Jak se bránit exekuci

Počet exekucí se v poslední době stále navyšuje především kvůli časté zadluženosti občanů. Exekutoři zabavují nemovitosti, automobily, vybavení domácnosti i peníze na bankovním účtu. Téměř pětina českých občanů je zadlužená!

Bohužel vysoká nabídka splátkových kalendářů a úvěrů dopomohla k tomu, že je velké množství lidí dnes zadluženo. Místo, aby lidem půjčky pomohly, často si s nimi zkazí život a zadluží se víc, než by kdy předpokládali. Proč se lidi zadlužují je velmi individuální otázka – někdo se zadluží, neboť opravdu nutně potřebuje hotovost, ale někteří si půjčí peníze třeba na dovolenou, nebo si vezmou na splátky mobilní telefon či spotřebič do domácnosti, na něž by si mohli za pár měsíců snadno ušetřit. Dochází k exekucím tedy kvůli lenosti, pohodlnost, netrpělivosti nebo opravdu ze závažných důvodů? Na každý dluh byste si měli dát pozor a splatit jej jak nejdřív můžete, abyste se nedostali do kontaktu právě s exekutory. Jistě to není příjemné setkání.

Exekuce

Exekuce je až poslední možností ve vymáhání dluhu. Nejprve se věřitel snaží například o srážky ze mzdy.

Exekutor

Exekutoři jsou odměňování na základě výše vymáhané částky a tak je jejich motivace při exekuci k odebrání majetku dlužníků velmi silná. Exekutor je obyčejný člověk, který je pověřen státem exekutorským úřadem a vykonává exekuční činnost. Exekutor je považován při exekuční činnosti za úřední osobu. Musí dodržovat mlčenlivost.

Jak a kde exekuce probíhá

Exekuce se odehrává na adrese trvalého bydliště dlužníka, nebo v místě, kde dlužník žije a má tam své věci. Na místě provede exekutor soupis věcí, ve kterém přiřadí každé zabavené věci exekuční nálepku s evidenčními údaji. Zabavený majetek a vybavení se později prodává v dražbě. Exekuční řízení jako takové se skládá z exekučního návrhu, výzvy k doplnění, opravě nebo upřesnění návrhu, pověření k vedení exekuce, vydání exekučního příkazu, exekuce jako taková, rozvrh a vymožení nákladů exekuce. Ze zákona je možné se proti exekuci bránit návrhem na její zastavení, na její odklad, může dojít k dobrovolnému splnění vymáhané povinnosti, dlužník může podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu nebo mít námitky proti příkazu k úhradě nákladů exekuce.

Peníze

Co nemůže zabavit

Jsou položky, kterých se exekuce netýká a které vám exekutor zabavit nesmí. Jedná se především o věci, které potřebujete k uspokojování hmotných potřeb sebe a své rodiny, k plnění pracovních úkolů a věcí, které by byly v rozporu s morálními pravidly. Patří sem především oděv, základní vybavení domácnosti, snubní prsten a podobné předměty, zdravotnické potřeby a hotovost do výše dvojnásobku životního minima jednotlivce.

Jestliže jste podnikatelem, neměl by vám exekutor zabavit předměty, které jsou nutné pro výkon vaší podnikatelské činnosti. Zabavit by vám neměl ani domácí zvíře.

Jestliže máte drahé a luxusní spotřebiče, počítejte s tím, že vám je exekutor zabaví. Myšleny jsou tím například drahé americké lednice, televize s mnoha funkcemi a velkými obrazovkami, pračku s velkým množstvím funkcí aj. Zabavit by vám neměl však klasickou pračku, lednici ani drahou luxusní ledničku, rozlučte se s ní.

To, které věci do výše uvedených skupin patří, záleží na posudku exekutora. Exekutor musí mít vždy na mysli, zda dlužník danou věc opravdu nutně potřebuje k uspokojení základních hmotných potřeb. Často se však za předměty nutné k uspokojení základních hmotných potřeb neřadí například televizor, sedačka ani trouba.

Příjmy, které se vyhnou exekuci

Exekutor by neměl mít nárok získávat dlužnou částku stržením peněz z dávky v hmotné nouzi vyplácené obecním úřadem, z jednorázové dávky státní sociální podpory (porodné, pohřebné, příspěvek na bydlení), ani z dávky sociální péče.

Půjčky – dočasné řešení exekuce

Občas může problém se splacením také vyřešit půjčka. Princip je jednoduchý – splatíte dluh, který by vás mohl uvrhnout do exekuce a v malých splátkách si pak vyřešíte výpůjčku peněz. Pomoci vám mohou například tito poskytovatelé:

Příjmy, z kterých vám exekutoři mohou část hodnoty strhnout

Exekutoři mají nárok strhnout vám část hodnoty nemocenské, mateřské, důchodu, stipendia, podpory v nezaměstnanosti, ošetřovného za péči o nemocného člena rodiny, přídavků na děti, rodičovského příspěvku aj. Zůstat vám může pouze životní minimum s přihlédnutím k nákladům na bydlení. Výše částky však záleží i na tom, zda vyživujete dítě nebo manžela.

Nezapomeňte na to, že i drobný dluh například při udělení a neuhrazení pokuty může vzrůst až do neuvěřitelné výše! Je proto dobré hlídat své dluhy a pozorně jejich případné navyšování sledovat.

Vše kolem exekucí a exekutorů řeší exekutorská komora České republiky.

Komentáře k článku. Přidejte i váš!

  1. dobry den,vyčetla jsem,že promlčecí lhuta dluhu,je tři roky,musí se to ale oznámit na příslušném soudě,je to možné?

  2. Dobrý večer.Můj přítel se chce rozvést a s manželkou mají dluhy.Našla jsem v registru,že přítel má několik exekucí,ale u některých je datum aktualizace r.2014 Tyto exekuce by už měly být vyřešené,ale v rejstříku jsou stále.Proběhla dražba a prodej jeho nemovitosti a tam je stále,že dluží exekutorovi.Ty exekuce, o kterých víme ,tam je datum aktualizace před dvěma dny.U manželky jsou též exekuce před dvěma dny,ale přítel o nich nevěděl.Jeho manželka už rok nepracuje,takže společné exekuce,které měli u soudu rozdělené strhávají z jeho příjmu.Ona se rozvádět nechce,protože pak už si bude platit každý své.Jak přítel zjistí,které exekuce jsou platné?Když se rozvede,má šanci,že z manželky dostane peníze,které měla platit ona,ale strhávali je jemu?Dva roky spolu nežijí a paní dělá dluhy dál.Lze se na tuto skutečnost dovolat,aby si své dluhy platila sama?Můžou se tyto dluhy řešit až po podání návrhu na rozvod,nebo musí být řešeny před tím?Společný majetek nemají,pouze dluhy.Oba bydlí v podnájmu.Musí mu zbýt částka,aby mohl zaplatit nájem a něco na živobytí,nebo mu může v exekuci být odebráno tolik,že mu na nájem nezbyde?V téhle situaci s ním bydlet nechci a nemohu.Pokud se jen navštěvujeme a občas u mě přespí,může exekutor postihnout i mě,nebo pronajímatele bytu?Mám přítele ráda a chci mu pomoct,ale nechci se dostat do problému.Přítel pracuje,snaží se platit,ale ztrácí se v tom všem.Zatím vydělává dost na to,aby to zvládl,ale pokud přijde nemoc,bude problém.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *