Ztráta občanského průkazu – co dělat?

Úvodem článku bychom chtěli zmínit skutečnost, že je vaší povinností se o své doklady dle zákona starat, chránit je před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením nebo zneužitím. Pokud neprodleně neohlásíte ztrátu občanského průkazu (lhůta na ohlášení ztráty je 15 dnů), hrozí