Co znamená titul MBA

Co je titul MBA, jak a kde je ho možné získat i rozdíly mezi BBA, LLM a MBA se dozvíte právě zde.

MBA je zkratkou anglického termínu Master of Business Administration. Ačkoliv by se mohlo zdát, že jde o přímý ekvivalent k magisterskému či inženýrskému studiu, rozdíl oproti klasickým vysokoškolským titulům je značný. Titul MBA dává najevo, že jeho držitel není pouhým absolventem vysoké školy, ale disponuje již solidní manažerskou praxí a je schopným odborníkem svého oboru. V zahraničí je tento titul standardem mezi úspěšnými manažery a je také společnostmi a zaměstnavateli velmi ceněn a vyhledáván. Titul se zapisuje za jménem a svému majiteli poskytuje vskutku zaslouženou prestiž. Studium v profesně vzdělávacích programech MBA probíhá většinou distanční či kombinovanou formou a je časově velice flexibilní pro umožnění studia při práci. Je určeno především pro uchazeče s vysokoškolským vzděláním alespoň na bakalářském stupni, ale v případě prokazatelné dostatečné manažerské praxe je možné přijetí i bez vysoké školy. Moderní formy studia propojují online výuku s výukou prezenční a využívají i metody e-learningu. Studium je vysoce individuální a zaměřuje se především na využití nabytých teoretických znalostí a schopností v praxi. Lektoři jsou uznávanými odborníky a profesionály z praxe, jejichž výuka se zakládá právě na řešení reálných firemních problémů a případových studií. Absolvent s titulem MBA má tak nesrovnatelně lepší pozici na trhu práce a otevřenou cestu k lépe hodnoceným kariérním pozicím. K tomu mu mimo jiné dopomůže také množství profesních i osobních kontaktů, které během studia získá.

Jaké obory je možné studovat?

studium

Nabídka programů je velmi široká. Studovat můžete například v následujících oborech:

  • Management, podnikání a projektové řízení
  • Finance a účetnictví
  • Marketing a Public Relations
  • Lidské zdroje (HR management)
  • Informační technologie
  • Mezinárodní, cestovní ruch, logistika
  • Právo
  • Veřejná správa

Alternativy

Blízko k titulu Master of Business Administration mají tituly LLM a BBA. LLM (Master of Law) je narozdíl od MBA je zaměřen na prohloubení znalosti evropského a českého obchodního práva, BBA (Bachelor of Business Administration) je obdobou bakalářského vzdělání zaměřenou na oblast ekonomie a managementu. BBA se dá využít jako předstupeň studování titulu MBA a narozdíl od něj není pro jeho studium předpokladem víceletá praxe či vysokoškolské studium, ale naopak je vhodný pro toho, kdo si chce doplnit teoretické znalosti v oboru. Oproti běžnému bakalářskému programu trvá pouze tři semestry a dá se při jeho studiu využít kombinace e-learningu a lektorských setkání.

3 komentářů k Co znamená titul MBA

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *