Jak zvýšit efektivitu a kvalitu výrobního procesu pomocí magnetických separátorů

Magnetické separátory tvoří důležitou součást průmyslových odvětví. Je to z důvodu, že v těchto výrobních procesech umožňují oddělovat magnetické částice od různých typů materiálů. Jejich klíčová role spočívá ve zvýšení efektivity a kvality výrobního procesu. Díky schopnosti separovat nežádoucí magnetické nečistoty jsou výrobní procesy schopny vyšší standardy.

Proč jsou magnetické separátory, tak nezbytné pro průmysl? Odpověď je jednoduchá. Nečistoty a kovové částečky, které mohu být součástí vstupních materiálů, mohou způsobit nemalé problémy a v nejhorších případech i poškodit zařízení. To samozřejmě pro firmu nebo podnikatele znamená finanční ztráty a snížení konkurenceschopnosti podniku na trhu.

Magnetické separátory právě tyto problémy řeší, ale ještě lépe jim předcházejí. To v konečném důsledku znamená ušetření potřebných financí, možnost dalších investic prodloužení životnosti výrobních zařízení. Mimo jiné jsou magnetické separátory klíčové pro zajištění dodržování přísných průmyslových standardů a norem. To je zvláště důležité v průmyslových odvětvích, jako jsou potravinářský, farmaceutický, chemický a recyklační průmysl.

Co jsou magnetické separátory?

Magnetické separátory jsou zařízení používaná v průmyslových procesech k oddělování nežádoucích magnetických částic z materiálů.

Funkce magnetických separátorů spočívá v jejich schopnosti vytvářet silné magnetické pole, které k sobě kovové částice přitahuje. Jakmile jsou zachyceny, jsou následně odděleny od ostatního materiálu a zůstávají zachycené na povrchu nebo v separační komoře separátoru. Zbylý materiál, pokračuje dále do výrobního procesu, již bez těchto částic.

Rozdíl mezi neodymovými magnety a silnými magnety v magnetických separátorech

Rozlišení mezi neodymovými magnety a silnými magnety v magnetických separátorech spočívá v jejich magnetické síle.

Neodymové magnety jsou nejsilnějšími permanentními magnety, které jsou dnes známé a používané. Právě díky svým vlastnostem jsou často používány v náročnějších aplikacích, kde je zapotřebí vyšší odtrhová síla.

Na druhou stranu jako „silné magnety“ v kontextu magnetických separátorů obecně označujeme magnety s dostatečnou magnetickou silou pro účinné oddělování magnetických částic. Toto označení může zahrnovat i magnety vyrobené z feritu nebo jiné magnety ze speciálních magnetických slitin.

Výhody použití magnetických separátorů v průmyslu

Magnetické separátory přispívají k výraznému zlepšení efektivity výrobních procesů. Díky schopnosti oddělovat nežádoucí magnetické částice z materiálů eliminují riziko poškození výrobních zařízení, zajišťují plynulejší výrobu a minimalizují finanční výdaje na opravy.

Díky svým schopnostem také snižují znečišťování a s tím spojené ztráty materiálů. Jelikož nežádoucí kovové částice, které by v materiálech jinak zůstaly, by způsobily, že by výrobek byl označen za kazový a vadný, což by v konečném důsledku vedlo ke zvýšení množství odpadu a znečišťování životního prostředí.

Na to navazuje i fakt, že významně přispívají ke zvýšení kvality výrobků, zejména protože mohou být vyráběny z nezávadného a čistého materiálu.

Druhy magnetických separátorů

Magnetické tyčové separátory se skládají z magnetických tyčí nebo válců, které slouží k oddělování nežádoucích magnetických částic z materiálů. Kovové materiály jsou k povrchu tyčí přitahovány a zůstávají na nich zachyceny. Tento typ separátorů je široce využíván v recyklačním průmyslu, v těžebním průmyslu, ale také i v potravinářském průmyslu.

Dalším typem je pásový separátor. Ten funguje tak, že je materiál přepravován na pásu a díky silnému magnetickému poli, které je vytvořeno nad plochou pásového transportéru a materiál je přitahován a oddělován. Pásové separátory se často používají v těžebním průmyslu a při recyklaci kovů.

Další separátory jsou takzvané trubkové. Ty jsou určeny zejména pro odstraňování magnetických nečistot z tekutin a prášků. Skládají se z tubusů nebo trubek, které jsou opatřeny silnými magnety uvnitř. Při průtoku tekutiny nebo prášku skrz trubku jsou kovové částice přitahovány k povrchu trubky a zůstávají na ni přichyceny. Tento typ separátoru nachází nejvýznamnější využití v potravinářství, farmaceutickém průmyslu a chemickém průmyslu.

Kde magnetické separátory v praxi najdeme?

V metalurgickém průmyslu se magnetické separátory používají k oddělování kovových nečistot, jako jsou šrouby, hřebíky, a další drobné kovové částice, z různých surovin a materiálů. To je zvláště důležité v procesu zpracování železa, oceli a dalších kovů, kde přítomnost nečistot může narušit kvalitu výsledných produktů a poškodit zařízení.

V potravinářském průmyslu je klíčové zachování vysoké kvality a bezpečnosti potravin a nápojů. Magnetické separátory jsou využívány k odstraňování nečistot, jako jsou kovové střepy, špendlíky, nebo jiné kovové částice, které mohou být přítomny v surovinách nebo hotových výrobcích

V chemickém průmyslu se magnetické separátory používají k čištění chemikálií od nežádoucích magnetických částic, které mohou ovlivnit kvalitu chemických produktů.

V těžebním průmyslu jsou magnetické separátory využívány k oddělování magnetických minerálů a rud. Tímto způsobem se zvyšuje kvalita vytěžených surovin. Používají se při těžbě železných rud, titanových rud, niklových rud a dalších minerálů.

Příklady z praxe

Jedna ze společností působících v metalurgickém průmyslu se potýkala s problémem, že se při výrobě oceli stále objevovaly kovové nečistoty. Před nainstalováním magnetického separátoru docházelo k pravidelným zástavám výrobních linek kvůli stále se opakujícím poškozením na výrobních zařízeních. Po jeho instalaci došlo ke snížení nákladů na opravy a zvýšení celkové efektivity výroby.

Potravinářská společnost, která se specializuje na výrobu instantních polévek, čelila přítomnosti kovových nečistot v jejich hotových výrobcích. Dříve než byly nainstalovány magnetické separátory, docházelo k opakovaným reklamacím ze strany zákazníků, jelikož v instantních polévkách neustále nacházeli tyto částečky. Po jeho instalaci došlo ke snížení počtu reklamací na minimum a zvýšení bezpečnosti potravin.

Zdroj: https://www.magnet-magnety.cz/blog

Rate this post

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *