jsem na mateřské a ráda bych si přivydělala.Mám vysokou školu a zajímali by mně tazatelé dotazníků.Už jsem napsala i do firem a nevím jaké jsou můžete mi poradit.Nejradši bych ty lidi,kteří se už dotazování zůčastnili v minulých letech a firma je obešle dopisem.Zkoušela jsem DATAMAR,STEM,MEDIAN,SCAC-ODEPSALI MI JEN SCAS A DATAMAR NEVÍTE JAKÉ MAJÍ REFERENCE?DĚKUJI.

 17. VYDĚLEJ PENÍZE S ČESKÝM PROJEKTEM!!

  Máte možnost stát se součástí českého projektu, který byl vyvíjen posledních několik let. A v nejbližší době bude představen. Buďte u toho i vy a to hned od začátku. Můžete vydělat pěkné peníze!!

  Nyní máte příležitost být u zrodu nové technologické služby, která doslova pohne světem.

  Díky mobilní technologii změní způsob, jakým se lidé dopravují z místa na místo, a vygeneruje miliony transakcí, ze kterých můžete profitovat.

  Jedná se o koncept “komunitního podnikání”, kde my máme nápad a produkt a ti, kdo nám jej pomohou rozšířit po celém světe, z toho mohou profitovat.

  Registrace je samozřejmě zdarma, a to na linku:

  http://www.joinsomethingnew.com/cs/fu28fu12
  Zvací kód je 4HB4EZ

 18. těžko říct o co jde, musel bych se tam registrovat, což se mi nechce

 19. for alenajed
  a jak to přesně funguje?

 20. Ahoj,
  Mohu doporučit tyto stránky https://teleoperator.com/cs/provize
  Za prvé, nízká bariéra vstupu, za druhé, kdýž se zapojite do systému se stáváte jedním z prvních, takže máte šanci být “nahoře”, za třetí je společnost, která má zastoupení v České republice, takže se můžete někoho poradit jak využít systém pro výdělek.

 21. Je tu zajímavá příležitost, jak vydělat peníze:
  – peníze dostáváš každý měsíc
  – je tam 30ti denní garance vrácení peněz
  – je to absolutně bez rizika
  – spolupracuješ se 14ti letou společností
  Můžeš začít hned tady http://www.ezmoney.cz/natviki

 22. dobrý den neví někdo o nějakém přivídělku domácími pracemi???nejlépe ruční práce??na co jsem koukala tak se mi zdají být samé podvody!!!mám představu třeba skládáni obálek nebo něco na tento zpusob.děkuji za odpověď.PODVOD NEHLEDAM!!!!!!!

 23. Zajímavou a hlavně seriózní možnost přivýdělku nabízí portál
  http://www.hodinovyprogramator.cz/ . Kromě toho, že si zde můžete najít práci v oborech IT, nabízí i partnerský program, ve kterém si každý může přivydělat.

 24. jaký je váš názor na společnost truxa???

 25. Dobrý den děkuji za pěkný článek, pokud by někoho zajímalo jak funguje affiliate marketing podrobněji a že se při vhodně zvolené kampani opravdu o žádný podvod nejedná, mrkněte na web: http://www.affilblog.cz/, kde naleznete návody, seriály a další důležité informace pro začátečníky.

 26. No, to nejspíše najdou ty příležitosti vás…
  Já jsem měl taky dá se říct takovou kliku.
  Jedna paní mne začátkem ledna oslovila a nabídla mi účast v projektu, který přesto že 10 let úspěšně funguje, není u nás znám ani rozšířen.
  Dnes za 20 minut denně mám “vyklikáno” 216 dolarů (za 1 měsíc), při investici 60 dolarů měsíčně.

 27. Nabízím domácí práci za 500,- na hodinu – Jedná se o Handjob a za 800,- na hodinu – Blowjob. Uvítám každou mladou slečnu, která by měla zájem si rychle přivydělat.

 28. Žádný podvod, ale slušné peníze za práci na internetu. Stačí si najít chvilku a psát. Více informací takových těch profesionálněších se můžete dozvědět na http://www.databaze-zdarma.cz/informace-a-postup já jen ráda pomáhám lidem, kteří by si chtěli vydělat nějakou tu korunu a bohužel se jim už vymstili takové ty klikačky a podobné lži jako přivýděk přes PC.

 29. Dobrý den, ráda bych vám představila nový web http://www.dedracz.cz
  Dozvíte se zde vše o spolupráci s českou drogerií Dedra.cz, možnostech slev a dalších výhodách.

 30. Víte už o “Záchranném Plánu”? Je to pro všechny Čechy a Slováky nezávisle na tom, čím se kdo zabývá. Pomůže to všem. Tedy i Tobě 🙂 http://zachranny-plan.weebly.com/

 31. Taky už jsem se párkát napálila. Teď jsem registrovaná u http://www.databaze-zdarma.cz/ a jsem spokojená. Na první dotazníky jsem si musela trošku dýl počkat,a le dočkala jsem se né jak u jiných firem.

 32. Také jsem zaregistrovaná u http://www.databaze-zdarma.cz. Ze začátku jsem nadávala a nevěřila jim, ale nakonec mi dotazníky přišly. Teď už v pořádku vydělávám.

 33. Souhlasím s holkama Databaze zdarma jsou super. Akorát nechápu jakto, že tak dlouho čekaly na první dotazníky. Já zaplatila a hned do 14 dní přišly. Celkem zajímavé no 🙁 🙂

 34. Koupil jsem si přes http://www.sbazar telefon. Prý jej vyhrál v práci. Zaplatil jsem mu za něj 4000Kč. Ani do dnešní doby mi jej neposlal a nekomunikuje. Je to podvodník!!! Škoda, že to nebylo za 5000Kč, hned bych podal trestní oznámení.

 35. Chci upozornit na dva podvodníky Karla fFilingera a Pavla Svobodu , kteří nabízejí pronájem krásného bytu v Praze 9 – Černém mostě. Inkasují hotovost ve výši 4000 kč za zprostředkování a poté s vámi již nekomunikují.

 36. Psal jsem zde upozorneni na dva podvodniky co nabízejí pronájem bytu v Praze 9 a po vybrání zálohy ve výši 4000kč nereagují , Zjistil jsem že Filinger bydlí v Libčicích a Svoboda se narodil 9.9. 1956

 37. Karel Filinger z Libcic a Pavel Svoboda nar 9.9.1956 jsou podvodnici , dal jsem jim 4000 kc za pronajem bytu a uz se neozvali.

 38. Marcel trvale bytem Frydek mistek mi dluzi 42tis. kc a stale mi tvrdi ze mi dluh nemuze uhradit ze je v insolvenci. Zjistil jsem ze pracuje na smlouvu DPP v Praze u security SSI a bere kolem dvacitky a stale si pujcuje vetsi castky ktere nevraci a vymlouva se na insolvenci.Dejte si na nej bacha

 39. Dobrý den,
  chtěla jsem Vás poprosit o zodpovězení několika otázek. Jedná se o občasný prodej /žena ve starobním důchodu/, zajímalo by mě jakou částku si mohu přivydělat ročně, bez toho, aby se nemusela zdaňovat, prosím i o doplnění, zda by to byl hrubý nebo čistý příjem. Druhý dotaz je zda tento přivýdělek může být z pečení drobného cukroví. Děkuji a přeji Vám pěkný den. Jana M.

 40. Nejen práce, ale i investování může být zajímavá příležitost, jak vydělat na internetu (zadaří-li se). Já doporučuji vyzkoušet binární opce. Např. tady si můžete vyzkoušet obchodování nanečisto na demo účtu.

 41. Z přivýdělku na internetu doporučuji třeba http://cz.moneywind.net/ Tam jsem se já naučil spostu věcí které se mi v privydělávání hodí doteď i když hledám nové přivýdělky.

 42. Dobrý den,
  mám pro vás super přivýdělek z domova. Jediné, co potřebujete je počítač a internet. Na této práci není nic, co by někdo nezvládl, proto je to pro každého. Můžete vydělávat hned druhý den, stačí se pouze držet návodu, který vám pošleme, jsou to konkrétní návody a to hned 3 jak vydělávat na internetu. Je to přesný a ověřený postup, jak vydělávat.
  V případě zajmu, nás kontaktuje na email: vydelekprokazdeho@gmail.com

  Napište nám do emailu: (pouze do emailu!) Více info.

 43. Ahoj,
  Víš co je to forex ? Forex je největší měnový trh na světě, denně zde proteče 5,3 bilionu dolarů….
  Pokud si chceš přivydělat, tak investice času do studia trhů je nezbytná… Každý Broker dává možnost
  zkusit si obchodovat bez rizika na demo účtu a nyní se dostáváme k mému projektu FX-Tournament.

  Můj projekt vznikl jako taková škola a příprava na reálné obchodování.
  Na našem portálu se dočteš jak začít obchodovat zde:

  http://fxtournament.xf.cz/index.php?site=jak-obchodovat

  Obchodování není snadné, určitě vám jako tací nevnucuji výdělky tisíce dolarů měsíčně, zadarmo vám nikdo nic nedá.

  Postupně budu web obohacovat o další studijní materiály…

  -Prvních 100 registrovaných uživatelů získá členství zdarma.

  Pro nečleny 1-2x za měsíc pořádány turnaje s výhrou o členství.

  Co nabízíme:

  -Pravidelně pořádané turnaje…
  -Pro nečleny 1-2x za měsíc pořádány turnaje s výhrou o členství.
  -Unikátní Rating systém – hodnocení obchodníka(z každého turnaje získáte body)
  -Studijní materiály
  -Možnost být součástí uzavřené komunity, možnost se podílet na vývoji obchodních strategií
  -Možnost v budoucnu poskytovat své spekulace o vývoji cen pro ostatní obchodníky za peníze…
  celé to jen závisí jak se tento projekt chytne a jak velkou komunitu si sami vytvoříme…
  Bohužel zkušený obchodník s vámi nepromluví a už vůbec vám neřekne svoji strategii…
  Mít kolem sebe lidi/kamarády co rádi obchodují forex určitě není na škodu …
  Společně můžeme vytvořit fungující komunitu a profitovat z toho na měnovém trhu

 44. Já osobně těmto systémům nevěřím. Jediné čím se dá vydělat je to čemu rozumíte. Já osobně hodně sleduju sport a přivydělávám si sázením na sportovní utkání. Lze využít i placené tipy, ale to je na každém, občas využívám k inspiraci vydelavamesazenim.webnode.cz, první týden je zdarma, takže si každý může ověřit zda je ziskový

 45. Jo, přivýdělky na internetu zní dobře, ale jen málokomu se podaří najít fakt slušný job. Určitě bych to ale bral spíš jako přivýdělek, i když v některých chvílích člověku pasuje spíš půjčka. Já jsem si jednu nedávno bral a dost mi pomohlo tohle srovnání > https://www.ferovepujcky.cz/pujcky-bez-ruceni – díky kterému jsem dost ušetřil 🙂

Napsat komentář: Lydie-Slůníčko Zrušit odpověď na komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *