Jak zlepšit vaše šance na trhu práce

Chcete-li se stát pro zaměstnavatele atraktivní osobou, musíte mu mít co nabídnout. Současný trh práce je velmi tvrdý, šanci na zisk skvěle placených pracovních míst úměrně zvyšuje především kvalita vzdělání a pracovní dovednosti. Vezměte osud do svých rukou a začněte se vzdělávat v prestižních oborech, budete za to oceněni. S velmi zajímavou nabídkou kvalitního vzdělání přichází Business Institut. Jaké obory zde čekají i na vás?

Business Institut jako reálná šance na úspěch

Business Institut patří mezi nejprestižnější MBA školy v České republice a nabízí studium v několika profesních vzdělávacích programech. Výuka se od klasických škol liší v mnoha ohledech. Na Business Institutu převážně studií lidé, kteří již mají zaměstnání a chtějí se ve svém oboru dále rozvíjet. Nastavena je ověřená kombinovaná forma studia. To znamená, že studenti docházejí několikrát za semestr na odborné semináře, účastní se workshopů se specialisty z oboru a současně studují pomocí e-learningu. Právě to umožňuje studium a práci perfektně zkombinovat.

muž s počítačem

 

MBA, BBA i LLM

Institut nabízí programy MBA (Master of Business Administration), jejichž hlavní náplní je rozvoj manažerských dovedností. Tyto programy jsou vhodné především pro podnikatele, manažery, pracovníky v managementu a další. Vybírat je možné z desítek oborů: Projektové řízení a plánování, Finanční management, Řízení lidských zdrojů, Management soft skills a další. Studenti musí projít 11 studijními moduly, v průběhu studia píší postupové práce a studium je zakončeno obhajobou závěrečné práce a složením závěrečné zkoušky.

Dále je možné studovat programy BBA (Bachelor of Business Administration), které lze chápat i jako přípravu na studium MBA. Otevírají se programy Personální management, Marketing, media a komunikace aj. Studium BBA má za cíl prohloubit teoretické znalosti a ukázat, jak fungují v praxi.

Business Institut nabízí i vzdělávací program Executive LLM, který je určen pro ty, kdo potřebují a chtějí prohloubit své znalosti v oblasti obchodního práva.

Podmínky přijetí ke studiu a bližší popis jednotlivých oborů najdete na oficiálních stránkách školy na www.businessinstitut.cz.