Parametrická změna kritírií dotazu v ACCESS

V databázi osob potřebuji vytvářet skupiny osob podle termínu akcí, kterých se mají zúčastnit – např. termíny mohou být v dotazu definovány následovně “leden 2018” nebo “květen 2018” nebo třeba “říjen 2018” ap. V datech pro každou osobu je třeba samozřejmě účast na akci v daném termínu upravit, nastavit. Ti, kteří se akce nezúčastní tento údaj mohou mít jakýkoliv jiný, než ten potřebný. Z množiny osob se tedy vybírají jen ty, které ve svých datech obsahují právě ten konkrétní termín. Pro vytvoření potřebných sestav pak na tyto termíny ještě navazují  na další tabulky a tabulky s číselníky, které se opět mohou lišit v závislosti na typu akce a termínu jejich konání. I tyto varianty obsahu dalších tabulek a číselníků jsou pak dotazy spojeny s daty osob a tedy podle stejného kritéria dotazu výše uvedeného. Dotazy také potom ve vybrané množině mohou vytvářet různě setříděné údaje a kalkulace ap.

Pro každý případ tedy musím pro většinu dotazů jednotlivě upravit kritérium dotazu, což je velmi nepraktické.  A, navíc z hlediska uživatele, může být taková činnost pro databázovou aplikaci i nebezpečná a může ohrozit její funkcionalitu.

Můžete  mi někdo dát radu, jak by šlo najednou nastavit kritérium dotazu stejné pro všechny dotazy, které uvedené kritérium potřebují mít shodné – např. jak nastavit parametrické nastavení kritérium dotazu využitelné pro všechny dotazy třeba nastavením příslušného parametru ve formuláři, nebo jak by to šlo udělat třeba i jiným způsobem. Literatura uvádí nastavení parametrického dotazu pro jediný dotaz, nikoliv současně pro několik dotazů.

Za radu předem děkuji!

Emil

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *