Jak podat daňové přiznání

Jak podat daňové přiznání

Kdy je termín pro podání daňového přiznání, jaké jsou typy a jak jej správně vyplnit a podat? Tyto a mnoho jiných otázek vyvstávají v hlavě podnikatelů, obzvlášť po skončení zdaňovacího období. Jak tedy podat daňové přiznání bez stresu a chyb? Podíváme se na službu OnlinePriznani.cz, která všechny starosti vyřeší za vás.

Jak podat daňové přiznání

Co je to daňové přiznání

Daňové přiznání je povinnost občana vůči státu, přiznat příjmy podléhající státem vyměřené dani. V daňovém přiznání fyzická či právnická osoba vyčíslí daň a případně ji srovná s již zaplacenými zálohami.

Případný nedoplatek OSVČ odvádí příslušnému finančnímu úřadu, přeplatek mu je vrácen nebo započítán do dalšího období.

Daňové přiznání se podává za určité zdaňovací období, nejčastěji za kalendářní rok. Existuje několik typů daňových přiznání:

Daň z příjmů

 • Přiznání k dani z příjmů fyzických osob
 • Přiznání k dani z příjmů právnických osob

Nepřímá daň

 • Přiznání k DPH

Majetková daň

 • Přiznání k dani z nemovitých věcí
 • Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí
 • Přiznání k dani silniční

Pro podání daňového přiznání je klíčové datum podání. To je zpravidla určené na konec března. Pozor, jedná se však o tu nejpozdější možnost, v tento termín musí vaše daňové přiznání již ležet na stole finančního úřadu. Jsou však výjimky, které vám pomohou termín podání oddálit. Ty musí být řádné podložené.

Oddálení daňového přiznání

Podání daňového přiznání je možné oddálit a to z následujících důvodů:

 • Pokud máte povinnost mít účetní uzávěrku ověřenou auditorem nebo vaše přiznání podává daňový poradce
 • Prodlouží-li správce daně z objektivních důvodů lhůtu pro podání přiznání
 • Podání lze oddálit až na konec října, a to pokud má poplatník příjmy zdaňované v zahraničí. V tomto případě je však nutné finanční úřad o odklad požádat a důvody doložit

Pokud připadá nejpozdější termín přiznání (31. 3.) na víkend či svátek, termín je pak pozměněn na nejbližší pracovní den

Požadujete-li po finančním úřadu oddálení termínu podání, musíte správci daně doručit plnou moc a to nejpozději do 1. 4. Pokud tak neučiníte, můžete být penalizováni ze strany finančního úřadu.

Jak podat daňové přiznání

Kdo je povinen podat daňové přiznání?

Daňové přiznání podává každý s ročními příjmy vyššími než 15 000 korun. Pokud jsou tyto příjmy od daně osvobozené nebo je daň z nich vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, přiznání podávat nemusíte.

Přiznání musí podat také občan, jehož roční příjmy nepřesáhly 15 000 korun, ale vykazuje daňovou ztrátu.

Daňové přiznání přes datovou schránku

Jste-li vlastníkem datové schránky, jste povinen daňové přiznání odeslat přes ni. Podnikající fyzická osoba s datovou schránkou podává již všechna přiznání a formulářová podání elektronicky (datovou schránkou, pomocí elektronického podpisu nebo prostřednictvím aplikace EPO).

Daňové přiznání je možné odevzdat v elektronické podobě, ale pouze pokud vlastníte elektronický podpis.

Termín podání je pro všechny způsoby podání stejný.

Kam doručit papírové daňové přiznání

Kromě správného vyplnění a včasného podání daňového přiznání je také důležité jej odevzdat na správný finanční úřad. Své daňové přiznání tedy odevzdejte na finančním úřadu v místě, kde máte trvalé bydliště. V případě osobního podání by měla úřednice na přepážce bydliště v přiznání zkontrolovat a na chybné místo podání vás upozornit.

Přehled příjmů a výdajů

Kromě daňového přiznání je také nutné odevzdat přehled příjmů a výdajů. Tyto přehledy se odevzdávají na zdravotní pojišťovnu a okresní správu sociálního zabezpečení. Přehledy představují souhrn toho, kolik jste na zdravotním a sociálním zaplatili, a zda není třeba něco doplácet.

Termín pro odevzdání přehledů je jeden měsíc od podání daňového přiznání (letos 2. května). Podává-li vám přehledy daňový poradce, toto datum se prodlužuje až na 1. srpna. Příslušné úřady musíte však o této informaci do nejpozdějšího termínu podání (2. května) informovat.

Rozhodli jste se vyplnit si a podat daňové přiznání sami? Podívejme se na to, jak správně postupovat.

Jak podat daňové přiznání

Kde získat formulář

Formulář pro daňové přiznání si můžete osobně vyzvednout na Finančním úřadu. Lze jej také stáhnout na internetových serverech.

Vyplnění daňového přiznání

Dalším krokem je spočítání veškerých příjmů a případně výdajů. K tomu vám stačí faktury z minulého kalendářního roku, jejichž výsledné částky sečtete. Poté uplatníte paušální náklady. Tím si vytvoříte daňový základ, ze kterého následně spočítáte daň.

Jste-li živnostníkem s více než 100 fakturami ročně, zvažte, zda by pro vás nebylo snazší podat daňové přiznání přes daňového poradce.

Jste-li zaměstnanec, ve svém daňovém přiznání musíte uvést veškeré své příjmy, tedy i mzdu a další příjmy. U svého zaměstnavatele si pak nezapomeňte vyzvednout potvrzení o příjmech za daný rok, které přiložíte ke svému daňovému přiznání.

Náklady nebo výdajový paušál?

Při vyplňování daňového přiznání vyvstává otázka, jak naložit se svými náklady. Lze se k nim stavět dvěma způsoby: všechny náklady pečlivě zkontrolujete a určíte, zda jsou daňově uznatelné. Poté je sečtete a zahrnete do přiznání. Nebo použijete výdajový paušál, kterým je možné uplatnit náklady pouze pro příjmy do 1 milionu korun, ale do daní si můžete dát i slevu na manželku nebo na dítě.

Jaký z těchto dvou způsobů si vyberete, závisí pouze na vás. Ačkoliv je počítání nákladů složité a zdlouhavé, v některých případech se však vyplatí zvolit si tuto metodu. Obzvlášť pokud vaše uznatelné náklady představují vyšší částku. Nejste-li si úplně jistí s celým postupem, obraťte se na účetní, která vám s otázkou nákladů pomůže.

Vyplnění formuláře

Máte-li všechny údaje potřebné pro vyplnění formuláře, můžete se pustit do samotného vyplňování. Možností, jaký typ formuláře použijete, se nabízí hned několik. Kromě klasického papírového formuláře lze daňové přiznání také vyplnit přes on-line formulář či on-line službu, která vám celé vyplňování výrazně usnadní. Doporučujeme například službu Onlinepriznani.cz, kde si daňové přiznání zpracujete sami v jednoduché aplikaci. A to již do 15 minut!

Podání daňového přiznání

Dalším nezbytným krokem je samotné podání daňového přiznání. Termín odevzdání se každý rok mírně liší a to podle toho, zda na nejpozdější datum připadá víkend nebo svátek. Pokud přiznání odevzdáte se zpožděním několika dnů (maximálně pěti), pokutu byste platit neměli. Na pozdější odevzdání si však dejte pozor, jedná-li se o více než 5 denní zpoždění, čekají vás již pokuty od finančního úřadu.

Jste-li vlastníkem datové schránky, přiznání odevzdáte tam. Využít můžete i elektronické podání, k odeslání on-line však potřebujete vlastnit elektronický podpis. V případě, že máte klasické tištěné podání, odevzdejte jej na finanční úřad příslušný vašemu trvalému pobytu.

Pokud vám v přiznání vznikla vypočtená daň, nezapomeňte na její uhrazení (hotově na pokladně finančního úřadu, složenkou, převodem). Vznikl-li vám naopak nárok na vrácení daně, vyplňte na formuláři, kam vám má finanční úřad zaslat přeplatek.

Jak podat daňové přiznání

Přehledy pro zdravotní pojišťovnu a sociální správu

Na závěr pak nezapomeňte, do měsíce od podání daňového přiznání, podat také přehledy pro správu sociálního zabezpečení a na zdravotní pojišťovnu. Odevzdat je můžete osobně přímo na přepážce nebo zaslat poštou.

Co když se vloudí chyba?

Při odevzdávání daňového přiznání a přehledů pro pojišťovny byste si měli být jistí, že jste všechny údaje uvedli správně, podle toho nejlepšího vědomí i svědomí. Pokud však uděláte chybu ve svém jméně, adrese či překlep v rodném čísle, finanční úřad vám za to pravděpodobně ruce neutrhne, ale pouze vás upozorní a požádá o nápravu.

Pokud však špatně vyčíslíte daňový základ nebo uděláte chybu ve výpočtech, budete muset podat opravné daňové přiznání a chybějící částku doplatit.

Co dělat, když zapomenete odevzdat daňové přiznání?

Možná jste si, trochu pozdě, uvědomili, že jste měli podat daňové přiznání. Než však začnete panikařit, ujistěte se, že jste zrovna vy povinni podávat daňové přiznání.

Například daňové přiznání k dani z nemovitých věcí podávají pouze osoby, které se v minulém roce stali majiteli nemovitosti. Další roky pak již platí „pouze“ daň z nemovitosti. Také silniční daň platíte jen tehdy, když své vozidlo opravdu využíváte k podnikatelským účelům. Jako zaměstnanec také nemusíte podávat daňové přiznání, pokud tedy nemáte více zaměstnavatelů nebo si nepřivyděláváte jako OSVČ.

Pokud podléháte podání daňového přiznání a zapomněli jste jej podat, ještě není všem dnům konec. Zpozdíte-li se maximálně o pět dnů, pokuta by se vám měla vyhnout. Při pozdním odevzdání o více než 5 dnů pokuta činí 0,05 % ze stanovené daně za každý zpožděný den. Nemáte-li na finančním úřadu jiné prodlení a přiznání podáte do 30 dnů od nejpozdějšího termínu, pokuta se vám sníží na polovinu.

Pokud však zapomenete úplně, nevyhne se vám pokuta v minimální výši 500 korun a 5 % ze stanovené daně.

Odkládáte podání daňového přiznání, protože se vám vůbec nechce do jeho vyplňování? Vyhněte se pokutám a vyzkoušejte OnlinePriznani.cz.

OnlinePriznani.cz: jednoduché podání daňového přiznání

OnlinePriznani.cz je jednoduchá on-line aplikace, ve které si zpracujete daňové přiznání sami, ve třech krocích a do 15 minut. Tato aplikace je vhodná pro naprosté laiky, účetnictví tedy nemusíte vůbec rozumět. V aplikaci pouze odpovídáte na otázky formou dotazníku, ten se následně vygeneruje a vznikne tak vyplněné daňové přiznání. Průběžný výsledek daně vidíte již v průběhu vyplňování aplikace, a to zdarma!

Výsledné daňové přiznání lze uložit do formátu PDF i XML. Vygenerované daňové přiznání vás vyjde na pouhých 189 korun!

Jak podat daňové přiznání

Výhody OnlinePriznani.cz

 • Jednoduché, rychlé a spolehlivé zpracování daňového přiznání
 • Vhodné pro laiky a účetnictví neznalé
 • Formát PDF i XML
 • Příznivá cena a intuitivní ovládání (forma dotazníku)
 • Hotové přiznání vám zašlou na e-mail
 • Možnost založení osobního účtu (všechna přiznání i faktury pohromadě)

Jak OnlinePriznani.cz vzniklo?

Onlinepriznani.cz vytvořili profesionální účetní a daňoví poradci. Tudíž se nemusíte obávat o správnost výpočtu.

Celý projekt vznikl za účelem vytvoření aplikace, která bude srozumitelná, přehledná a umožní uživateli intuitivní zpracování daňového přiznání, bez podrobných znalostí této problematiky. Další podmínkou bylo, aby nebyl uživatel nucen cokoliv stahovat do počítače a následně složitě vyplňovat nepřehledné tabulky. Aplikace vám tak ušetří spoustu času, nervů i chyb, které byste mohli daňovém přiznání natropit.

Jaká je tedy aplikace OnlinePriznani.cz?

Aplikace Onlinepriznani.cz je zpracovaná jako dotazník s otázkami a srozumitelnou nápovědou. Prozatím v ní naleznete daňové přiznání k dani z příjmu a od roku 2019 již také daňové přiznání k silniční dani. Do budoucna jsou připravovány další formuláře. Živnostníky jistě také potěší informační portál, kde se dozví důležité informace o podnikání.

Jak to celé funguje?

 1. Kliknete na Vyplnit formulář a pustíte se do vyplnění srozumitelného dotazníku
 2. Vyplnění vám zabere maximálně 15 minut
 3. V dotazníku vyplňujete Zdroje příjmů, Úlevy na dani a Osobní údaje
 4. Po vyplnění dotazník odešlete ke zpracování
 5. Hotové přiznání vám je obratem zasláno na e-mail
 6. Nyní stačí formuláře pouze podepsat a zaslat na příslušný finanční úřad

Podívejte se na krátké video, jak probíhá vyplnění daňového přiznání přes Onlinepriznani.cz

5/5 - (1 vote)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.