ADR mimosoudní řešení spotřebitelských sporů a novela zákona o ochraně spotřebitele

Ještě na konci roku 2015 byla přijata novela zákona o ochraně spotřebitele. Již 1. 2. 2016 nabyla účinnosti její část o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů. Jedná se o nový způsob řešení sporů mezi podnikateli a spotřebiteli, který má být rychlejší