Jak „drahé“ jsou jednotlivé zdroje tepla

Ekonomický vývoj, rozšíření obnovitelných zdrojů energie a politická situace zamíchaly v uplynulých letech cenami energií na vstupu. Například, cena uhlí na finančních trzích se pohybuje v porovnání s rokem 2011 na polovičních hodnotách, o více jak 10 % klesla v posledním roce cena elektrické energie, cena zemního plynu se letos dokonce pohybovala poblíž desetiletých minim. Jaký zdroj tepla se tedy vyplatí pořídit v roce 2016?

Při porovnávání výhodnosti jednotlivých zdrojů tepla vycházejme z modelového příkladu webu TZB-info.cz, jehož výsledky najdete níže.

Největší náklady na samotné vytápění jsou spojeny s elektrickou energií, zemním plynem a koksem (i přes poklesy cen těchto „komodit“). Naopak nejlépe vychází tepelná čerpadla (vzduch/voda a země/voda). K podobnému výsledku dojdeme i při porovnání nákladů na výrobu teplé vody (i zde vychází jako nejlevnější zdroj tepelná čerpadla) a náklady na spotřebovanou elektrickou energii bez vytápění. Nevýhodou výše uvedených zdrojů tepla (elektrická energie, zemní plyn, tepelná čerpadla) jsou paušální platby s nimi spojené, které dosahují částky 3 120 Kč – 5 400 Kč ročně.

A jaký je závěr?

Nejnižší náklady spojené s pořízením a provozem zdroje tepla jsou spojeny s černým a hnědým uhlím (i s ohledem na současné ceny uhlí), dřevem a tepelným čerpadlem země/voda. Naopak nejvíce zaplatíte za pořízení a provoz elektrické akumulace a kotlem na zemní plyn.

 zlaté mince

Porovnání nákladů na jednotlivé zdroje tepla

Zdroj tepla Položka
Roční nákl. na vytápění Roční nákl. na ohřev vody Roční nákl. na pořízení a údržbu Ost. Elektrická spotřeba Paušální platby Celkem
Hnědé uhlí                           8 173 Kč                                3 165 Kč                                          15 050 Kč                           12 899 Kč                     –   Kč   39 287 Kč
Černé uhlí                           8 708 Kč                                3 807 Kč                                          17 433 Kč                     –   Kč   29 948 Kč
Koks                         13 000 Kč                                5 449 Kč                                          15 783 Kč                           12 899 Kč                     –   Kč   47 131 Kč
Dřevo                           9 428 Kč                                3 833 Kč                                          12 800 Kč                           12 899 Kč                     –   Kč   38 960 Kč
Dřevěné brikety                         11 876 Kč                                4 978 Kč                                          15 167 Kč                           12 899 Kč                     –   Kč   44 920 Kč
Zemní plyn                         11 348 Kč                                5 127 Kč                                          15 263 Kč                           12 899 Kč        3 120,00 Kč   47 757 Kč
Elektřina – akumulace                         18 551 Kč                                7 395 Kč                                          11 000 Kč                             7 633 Kč        5 520,00 Kč   50 099 Kč
Elektřina – přímotop                         17 558 Kč                                8 399 Kč                                            4 000 Kč                             7 107 Kč        5 400,00 Kč   42 464 Kč
Tep. čerpadlo – vzduch/voda                           6 477 Kč                                2 026 Kč                                          25 417 Kč                             7 079 Kč        5 400,00 Kč   46 399 Kč
Tep. čerpadlo – země/voda                      5 701,00 Kč                           1 931,00 Kč                                    21 417,00 Kč                       7 079,00 Kč        5 400,00 Kč   41 528 Kč

 

Na závěr je dobré podotknout, že výše uvedené částky nejsou „očištěny“ o dotace, které je možné získat na tepelné čerpadlo nebo na kotel na dřevo či uhlí. Plus, aktuální ceny komodit sice hrají do karet kotlům na uhlí a mírně také elektrickým přímotopům, tyto ceny však nelze garantovat dlouhodobě. Pokud bychom si podobné srovnání dělali v roce 2010 či v roce 2011, byly by náklady na provoz kotle na uhlí, dřevo či zemní plyn výrazně vyšší.

Nový zdroj tepla, s nímž jsou spojeny i statisícové investice, si pořizujeme spíše na desítky let. Při výběru je tedy vhodné vycházet z možných cen jednotlivých vstupů (elektrická energie, zemní plyn, dřevo, uhlí) v dlouhodobém horizontu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *