Jak napsat výpověď dohodou

Jak postupovat při výpovědi dohodou? Co tento způsob rozvázání pracovního poměru obnáší?

Ukončení pracovního poměru představuje zánik pracovněprávního vztahu formou dohody o rozvázání pracovního poměru, výpovědí, okamžitým zrušením nebo zrušením ve zkušební době. Pracovní poměr na dobu určitou končí uplynutím sjednané doby.

Dohoda o rozvázání pracovního poměru patří dle zákona mezi formálně nejjednodušší způsoby ukončení pracovního poměru. Její použití není zákonem nijak omezeno. Tímto způsobem lze ukončit pracovní poměr se souhlasem obou účastníku pracovního poměru, tedy zaměstnance i zaměstnavatele.

Je důležité, aby se zaměstnanec a zaměstnavatel společně dohodli na dni, kdy bude pracovní poměr ukončen – tento den může představovat konkrétní kalendářní den, nebo př. den dokončení určité pracovní činnosti nebo den skončení pracovní neschopnosti zaměstnance. Na rozvázání pracovního poměru dohodou se nevztahuje žádné omezení, jako je tomu například u výpovědi podané zaměstnavatelem. Dohodou ukončíte pracovní poměr kdykoliv, z jakéhokoli důvodu i k jakémukoli dni.

Výpověď dohodou

Někdo si plete pojem dohoda a výpověď. Výpověď je však pouze jednostranné rozhodnutí zaměstnance nebo zaměstnavatele o ukončení pracovního poměru a nepotřebuje souhlas druhé smluvní strany. V případě ukončení poměru dohodou se však obě smluvní strany, zaměstnanec i zaměstnavatel, musí na ukončení poměru shodnout! Dohodu je nutné podepsat oběma stranami, zatímco výpověď zaměstnanec, který ji od svého zaměstnavatele přijme, nepodepisuje.

Dohoda je uzavřena písemně a měla by obsahovat tyto náležitosti:

  • název dokumentu, tj. Dohoda o rozvázání pracovního poměru,
  • obě smluvní strany a jejich údaje,
  • den ukončení pracovního poměru,
  • a podpis obou účastníků.

Přesné náležitosti si však dohodnou smluvní strany mezi sebou.

Zaměstnanec i zaměstnavatel, obě smluvní strany, musí dohodu obdržet v písemném provedení, každý v jednom vyhotovení.

Pokud řešíte problematickou situaci, u které chcete mít jistotu, že bude vše napsáno zcela správně, a nebo máte nějaký složitější právní dotaz, můžete se obrátit na právní kancelář Kropáček, specializovanou na tyto případy.

Pokud se rozhodnete napsat výpověď sami, přinášíme zde následující vzor, který můžete využít.

Vzor dohody o rozvázání pracovního poměru

Ve Wordu ke stažení zde.

název firmy/zaměstnavatele

se sídlem: ulice, číslo popisné, PSČ, město

IČO: identifikační číslo organizace

jednatel: jméno jednatele

(dále jen „Zaměstnavatel“)
a

 

jméno zaměstnance

bydlištěm: ulice, číslo popisné, PSČ, město

RČ: doplnit

(dále jen „Zaměstnanec“)
uzavírají tuto

 

dohodu o rozvázání pracovního poměru:

 

Zaměstnanec a Zaměstnavatel tímto rozvazují pracovní poměr, který vznikl dne doplnit datum dle § 49 zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, na základě které zaměstnanec pracoval u Zaměstnavatele jako doplnit vykonávanou funkci.

 

Zaměstnanec a Zaměstnavatel se dohodli, že pracovní poměr skončí ke dni doplnit datum.

 

Dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních pro každou ze smluvních stran.

 

 

 

 

V město dne doplnit datum                                                       V město dne doplnit datum

 

 

…………..……………                                                                 …………..……………

Zaměstnavatel                                                                              Zaměstnanec

(razítko a podpis)                                                                              ( podpis)

 

Komentáře k článku. Přidejte i váš!

  1. Dobrý den,
    mám uzavřený pracovní poměr na dobu určitou do 31.12.2016. Je možné, aby jsem dala výpověď dohodou dříve ?

  2. Můžete dát buď výpověď nebo se dohodnout na ukončení (ukončení prac. poměru dohodou).

  3. Dobrý den,mám smlouvu do dubna 2017 a zkušební dobu mám už za sebou,musím tím pádem podat dohodu o rozvázání,pokud chci skončit dřív nebo ji nepotřebuji vůbec? Dekuji

  4. Dobrý den jsem na mateřské dovolené. Moje firma se odstěhovala na jiné místo. Po dohodě se zaměstnavatelem dostanu výpověd dohodou a podle §52 odstavec b. a mám dostat odstupný plat. Jako dostali ostatní co neodešli s firmou. Chci jen vědět jestli touto výpovědí opravdu dostanu odstupný plat. Děkuji za odpověd.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *