Rovnoběžky, příčka, sestrojit kružnici s dotykem obou rovnoběžek a příčky?

Jaký je přesný postup u následujícího příkladu? Jsou dány dvě rovnoběžky m, n, jejichž vzdálenost je 5 cm a jejich příčka p, která s rovnoběžkami svírá úhel o velikosti 60°. Sestrojte kružnice, které se dotýkají obou rovnoběžek a příčky p.