Jak vyplnit daňové přiznání

Nevíte, jak na daňové přiznání? Přinášíme popis, jak správně vyplnit daňové přiznání krok po kroku.

Důležité pojmy, které musíte znát, než začnete vyplňovat daňové přiznání :

Rovná daň : je to způsob zdanění,  kdy jsou všechny subjekty, které spadají pod rovnou daň zdaněny vždy stejnou relativní sazbou daně

Plátce : je osoba, která odvádí vlastní majetkovou odpovědnost správci daně a daň vybranou od poplatníků nebo daň sraženou poplatníkům

Poplatník : je osoba, jejiž majetek, příjmy nebo úkony jsou podrobeny přímo dani

Daňová evidence: je to evidence, která zjišťuje základ daně z podnikání  a z příjmů a jiné samostatné činnosti výdělečné.

Kdy a jak se daňové přiznání podává ?

Daňové přiznání se odevzdává přislušnému finančnímu úřadu nejpozději do 31.3. následujícího roku. Když poplatník předá přiznání svému daňovému poradci do 31.3. prodlužuje se doba odevzdání až na 30.6. Lhůta může být prodloužena až o 3 měsíce, když o to požádá daňový poradce, nebo vy jako subjekt.  Např.  tiskopisy najdete na finančním úřadě, nebo si ho můžete stáhnout na internetu, tiskopis můžete vyplnit i online na internetu.

Jak vyplnit daňové přiznání ?

Titulní strana – vyplníte základní osobní údaje  a údaje o místu finančního úřadu, zakřížkujeme v jaké termínu přiznání dáváme a za jaký rok.

Příloha č.1 – vyplňují osoby samostatně výdělečně činné, tiskopis je k výpočtu základu daně z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti. Označíte variantu, zda si vedete účetnictví, daňovou evidenci, nebo uplatňujete výdaje procentem z příjmů. Do kolonky 101 uvedete všechny příjmy za daný rok podnikání. Do kolonky 102 pak udáte cifru výdajů. Kolonka 113 – napíšeme stejné číslo, jako do kolonky 112, kolonka 37 – dílčí základ daně z podnikání .Po sečtení obou základů ,získáme základ daně po odečitatelných položkách. Z této částky si vypočítáme daňovou povinnost. Kolonka 56 – základ daně zaokrouhledný na celé stokoruny směrem dolů např. (255 871 Kč zaokrouhlíme na 55 800 Kč ). Daň před slevami je 15% z této částky. Tedy z 255 800 Kč je to  38 370 Kč. Tuto částku napíšeme do kolenek  57,58,60. Přejdeme ke slevám, základní sleva na poplatníka může být každý rok odlišná, částku , která bude daná na jeden měsíc  vynásobíme 12krát ( tedy za celý rok) a tuto částku napíšeme do kolonky 64, kolonka 71 –  napíšeme daň po uplatnění všech slev.

Co k daňovému přiznání přiložit ?

  • příloha pro příjmy z pronájmu, příloha pro ostatní příjmy
  • příloha pro příjmy z podnikání, příloha pro příjmy ze zaměstnání
  • příloha pro slevy na dani a daňová zvýhodnění
  • příloha pro příjmy ze zahraničí
  • příloha pro nezdanitelné části základu daně
  • příloha pro uplatnění ztráty z minulých let

Miroslava Hanesová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *