Ztráta občanského průkazu – co dělat?

Ztráta občanského průkazu – co dělat?

Úvodem článku bychom chtěli zmínit skutečnost, že je vaší povinností se o své doklady dle zákona starat, chránit je před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením nebo zneužitím. Pokud neprodleně neohlásíte ztrátu občanského průkazu (lhůta na ohlášení ztráty je 15 dnů), hrozí vám přestupek až do výše 10 000 Kč. Tato pokuta vám hrozí i při opakované ztrátě občanského průkazu. Mimo to se při jakékoli časové prodlevě neohlášení ztráty zvyšuje možnost zneužití vašich osobních dat.

občanský průkaz
Platnost ztraceného občanského průkazu zaniká ohlášením jeho ztráty.
Jakmile zjistíte, že vám občanský průkaz chybí, vše raději ještě několikrát prohledejte a přemýšlejte, kde jste byli, co jste dělali, kam jste pokládali kabelku, peněženku. Pokud se vám náhodou stane, že občanský průkaz, který jste nahlásili jako ztracený, naleznete, jste povinni jej odevzdat neprodleně kterémukoli obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, matričnímu úřadu, nebo na policii.

Občanka z dob ČSSR
Ztrátu občanského průkazu je nutné nahlásit městskému úřadu s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu. Při krádeži se obraťte rovnou na nejbližší oddělení Policie České republiky, která v systému zaeviduje váš původní občanský průkaz jako odcizený a vydá vám potvrzení, s kterým musí na již zmíněný městský úřad. Platnost ztraceného občanského průkazu zaniká ohlášením jeho ztráty. Obecně doporučujeme obrátit se na Policii České republiky v každém případě, kdy zjistíte, že vám občanský průkaz chybí – nikdy si nemůžete být zcela jisti, zda jste občanský průkaz ztratili, nebo zda vám jej někdo neukradl. Zpracování a vydání nového občanského průkazu trvá zpravidla 30 dnů. Správní poplatek za vydání nového občanského průkazu je 100 Kč.
Pokud se náhodou stanete nálezcem cizího občanského průkazu, ze zákona máte povinnost ji bezodkladně odevzdat na nejbližší obecní úřad s rozšířenou působností, matriku nebo policii.

Ztráta občanského průkazu v zahraničí

Pokud ztratíte občanský průkaz v zahraničí, neprodleně ohlaste ztrátu nejbližšímu zastupitelskému úřadu České republiky. Jestliže vám byl občanský průkaz odcizen, obraťte se nejprve na tamní policii, která vám vystaví potvrzení nebo protokol o ztrátě či odcizení a až poté se hlaste se svým požadavkem na zastupitelském úřadu. Pokud v zemi, kde jste občanský průkaz ztratili, zastupitelský úřad České republiky není, obraťte se na jakýkoli zastupitedddlský úřad jiného členského státu Evropské unie, který je poblíž. Na základě protokolu od policie nebo na základě žádost na zastupitelském úřadě vám bude vydán cestovní průkaz. Připravte se na to, že budete hradit správní poplatek za pořízení cestovního pasu ve výši dle sazeb daného státu; ceny se průměrně pohybují okolo 1000 Kč za dospělou osobu. Jakmile se vrátíte zpět do České republiky, musíte ztrátu občanského průkazu oznámit také české policii a požádat o vydání nového průkazu na úřadě.

Potvrzení o občanském průkazu

Obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo matriční úřad, u kterého jste ztrátu ohlásili, vám vydá potvrzení o občanském průkazu a bezodkladně oznámí informace o ztrátě včetně vašich identifikačních údajů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k vydání občanského průkazu. Stejně tak v případě ztráty občanského průkazu postupuje zastupitelský úřad v zahraničí. Ve výjimečných případech (odcizení, odevzdání nalezeného občanského průkazu nebo zadržení občanského průkazu) vydává toto potvrzení Policie České republiky. Potvrzení obsahuje tyto náležitosti – důvod vydání, jméno, příjmení, rodné číslo, adresa trvalého bydliště, datum, místo a okres narození, datum vydání, datum skončení platnosti, označení úřadu nebo orgánu, který potvrzení vydal a číslo občanského průkazu a označení úřadu, který průkaz vydal. V případě ztráty má potvrzení o občanském průkazu platnost 2 měsíců.

Jak předejít ztrátě občanského průkazu

Doporučuje se všeobecně nosit doklady odděleně. Mnoho z nás dělá tu chybu, že nosí všechny doklady (občanský průkaz, řidičský průkaz, kreditky, kartičku zdravotní pojišťovny aj.) na jednom místě, například v peněžence. Občanský průkaz a doklady obecně noste pouze tam, kde je budete nutně potřebovat. Naopak tam, kde bude s největší pravděpodobností velká masa lidí (pouť, tržiště, výlet do centra města, koncert aj.), si s sebou doklady raději neberte, pokud to není nutností. Samozřejmostí je dávat na své věci pozor a hlídat si místo, kde máte občanský průkaz schovaný – pozor na zadní kapsy kalhot, otevřené kabelky…
Jestliže jste v zahraničí, dejte si osobní doklady na jedno místo a cestovní doklady na místo druhé, aby se vám nestalo, že se ztratí nebo bude odcizeno vše naráz. Pro jistotu si vyhledejte před odjezdem do zahraničí všechna telefonní čísla a ostatní kontakty, které byste mohli potřebovat – například telefon na policii. Ideální je uložit doklady, které nemusíte mít nutně u sebe například při pobytu na dovolené, do hotelového trezoru nebo na jiné bezpečné místo.

Souhrn – přehledně co a jak:

Abyste získali novou občanku, připravte si:

  • Potvrzení o občanském průkazu, které získáte po sepsání ztráty nebo odcizení (pozor – ztráta je klasifikována jako přestupek tak je možné, že vám úředník v tomto případě může ještě vyměřit pokutu)
  • rodný list (v tomto případě je možné donést originál a nebo ověřenou kopii), případně lze také donést pas a nebo řidičský průkaz nebo cestovní pas nebo řidičský průkaz.
  • Za výměnu občanky se vybírá správní poplatek 100,- Kč
  • Výměna proběhne do 30 dnů. Na řadě úřadů je možné sledovat aktuální stav vyřízení online na webu.
  • Délka platnosti: pro občany do 15 let – 5 let, pro starší – 10 let, pro občany nad 70 let – 35 let

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *