Jak postupovat při dopravní nehodě

Dopravní nehody jsou bohužel na denním pořádku a může se stát každému, že se k nějaké nehodě přichomítne mezi prvními. Jak ale postupovat, kdy volat policii, záchrannou službu, jak se postarat o zraněné nebo kdy vypisovat formuláře pro pojišťovny?

Existují jistá pravidla, která určují, jak se při dopravní nehodě máte zachovat, co přesně máte udělat a koho zavolat.

Prvním krokem je zastavit vozidlo

Při dopravní nehodě nejprve zastavte vozidlo a vypněte motor, ideálně zapněte varovná světla a umístěte výstražný trojúhelník za místem, kde se nehoda stala. Správnou volbou je i navlečení reflexní vesty.

První pomoc při dopravní nehodě

Jestliže se dostanete k dopravní nehodě, kde došlo ke zranění, ihned po zastavení vozidla a zajištění místa nehody volejte okamžitě záchrannou službu (pokud došlo ke zranění), hasiče (při nehodě došlo k úniku provozních kapalin, k požáru nebo je potřeba vyproštění osob), policii (vyšetření a organizace nehody) nebo tísňovou linku 112, která tyto jednotky k dopravní nehodě zajistí. Snažte se zraněným poskytnout alespoň základy první pomoci. Důležité je zachovat klid a zorientovat se v situaci. Snažte se přemýšlet, jak byste měli postupovat a s rozmyslem jednejte. Pokud jsou v okolí nějací kolemjdoucí, požádejte je o pomoc.

Pokud volám záchranku – co sdělit?

Jestliže na místě dopravní nehody došlo ke zranění, volejte záchrannou službu. Při prvním telefonním kontaktu se záchranáři jim sdělte, co konkrétně se přihodilo, kolik je zraněných, v jakém jsou stavu, přesné místo nehody (číslo silnice, dálnice, v jakém směru nebo mezi kterými obcemi se nehoda stala), jméno volajícího a jestli hrozí nějaké bezpečí například v podobě požáru.

Jak pomoci zraněnému

Zraněný může být při vědomí, v bezvědomí a může dýchat nebo naopak nemusí.

Jestliže se jedná o člověka, který vnímá, snažíme se na něj mluvit a zjistit, jaký je stav jeho vědomí. Nesnažte se zraněného z auta vytahovat, mohlo by se totiž stát, že má poraněnou páteř a v tomto případě byste mu vytažením z automobilu spíše uškodili. Snažte se zjistit, co přesně ho bolí a najít místo krvácení. Pokud je krvácení silné, snažte se jej zastavit díky pomůckám z lékárničky (rukavice, tlakový obvaz). Kontrolujte zraněného a jeho stav vědomí, dokud nepřijede záchranná služba.

Pokud je zraněný v bezvědomí, zkontrolujte, zda dýchá. Pokud ano, snažte se uvolnit mu dýchací cesty přímo na místě nehody a opět platí – nemanipulovat s ním kvůli možnému poranění páteře a zastavit masivní krvácení! Dýchání zraněného sledujte až do příjezdu záchranné služby.

Dalším případem je zraněný v bezvědomí, který nedýchá. Opět se snažte o uvolnění dýchacích cest. U bezvědomých zraněných, kde si nejste jisti, zda člověk dýchá či nikoli, můžete vytáhnout zraněného velmi opatrně z auta a snažte se obnovit životní funkce pomocí umělého dýchání a masáže srdce. Stále však myslete na možné poranění páteře.

Pomoc motocyklistovi

Pokud se přichomýtnete k dopravní nehodě, jejíž účastníkem je i motocyklista, především zjistěte, zda je tento účastník při vědomí. Snažte se s ním moc nemanipulovat a vyčkat na pomoc záchranářů. Sledujte, zda má tep a zda dýchá. Pokud je motocyklista v bezvědomí, zkontrolujte, jestli dýchá. Přes helmu to jde poznat zpravidla velmi těžko a tak je lepší helmu velmi opatrně sundat ideálně ve dvou lidech (jeden se snaží helmu z hlavy sejmout, druhý přidržuje hlavu a krk). Poté se snažte dýchací cesty zprůchodnit.

Kdy zavolat policii?

Jestliže nevíte, kdy k dopravní nehodě zavolat policii, níže uvádíme základní body, které by vám měli osvětlit kdy jí zavolat. Zavoláte-li ji bezdůvodně, žádná sankce vám nehrozí. Vyplňujete-li s druhou stranou nebo policií formulář o dopravní nehodě či policejní protokol, pozorně si vše pročtěte a podepište jej, pouze pokud s uvedenými údaji souhlasíte. Do protokolu můžete připsat i svůj komentář, vyjádření nebo výhrady k dopravní nehodě či postupu policie. Policii České republiky k dopravní nehodě volejte, jestliže:

  • došlo během nehody k usmrcení nebo ke zranění člověka;
  • odhad škody na bouraných automobilech včetně přepravovaných věcí je vyšší než 100 000 Kč;
  • došlo ke škodě na majetku třetí osoby (např. bouračka s nárazem do plotu, domu aj.);
  • došlo ke škodě na životním prostředí (např. unik provozních kapalin z vozidla, to znamená oleje, benzinu aj.) – v tu chvíli volejte i hasiče;
  • nedokážete svépomocí zachovat provoz na silnici, nebo jeho plynulost obnovit;
  • se s druhou stranou nedokážete dohodnout, kdo je viníkem nehody;
  • pochybujete o tom, že účastník nehody je střízlivý (máte obavy, že je pod vlivem alkoholu nebo drog).

Méně závažné dopravní nehody by si měli řidiči vyřešit sami spolu se svými pojišťovnami.

Jak postupovat, když nevoláte k nehodě policii

Pokud nebudete k nehodě volat policii, dohodněte se s ostatními účastníky nehody na vyplnění záznamu o dopravní nehodě. Taková situace může nastat ve chvíli, kdy je škoda menší než 100 000 Kč, není nikdo zraněn, není poničen majetek třetí osoby ani životní prostředí, zvládáte svépomocí plynulost provozu na silnici a s druhou stranou se lze bez problému dohodnout, jak postupovat.

Poznamenat musíte především detaily týkající se nehody, jako je místo a čas nehody, identifikační údaje účastníků, příčina nehody, průběh a následky. Do záznamu je vhodné načrtnout i jak se nehoda stala a v jakém místě se auta střetly. Záznam o dopravní nehodě musíte podepsat vy i ostatní účastníci na všech kopiích! Jako přílohu k záznamu o dopravní nehodě pořiďte fotografie místa nehody a škody, nebo zajistěte svědky. Podepsaný záznam o dopravní nehodě se snažte v co nejkratší době doručit pojišťovně a tím pojišťovně dopravní nehodu nahlásit. U pojišťovny si poté dohodnete schůzku, kdy vozidlo prohlédne odborník.

dopravní nehoda

Formulář je platná v celé Evropě. I pokud bude účastníkem nehody cizinec, vyplňte záznam o dopravní nehodě, který máte k dispozici. Formulář je zpracováván v několika jazycích a struktura českého formuláře ostatním verzím odpovídá.

Vyplnění záznamu o dopravní nehodě je povinností. Nejlépe jej vyplňte na místě nehody spolu s druhým účastníkem, výjimečně mimo místo nehody, ale opět platí výše uvedené, že musí být přesně vypsány detaily nehody, účastníků a dokument musí být oběma stranami podepsán. V opačném případě, kdy formulář nevyplníte, se může jednat o porušení zákonné povinnosti a tím pojišťovně velmi ztížíte šetření.

Účastníci dopravní nehody

Poznamenejte si identifikační údaje ostatních účastníků dopravní nehody. Zapsat byste si měli především státní poznávací značky aut, jména, příjmení, bydliště a telefonní čísla účastníků, údaje o pojištění, číslo a platnost zelené karty, pojistné smlouvy, kdo je pojistitele aj. Hodit se budou i jména a kontakty na svědky dopravní nehody.

Když je vaše vozidlo nepojízdné

Během nehody může klidně dojít k tomu, že vaše auto bude v tu chvíli nepojízdné. Jak v takovém případě postupovat? Kontaktujte asistenční službu od pojišťovny, u které máte zřízeno pojištění odpovědnosti. Číslo bývá uvedeno na asistenční kartě, v asistenčním sešitě nebo na nálepce ve vozidle. Asistenční službu volejte, i pokud nevíte, jak dál postupovat.

Viník od nehody ujel

Stává se občas, že viník, místo aby na místě okolnosti dopravní nehody vyřešil, od nehody ujede. V takovém případě se snažte zaregistrovat alespoň státní poznávací značku jeho auta a kontaktujte policii. Ta se bude snažit viníka dohledat a za pomoci svědků mu můžete vinu dokázat. Dopustil by se tím totiž vážného trestného činu. Pokud však státní poznávací značku viníka nezaregistrujete, je důležité mít dost svědků nebo být natočen například na kameru, kterých je po větších městech dostatek.

Trestné body

Trestných bodů se můžete obávat jen ve chvíli, kdy jste zavinili nehodu, při které byl jiný účastník těžce zraněn, odmítáte prokázat svou totožnost nebo ukázat druhé straně doklady a nespolupracujete při řešení dopravní nehody. Pokud policie při vyšetřování zjistí další přestupky, jako například jízdu na červenou, nedání přednosti, nepuštění chodce přes přechod aj., o body můžete rovněž přijít.

Dopravní nehoda v zahraničí

Jestliže cestujete automobilem i po cizích zemích, měli byste mít na paměti, že i tam je povinností mít povinné ručení nebo havarijní pojištění. Postup při dopravní nehodě v zahraničí je až na malé rozdíly shodný s postupem u dopravní nehody v České republice.  Před odjezdem do zahraničí je vhodné poznačit si kontakty na policii, hasiče a záchrannou službu v dané zemi, nebo volat v případě dopravní nehody na tísňovou linku 112. Zda je povinností policii k dopravní nehodě zavolat či nikoli záleží na právním předpisu konkrétní země. Protokol policii podepište, pouze pokud údajům uvedeným v něm rozumíte a souhlasíte s ním, nebo připište své připomínky a komentáře. Ať už řídíte automobil v České republice nebo v zahraničí, buďte ohleduplní k ostatním účastníkům silničního provozu včetně chodců a cyklistů.

Pokud si nebudete v zahraničí u dopravní nehody vědět rady, volejte asistenční službu nebo českou ambasádu.

Ostatní doporučení

Během nehody ani po ní nekonzumujte alkoholické nápoje ani neužívejte návykovou látku. Může se stát, že budete podroben zkoušce na alkohol nebo právě na návykovou látku a mohlo by to mít vliv na výsledky policejního vyšetřování.

4 komentářů k Jak postupovat při dopravní nehodě

  1. Zdravím! Ted jsem boural ds jiným autem a nevolal jsem policisty. couval jsem a pán do mě naboural zezadu, protože asi neviděl, že couvám. Bylo to u krámu na parkovišti, pán jel seshoza, já z boku. Vzal si na mě kontakt a číslo zel. karty, číslo auta, ale já na něj bohužel nic nemám. tak nevím, co s tím. musím mu napsat sms, ale nevím, co mámpřesně po něm chtít, co nahlásit pojištovně, když nemám fotky, svědky a sepsaný papír o škodě…

  2. Dobrý večer mám dotaz zavinil jsem nehodu měl sem půjčené auto od své matky které je psané na mou matku jel sem s ním a zavinil nehodu zas tak nic vážného to nebylo dostane matka zaplaceno od pojišťovny? děkuji

  3. To je o tom, jestli je auto pojištěné a jestli v tom nebyl alkohol.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *