Jak se stát plátcem DPH

Článek zaměřený na malé podnikatele (tj. fyzické osoby, OSVČ) a na problematiku plátcovství DPH. Jaké jsou limity, jak se stát plátcem a jak tuto daň platit.

Kdy se musíte stát plátcem DPH?

  • pokud máte za předchozích 12 měsíců větší obrat, než 1000 000 (pozor: obrat není zisk, obrat = celkový objem všech příjmů, slovy zákona:  souhrn úplat bez daně za dané období)
  • při poskytnutí služby a/nebo prodeje produktu do jiné členské země EU

Pozn.: jednotlivé parametry pro to, kdo musí být plátcem DPH se mohou průběžně měnit, doporučujeme pro jistotu zkontrolovat daněaktuální znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Jak se registrovat

  • Jděte na podatelnu finančního úřadu, pod který spadáte a tam si vyžádejte příslušný formulář. Vyplňte ho a odevzdejte.
  • Na stránkách daňového portálu (adisepo.mfcr.cz) jděte do sekce Daňový portál > Elektronická podání > Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty – měla by to být tato stránka a v průvodci naklikejte všechny údaje, které se vás týkají. Po vyplnění tohoto elektronického formuláře je ještě potřeba ho podepsat elektronickým podpisem a nebo vytisknout potvrzení, podepsat ho a doručit ho na finanční úřad.

Jak účtovat ceny s DPH

  • Od chvíle, kdy jste plátcem DPH, musíte účtovat ceny s DPH (až na několik výjimek se vztahuje na vše, co prodáte – podle typu služeb nebo zboží, které prodáváte, pak účtujete s vyšší nebo nižší sazbou DPH). Pokud prodáváte koncovým zákazníkům, stačí udávat jednu cenu v ceníku a v nabídce, na faktuře a v daňové evidenci ovšem výše daně z přidané hodnoty zahrnuté v ceně být musí. Při prodeji v segmentu b2b (tj. firmám) se preferuje uvádět cenu jak s DPH, tak bez DPH.

Jak platit daň z přidané hodnoty

Ve chvíli, kdy jste se stali plátcem DPH ho samozřejmě ještě musíte platit. Jak to funguje?

  • Pokud je váš obrat menší, než 10 000 000 Kč za předchozích 12 kalendářních měsíců, platíte ho každé 3 měsíce – tj. jednou za čtvrtletí.
  • Pokud je váš obrat nad 10 000 000 Kč, posíláte přiznání a platbu každý měsíc.

Jak odeslat přiznání k DPH

  • Na daňovém portálu adisepo.mfcr.cz vyplníte formulář, případně nahrajete soubor vygenerovaný účetním programem. Pak ho podepíšete elektronickým podpisem a nebo vytisknete potvrzení a doručíte do 5 dnů na podatelnu finančního úřadu. Lze ho podat i klasickou papírovou cestou – buď ručně vyplnit a nebo vytisknout v účetním programu, dokáže-li to.
  • Pokud jste realizovali příjmy ještě z jiných zemí EU, posíláte ještě speciálně pro ně formulář VIES – lze odeslat pouze elektronicky a nachází se opět na webu daňového portálu.

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *