Jak získat rychle a jednoduše vlastní firmu?

Chceme-li skončit ve vašem zaměstnání a začít podnikat, máme dvě možnosti. Buď jít cestou klasického živnostenského listu, kdy se staneme OSVČ. Tato forma však může mít řadu nevýhod, především s ohledem na ručení vlastním majetkem. Proto je lepší volbou podnikat s vlastní společností