Postup: Jak na likvidaci společnosti s ručením omezeným

Likvidace s. r. o. je jednou z možností, jak zrušit existující společnost. Nejčastěji příčinou likvidace je neúspěch nebo neschopnost v podnikání. Ne vždy se ale jedná o to, že firma nefunguje – v některých případech se může likvidovat i firma bez problémů a v černých číslech, kde přesto vlastníkům přijde likvidace výhodnější, než pokračovat v podnikání.

Likvidace se provádí mimosoudně a probíhá podle Obchodního zákoníku.

Likvidace probíhá ve čtyřech etapách, jimiž jsou:

  • Rozhodnutí o vstupu podniku do likvidace
  • Předložení návrhu na rozdělení likvidačních zůstatků
  • Realizace plánu likvidátorem
  • Výmaz společnosti z obchodního rejstříku
  • Postup při zániku společnosti

Postup při likvidaci společnosti

Postup je sestaven z několika kroků, které můžou celkově trvat až několik měsíců. V Česku je v praxi poměrně běžné, že likvidace velkých ekonomických celků trvá i několik let.

K provedení likvidace má právo pouze likvidátor, což je většinou fyzická osoba, na niž přebíhá účinnost statutárního orgánu v rozsahu omezeném na likvidaci společnosti. Likvidátor má dále právo jednat jménem společnosti a je vyplácen z financí společnosti. Musí se pokaždé jednat o osobu způsobilou k právním úkonům. Pokud se likvidátor rozhodne pro likvidaci, musí se od začátku až do konce postarat o průběh.

Prohlášení konkursu

Konkurs je prováděn, v případě kdy je společnost předlužená a na domluvě návrhů věřitelů, na ní bylo uvaleno konkursní řízení. Rozdíl mezi konkursem a soudem nařízenou likvidací spočívá v důsledku jejího vzniku. Důvody o rozhodnutí likvidace společnosti pomocí soudu, bývá z pravidla při zániku podniku a z jiných důvodu než předlužení společnosti. Konkurs je uvalen na společnost v případě jejího předlužení, kdy poté probíhá domluva mezi věřiteli.společnost - smlouva

Rozhodnutí o likvidaci se vyvěsí na úřední desku soudu, zapíše se také do obchodního rejstříku a společně se oznámí katastrálním úřadům. V den kdy se roznese výsledek, se dlužník stává úpadcem. Všechen majetek tak přechází na stranu správce konkursní podstaty, kterého vybírá soud.

Nucené vyrovnání

Pokud ještě při konkursu nebyl vynesen výsledek, má úpadce právo navrhnout, aby byl konkurs ukončen nuceným vyrovnáním. Úpadce musí pronést svojí nabídku, kterou poté posoudí věřitele společnosti. Nabídka musí uspokojit pohledávky věřitelů a musí být vyšší než v případě pokračování konkursu.

Aby vůbec soud takovou nabídku bral vážně, musí většina věřitelů s návrhem souhlasit. Uspokojení oddělených věřitelů, pohledávek za podstatou, pohledávek 1. třídy, ostatním věřitelům musí být nabídnuto alespoň 15 % jejich pohledávek do 1 roku od podání návrhu.

4 komentářů k Postup: Jak na likvidaci společnosti s ručením omezeným

  1. Dobrý den, likviduji s.r.o., které jsem kdysi založil, ale nikdy nerozjel. Potřeboval bych prosím radu ohledně schválení zprávy likvidátora o průběhu likvidace a návrhu na rozdělení zůstatku. Musí mít toto formu notářského zápisu nebo stačí jen notářem ověřený podpis? Děkuji.

  2. O zrušení společnosti s likvidací je vždy zapotřebí souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny všech hlasů společníků, nevyžaduje-li zákon nebo společenská smlouva vyšší počet hlasů; o těchto rozhodnutích musí být pořízen notářský zápis

  3. vážení přátelé, Obchodní zákoník už od 1.1.2014 není účinný, takže se podle něj likviduje leda společnost, která vstoupila do likvidace před tím…

  4. Vzhledem k tomu, že nejenom OZ, ale i další předpisy se pořád mění a novelizují doporučuju to nechat na společnosti, která se tím živí, takže ručí za to, že stíhá tyhle změny sledovat já bych zkusila třeba https://comeflexoffice.cz/sluzby/likvidace-spolecnosti , podle mě je výhoda, že umí i zastupování na úřadech a právní služby- to se při plikvidaci může taky hodit.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *