Jak si nechat vrátit DPH

Pokud nakupujeme v jiných státech a tyto nákupy spotřebováváme na území těchto tátů, máme jako podnikatel i obyčejný člověk nárok na vrácení daně. V mnoha případech není vrácení DPH zanedbatelné, zvláště při vyšších nákupech.Daň z přidané hodnoty prošla roku 2010 poměrně významnými změnami. Nový systém má usnadnit a především urychlit vrácení daně. Žádosti o vrácení DPH se vyřizují a podávají přes portál Ministerstva financí České republiky, a to jedině elektronickou cestou. Termíny k vyřízení žádostí byly velice zkráceny a stanovily se tresty pro jejich nedodržení.

V zahraničí zaplatíme při hotovostní a bezhotovostní platbě často i zahraniční daň, tu obsahují ceny jednotlivých výrobků či služeb, které byly spotřebovány na území daného státu. Při častějších cestách do zahraničí nemusí být tato částka nikterak zanedbatelná a dosti se nám vrácení peněz vyplatí. Pokud se například zaměstnanec vrátí z pracovní (služební) cesty a předloží zaměstnavateli k vyúčtování doklady za spotřebované služby a nákupy, je nutné nejprve zjistit, zdali je možno z příslušné země žádat o vrácení DPH – pokud ano, musíme doklady zaevidovat. Žadatel však musí splňovat podmínky pro vrácení DPH – není v dané zemi registrován k DPH, nemá tam pobočku ani sídlo a nepodniká tam.

Z čeho se může vrátit daň

Podle článku 9 směrnice Rady 2008/9ES jsou popsány číselnými kódy druhy služeb a pořízeného zboží, které je nutno při vyplnění žádosti o vrácení daně dodržet. Plátce má povinnost postupovat podle pravidel členského státu vrácení daně.

Jde vlastně o výrobky a služby, které jsou poskytnuty a spotřebovány v teritorium jiného státu, které nejsou osvobozeny od DPH a obsahují zahraniční daň. DPH se vrací například za školení (semináře, konference), za jízdné, za mýtné a silniční poplatky, za účast na výstavách (veletrzích), za stravování, za parkovné, za ubytovací služby atp.

Kterých zemí se vrácení daně týká?

Požadavky členských států, které se týkají použití kódu pro popis služeb a výrobků, žádaných příloh, upřesnění cen (ceny jsou uvedeny v měně daného členského státu), jazykové požadavky pro vyplnění žádostí a textů, podmínky pro zastupitelstvo atp. jsou na oficiálních stránkách české daňové správy (sekce Vrácení DPH).

Změny 2010

Podávat se žádost o vrácení zahraniční daně mohou od roku 2010 pouze elektronickou cestou v členském státě, kde žadatel je (byl). Nejpozději se musí tato žádost podat do konce září kalendářního roku následujícího po období pro vrácení daně. Žádosti za rok 2009 je tedy možné podávat až do 30. září 2009. Předpokladem pro vrácení DPH je podle § 82 odst. 2 zákona o DPH podání žádosti o přidělení přístupu do aplikace pro Vrácení DPH plátcům v jiných členských státech a žádost o vrácení daně. Místní finanční úřad přidělí plátcům přístup k aplikaci, která je na Daňovém portále české daňové správy – Vrácení DPH. Pouze na základě aplikace s názvem Aplikace EPO. Nesmí chybět elektronický podpis a je potvrzena nejdéle do patnácti dnů ode dne podání.

Vrácení DPH – vyplnění žádosti

Jakmile se žadatel přihlásí do aplikace, zvolí z nabízených možností, o jakou žádost jde (nová, opravná), přehled podaných žádostí, přehled podaných upřesněních koeficientu či všeobecné informace. Ve formuláři Žádost o vrácení DPH je nutné vyplnit záhlaví (stát, období pro vrácení…), kontaktní údaje (e-mail – musí být správně napsaná a existující kvůli zaslání informací, bankovní účet, telefon), příslušná plnění v rámci EU/dovoz (plnění v rámci daného členského státu vrácení, dovoz do daného členského státu vrácení), hodnota plnění (vždy uvedena v měně daného státu), charakteristika jednotlivých plnění (uvedeno v kódech), připojení příloh (musíme vložit přílohu z počítače – formát pdf, jpg, tif s maximální velikostí 5 MB po zazipování) a samostatné prohlášení o upřesnění koeficientu. Tak, jak jsou vedeny registrační údaje žadatele na příslušném finančním úřadě, tak jsou automaticky vyplněny za pomocí systému (bez možnosti opravy). Pokud nejsou aktuální, žadatel musí okamžitě kontaktovat správce daně a zařídit jejich opravu.

Lhůta podání žádosti

Žádost o vrácení daně se podává v členském státu, kde jsme služku/výrobek spotřebovali, nejpozději do 30. září kalendářního roku, který následuje po období pro vrácení daně. Nová pravidla pro vrácení daně se vztahují ke všem žádostem, které byly podané po 31. prosinci 2009. Žádost se podává za období pro vrácení daně, které činí nejvýše jeden rok (viz výše) a nejméně tři kalendářní měsíce (i méně než tři měsíce – pouze pokud jde o zbytek roku). V případě, že se bude jednat o termín delší než jeden kalendářní rok, částka daně nesmí být nižší než 50 eur.

Dotazy

Kam s případnými dotazy ohledně vyřízení žádostí o vrácení DPH? Žádost podáváme daňové správě členského státu vrácení a na internetu daňové správy české republiky můžeme najít přehled kontaktních míst i obecných požadavků jednotlivých států. Na stránkách www.cs.mfcr.cz musíme kliknout na volbu Mezinárodní spolupráce, zde vybereme DPH – DPH v EU a zvolíme téma Vrácení DPH. Zde jsou všechny potřebné informace k žádosti o vrácení daně.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *