Jak zrušit již založený PaySec?

Stařec si založil PaySec v domnění, že si založil PayPal. Důvodem byla možnost sledování Eurosportu na internetu a tato
služba se mohla uhradit jen pomocí účtu PayPal, jehož založení jsem už nalezl v české mutaci na netu. A nyní nevím, jak se kulturně zbavit PaySecu. Děkuji moc za případnou radu. Zdraví Karel Sixta.

Komentář ke článku “Jak zrušit již založený PaySec?”

 1. Zrušení Konta

  35.Uživatel může zrušit Konto, pokud je zůstatek na Kontu nulový a pokud právě neprobíhají Operace, které není možné dle technických podmínek Systému stornovat.
  36. Pro zrušení Konta PaySec vyžaduje Systém od Zákazníka ověření. Systém zašle Zákazníkovi emailem Ověřovací kód. Po zadání Ověřovacího kódu do Systému Zákazníkem pro účely zrušení Konta PaySec Systém Konto PaySec zruší.
  37. O zrušení Konta pro obchodníky musí Obchodník požádat písemně.
  38. Konto může být s okamžitou platností zrušeno Provozovatelem, pokud se Uživatel na Konto nepřihlásí minimálně 2 roky, nebo za dalších podmínek uvedených v Podmínkách.
  39. Provozovatel může kdykoliv zrušit Konto s účinností ke 24:00 hod. dne, ve kterém uplynou 2 měsíce od doručení oznámení o zrušení Konta Uživateli.
  40. Po zrušení Konta ze strany Provozovatele nebo na základě oznámení Uživatele, že nesouhlasí se změněnou verzí Podmínek ve smyslu bodu 101 Podmínek, bude peněžní zůstatek na Kontu převeden na Běžný účet nebo Červené konto, ze kterého bylo provedeno naposledy Nabití Konta. V případě, že již neexistuje ani jeden Běžný účet a/nebo Červené konto, ze kterého bylo v minulosti Konto nabito, je Uživatel o peněžním zůstatku informován emailem. Uživatel sdělí Provozovateli náhradní číslo Běžného účtu nebo Červeného konta, na který má být peněžní zůstatek vyplacen, do 1 měsíce od obdržení informace o peněžním zůstatku.
  41. Zrušením Konta zaniká Smlouva.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *