Co je evropská společnost (SE)

Úvod do problematiky zakládání a vedení evropských společností.

V zásadě se jedná o jeden z typů obchodních společností – v tomto případě vzniklou na základě směrnice rady Evropské unie – ES/2157/2001. Zkratka SE znamená Societas Europaea.

Řídící orgán

I při vyšším počtu akcionářů není třeba mít 3 členy představenstva a tři zástupce v dozorčí radě, jako je tomu v případě české akciové společnosti, ale do každého orgánu společnosti stačí dosadit pouze jednu osobu. 

Vznik společnosti

Evropská společnost může vzniknout následujícími způsoby:

  • fúzí dvou a více akciových společností, z nichž každá se nachází v jiném členském státě. ES, která takto vznikne, nemusí mít sídlo v žádné ze zemí, kde sídlily původní společnosti, ale může mít sídlo i na území třetího státu (tento stát samozřejmě ovšem nemůže být vně EU).Evropská unie
  • vznikem holdingové společnosti z akciové společnosti (a.s.) a společnosti s ručením omezeným (s.r.o.), které se řídí právem různých členských států a nebo mají aspoň po 2 roky dceřinou společnost, která se řídí právem jiného členského státu; mohou mít také pobočku, která se nachází v úplně jiném členském státě, nicméně tento způsob založení není příliš častý
  • Založením dceřiné společnosti tak, že se upíší akcie podle článku 48 odst. 2 Smlouvy o založení Evropského společenství (tzn. týká se to všech právnických osob, jejichž činnost má lukrativní povahu) – opět to lze uplatit tehdy, operuje-li se s právnickými osobami z dvou a více různých členských států a těch, které provozují po dobu minimálně dvou let dceřinou společnost řídící se právem jiného členského státu a nebo pobočku nacházející se v jiném členském státě.
  • Transformací akciové společnosti, která má sídlo v členském státu EU, pokud má alespoň dva roky dceřinou společnost, která se řídí právem jiného členského státu. Výsledná společnost pak musí mít sídlo na území stejného členského státu, jako původní akciová společnost.
  • Založením dceřiné společnosti jiné ES (tento způsob založení není příliš rozšířený).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *