VZP pojišťovna – příspěvky a výhody

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (ve zkratce VZP ČR), jejímž cílem je budování zdravé a aktivní společnosti, je největší zdravotní pojišťovnou v České republice s téměř 6 miliony klientů. Kromě kvalitních zdravotních služeb a rozvinuté síti zdravotnických zařízení Vám může tato pojišťovna nabídnout i mnoho výhod, které vám ulehčí život a ušetří finance.

Příspěvky z fondu prevence (6 příspěvků)

Příspěvky z fondu prevence jsou určeny pro děti, dospělé, těhotné ženy, ženy po porodu a pro bezpříspěvkové dárce krve. Podmínkou je, aby byl zájemce o příspěvek pojištěncem VZP, aby byl členem Klubu pevného zdraví VZP ČR a aby splnil podmínky pro přiznání příspěvku. Příspěvek ve výši až 2 500 Kč ročně mohou získat děti i dospělí na prevenci kardiovaskulárních onemocnění, prevenci onemocnění diabetem, prevenci poruch duševního zdraví a na prevenci onkologických onemocnění. Další příspěvky jsou na očkování nebo na bezlepkovou dietu.

Klub pevného zdraví VZP ČR

Posláním Klubu pevného zdraví, jež zřizuje VZP ČR, je propagace prevence a podpora péče o zdraví i zdravého způsobu života. Jestliže jste pojištěncem VZP ČR, můžete si na pobočce VZP ČR, nebo prostřednictvím online přihlášky na internetu nechat zřídit členskou kartu na své jméno. Díky členské kartě Klubu pevného zdraví můžete v budoucnu využívat slev u partnerů Klubu pevného zdraví, nebo můžete pouze čerpat finanční příspěvky z fondu prevence VZP ČR, k čemuž vystavení karty není nutností. Karta vám bude vydána do 4 týdnů ode dne podání přihlášky. Příspěvky může čerpat pouze pojištěnec, který vůči VZP ČR nemá žádné dluhy. Pro členy klubu jsou připraveny desítky slev a bonusů. Pro uplatnění slev a příspěvků je nutné pročíst si pozorně podmínky čerpání těchto výhod přímo na oficiálním webu klubpevnehozdravi.cz, kde se můžete rovněž do klubu přihlásit prostřednictvím online formuláře.

 1. Příspěvek ve výši až 500 Kč na prevenci kardiovaskulárních onemocnění

Tento příspěvek je určen jako primární prevence na podporu ovlivnitelných faktorů, které mohou zabránit vzniku některému z dále uvedených onemocnění. Prevence kardiovaskulárních nemocí probíhá formou pohybových aktivit, snížení nadváhy a obezity a u dospělých jedinců navíc odvykání kouření.

V rámci pohybových aktivit se děti mohou zúčastnit aktivit pořádaných sportovními kluby a spolky, tanečních kroužků aj. U dospělých zahrnuje tato prevence kurzy s vyškoleným instruktorem, nordic walking, běh, aerobní pohybové aktivity, pilates, plavání, tenis, squash a další aktivity. Podstatné je provádět danou pohybovou aktivitu alespoň jednou týdně po dobu tří po sobě jdoucích měsíců. S cílem snížení nadváhy a léčby obezity je nabízen příspěvek na sestavení jídelníčku nutričním odborníkem, kdy je vyžadováno potvrzení obvodního lékaře o úspěšnosti léčby obezity. Pro dospělé je připraven příspěvek na odvykací kůru nebo na léčivé preparáty k léčbě závislosti na kouření.

 1. Příspěvek ve výši až 500 Kč na prevenci onemocnění diabetem

Za účelem zabránit zhoršení zdravotního stavu a vzestupu onemocnění je poskytován příspěvek na prevenci onemocnění diabetem. Jedná se konkrétně o pohybové aktivity, snížení nadváhy a obezity, dezinfekční přípravky pro diabetiky z lékárny, edukační dětské jehly a hydrogelové a hydrokoloidní náplasti pro dospělé.

Stejně jako u předešlého příspěvku je u pohybové aktivity myšlen pohyb (zde však doporučený lékařem) alespoň 1x týdně po dobu po sobě jdoucích tři měsíců.  Příspěvek je věnován rovněž na lékařem předepsané sestavení jídelníčku. Tyto příspěvky se však týkají pouze pojištěnců s diagnózou diabetu – k identifikaci slouží průkaz diabetika nebo potvrzení lékaře o diagnóze.

vzp

 1. Příspěvek ve výši až 500 Kč na prevenci poruch duševního zdraví

Příspěvek pro dospělé pojištěnce slouží pro primární prevenci – zabránění vzniku onemocnění a může být poskytnut pouze osobám nad 65 let věku. To znamená, že vám neurolog, psychiatr nebo gerontolog provede odborné preventivní vyšetření paměti v rámci prevence Alzheimerovy choroby. U dětí se jedná o sekundární prevenci, kdy je cílem zabránit rozšíření onemocnění, jako je anorexie a bulimie. Příspěvek slouží na úpravu jídelníčku, kontrolu životosprávy a přístrojovou analýzu těla.

 1. Příspěvek ve výši až 500 Kč na prevenci onkologických onemocnění

Jedná se o příspěvek v rámci primární prevence – zabránění vzniku onkologického onemocnění. Děti i dospělí mohou u lékaře využít vyšetření dermatoskopem pro prevenci melanomu.

 1. Příspěvek ve výši až 500 Kč na očkování

Jedná se o příspěvek na očkování nehrazeného z veřejného zdravotního pojištění. Tj. například očkování proti chřipce, žloutence, tetanu, klíšťové encefalitidě, meningitidě, pneumokokovým nákazám a dalším.

 1. Příspěvek ve výši až 6 000 Kč na bezlepkovou dietu

Příspěvek je stanoven pro jednu osobu s diagnózou celiakie. Příspěvek mohou obdržet neplnoleté děti do věku 18 let i starší jedinci maximálně do 26 let – ti ale pod podmínkou, že budou stále studenty. Příspěvek je rozdělen na dvě pololetí roku – příspěvek pro první pololetí je možné uplatnit nejpozději v srpnu, za druhé pololetí potom v prosinci a to ve výši nanejvýš 3 000 Kč za každé pololetí – příspěvek 6 000 Kč nelze čerpat jednorázově! O příspěvek můžete požádat osobně na pobočce VZP nebo poštou. Termíny a podrobné podmínky jsou stejně jako k ostatním příspěvkům na oficiálních stránkách VZP (www.vzp.cz). Předložit musíte originální daňové doklady o nákupu potravin s označením bezlepková potravina nebo potravina bez lepku, doklad o diagnóze od ošetřujícího lékaře a při podání žádosti poštou navíc vyplněnou žádost o příspěvek. Příspěvek Vám bude po schválení uhrazen na vámi uvedený bankovní účet.

Slevy u smluvních partnerů VZP

Kromě finančních příspěvků můžete jako pojištěnec VZP využít spoustu výhod, bonusů a slev na služby nebo produkty u smluvních partnerů této pojišťovny. Nabídka těchto výhod se stále rozšiřuje. K využití slev budete potřebovat již zmíněnou kartičku Klubu pevného zdraví, která vás opravňuje k nároku na danou výhodu. Nabídka je opravdu velmi široká a je rozdělena do několika kategorií – bydlení, finance, péče o tělo, volný čas, zdraví, zvířata a další. Naleznete v ní například slevu na masáž, výhodné vstupy do posilovny, nabídku zdravé stravy, slevy na zájezdy, na nákup sportovních potřeb, kosmetiku nebo permanentek na pohybové aktivity

Léčebně-ozdravné pobyty pro chronicky nemocné děti – Mořský koník

Mořský koník je označení léčebně-ozdravných pobytů VZP pro děti ve věku 6–18 let, které jsou chronicky nemocné. V letošním roce se od června do září uskuteční pět po sobě jdoucích 3týdenních turnusů k Egejskému moři (Řecká republika), kterých se může zúčastnit celkem 1 600 chronicky nemocných dětí, kteří jsou pojištěnci VZP. Pobyty se budou konat v hotelovém komplexu Poseidon Beach u města Neos Marmaras. Součástí pobytu je strava poskytovaná dětem pětkrát denně a zajištěn je i dostatečný pitný režim. Pro chronicky nemocné děti bude připraven léčebný, kulturní i sportovní program. Nebude chybět ani lékařská péče. Rodiče nebo zákonní zástupci dítěte hradí třetinu nákladů na pobyt, zbývající dvě třetiny hradí VZP. Důležité podrobné informace k tomuto projektu naleznete na oficiálních stránkách VZP (www.vzp.cz).

Maminky

Pro maminky jsou připravené příspěvky a výhody, které mohou čerpat už od počátku těhotenství. Mohou využít stejných výhod jako dospělí ve výše uvedených bodech 1-6, a zároveň mohou využít příspěvku až 500 Kč na kurzy přípravy k porodu u vybraných poskytovatelů, pohybové aktivity v těhotenství, prvotrimestrální screening, doprovod u porodu nebo pomůcky ke kojení. Podmínkou je předložit těhotenský průkaz, nebo rodný list již narozeného dítěte. Maminky chronicky nemocných dětí ve věku od 6 do 18 let mohou využít i projektu Mořský koník.

Ostatní příspěvky

Mezi další výhody, které Všeobecná zdravotní pojišťovna poskytuje, jsou například příspěvky dárcům krve na cestovní pojištění nebo odměny dárcům krve, plazmy a kostní dřeně.

7 komentářů k VZP pojišťovna – příspěvky a výhody

 1. Dobrý den,přispívá VZP a dětské kroužky? Tím myslím třeba fotbal,kde patíme 1000kč.Děkuji

 2. Dobrý den,prosím o informaci zda-li VZP přispíva na brýle pro dceru 16 let.Předem děkuji.

 3. Dobrý den, manžel je diabetik. Zajimalo by mě na jaké příspěvky má nárok a jaký je možný příspěvek na brýle. Děkuji za odpověď.

 4. Dobrý den přispívá VZP na plavecký bazén na pernanenky?
  Děkuji za odpověď .

 5. Dobrý den, je možné získat příspěvek na pohybové aktivity, mám na mysli permanentku do aqua parku nebo na koupaliště pro mého desetiletého syna diabetika 1.typu? Jestli jsem tomu správně rozumněla, tak ano, pokud diabetolog písemně doporučí pohyb 1krát týdně po dobu tří měsíců. Děkuji za odpověď.

 6. Dobrý den přispívá VZP na plavecký bazén na permanentky?Manžel má 61 let.Děkuji za odpověď.

 7. Dobrý den chci se zeptat zda přispíváte na plavání a pernamentku na vstup děkuji Novotný

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *