MATEMATIKA – slovní úlohy na soustavu rovnic

Chtěl bych poprosit koholiv, co by dokázal cokoliv vypočítat….
13. Zvětšíme-li jmenovatele neznámého zlomku o jednu, dostaneme jednu čtvrtinu. Zvětšíme- i v tomto zlomku čitatele o jednu, dostaneme jednu třetinu. Který je to zlomek?
14. Dvě čísla jsou v poměru 5:6. Změnšíme-li první číslo o 10 a druhé zvětšime o 10 budou v poměru 4 : 7. Určete tato čísla.
15. Ondra dostal za práci o 480 Kč více, než je polovina částky, kterou dostal Pavel. Dohromady dostali 3 360 Kč. Kolik dostal za práci Ondra a kolik Pavel?
16. zdence je 24 let a je dvakrát starší než byla Alena, když bylo Zdence tolik let kolik je dnes Aleně. Kolik let je dnes Aleně?
17. Matce a dceři je dohromady 34 let. Před dvěma roky byla matka pětkrát starší než dcera. Kolik let je matce akolik dceři?
18. Ve dvou konvích je dohromady 20 litrů mléka. Přeelijeme-li zjedné konve šestinu objemu mléka do druhé konve, bude v obou konvich stejné množství. Kolik mléka je v každé konvi?
19. Ve dvou nádobách je voda. Prelijeme-li z první nádoby do druhé 6 litrů, bude v obou vody je v každé tí z druhé do první 4 litry, bude v první dvakrát tolik jako v druhé. Kolik nádobě?
20. Honza má stejně bratrů jako sester. Jeho sestra má bratrů třikrát více než sester. Kolik je chlapců kolik dívek v rodině?
21. Věra je vyšší než Petr o desetinu jeho výšky. Jenda je o 14 cm vyšší než Ivana. Součet výšek obou chlapců se rovná součtu výšek obou dívek. Určete výšku Petra a very.
22. Dvě kružnice se dotýkají vně, jestliže vzdálenost jejich středu (délka středne) je 54 mm, a dotykaji se uvnitř, když délka středné je 14 mm. Určete délky poloměrů obou kružnic.
23. Zmenšíme-li základnu trojúheníku o 4 cm a příslušnou výšku o 3 cm, zmenší se jeho obsah o 44 cm. Zmenšíme-li základnu o 2 cm a výšku o 1 cm, zmenší se obsah o 19 cm Jaký je obsah trojúhelníku?
24. V trojúhelníku je největší úhel o 4° menší než součet zbývajících dvou. Určete velikost všech úhlů.
25. Určete dvě čísla těchto vlastností: větší-li se první o jednu, jsou v poměru 4 5, zvětší- li se druhé o čtyři jsou v poměru 5:6. Určete tato čísla.
26. Když sečteme šestinu prvního čísla a čtvrtinu druhého, dostaneme 8. Součet třetiny prvního a desetiny druhého je také 8. Najděte taková čísla.
27. Součet poloviny prvního čísla a třetiny druhého je 12. Součet tretiny prvního a poloviny druhého je o jednu větší než předchozí součet. Najděte taková čísla.
28. Jedno ze dvou neznámých čísel je o 5 větší než druhé. Čtrtina většího je o 4 menší než třetina menšího. Která jsou to čisla?
Děkuji a přeji příjemný zbytek dne 🙂

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *