Jak začít podnikat

Jak začít podnikat

Zaměstnání vás nenaplňuje a máte touhu rozjet vlastní podnikání? Život je příliš krátký na to, abychom dělali něco, co nás nebaví. Proto se vydejte za svými sny. Pamatujte však, že podnikání je jako cesta po rozbouřeném moři a nejsložitější většinou bývá nalodit se. Proto vám v našem článku poradíme, jak začít podnikat a na co nezapomenout!

jak začít podnikat

V našem návodu pro začínající podnikatele získáte souhrn informací, které potřebujete vědět do startu v podnikání. Poradíme vám, jak postupovat a hlavně, jak založit úspěšnou firmu.

Nápad v čem podnikat

Základem podnikání je nápad, proto si nejprve ujasněte, v čem chcete podnikat. Rodí se vám v hlavě plán, ale nejste si jistí, zda je reálný? Poraďte se s někým, kdo se v byznysu pohybuje delší dobu a důvěřujete mu. Pamatujte, že radit se s rodinou a přáteli se ne vždy vyplatí. Pokud nejsou z branže, mají z podnikání strach a budou mít tendenci vás od něj za každou cenu odrazovat.

Do podnikání se ale rozhodně nevrhejte jen tak po hlavě. Promyslete si, čemu se chcete věnovat, napište si to na papír a pokud je to reálné a rozhodnete se to uskutečnit, vytvořte si podnikatelský plán – nebo chcete-li, podnikatelský záměr.

Podnikatelský záměr

Podnikatelský záměr je jedním ze základů zdravého podnikání. Sice není podle živnostenského ani obchodního zákoníku povinný, ale i přesto je více než doporučován. Pokud však žádáte o bankovní úvěr na podnikání, v tom případě je podnikatelský plán bankami vyžadován. Ať už potřebujete úvěr nebo ne, věřte, že podnikatelský záměr vám pomůže ujasnit všechny odpovědi na otázky, které se vám honí hlavou.

Podnikatelský záměr vám odpoví na mnohé otázky, jako například:

 • Co je jádrem vašeho podnikání?
 • Jaké máte zkušenosti s daným oborem?
 • Jaký má vaše podnikání cíl?
 • Jak plánujete tohoto cíle dosáhnout?
 • Kolik financí k tomu budete potřebovat?
 • Kolik financí již máte k dispozici pro rozjezd vašeho podnikání?

Podnikatelský záměr musí být sepsán reálným pohledem toho, kdo plánuje začít podnikat a založit firmu. Pomocí tohoto plánu by si měl začínající podnikatel srovnat myšlenky, promyslet svoje podnikání, najít výhody i nevýhody, umět si poradit s konkurencí a dokázat si spočítat, kolik to celé bude stát.

Podnikatelský záměr by měl být:

 • Reálný, pravdivý a upřímný
 • Stručný a jednoduchý
 • Měl by představit danou službu nebo produkt
 • Najít výhody a nevýhody, a umět s nimi pracovat
 • Orientovat se na budoucnost a možné dopady
 • Měl by být přirozeně optimistický, ale také pesimistický
 • Měl by poukázat na silné, ale i na stinné stránky plánu
 • Určit způsob financování
 • Měl by být kvalitně a formálně zpracován

Jednotlivé body podnikatelského záměru:

 • Jasný koncept
 • Financování
 • Jednotlivá stádia vývoje podnikání
 • Právní norma
 • Funkce ostatních osob
 • Popis a definice vašeho produktu
 • Marketingová strategie
 • Analýza konkurence

jak začít podnikat

Konkurence jako spojenec

Proveďte jasnou a upřímnou analýzu konkurence. To vám pomůže objektivně zjistit stav trhu a konkurenci využít ke svému prospěchu. Také se díky ní můžete vyvarovat různých chyb a neustále se zlepšovat. Bez konkurence nikdy růst nebudete.

Jasný cíl

Stanovte si, jak velkou firmu chcete vést. Spokojíte se s malou společností nebo toužíte po velké mezinárodní korporaci? Představte si, kolik vás to bude stát a jaké budete mít příjmy.

Název značky

O vašem podnikání jasně vypovídá název značky. Proto si dejte s jeho vymýšlením práci a pokud možno zvolte takový název, který s vaším oborem podnikání souvisí. Lidé vás pak lépe a snadněji najdou.

Se značkou souvisí také motto, kterým se budete řídit. Na něm můžete pak snadno postavit celou značku a pro ostatní budete lépe zapamatovatelní. Lidé příběhy milují!

Váš tým

Chcete jít do podnikání úplně sami nebo máte parťáka, který vám s projektem pomůže? Ať je to jakkoliv, pamatujte, že ve dvou se to lépe táhne. Výběr partnera v podnikání však nepodceňte a dobře si jej promyslete.

Místo podnikání

Promyslete si také, kde chcete podnikat, a zda ke svému podnikání potřebujete nějaké prostory k pronájmu nebo rovnou celou společnost. Místo podnikání zcela závisí na vámi zvoleném oboru a nabídce služeb.

Forma podnikání

Dalším krokem je volba právní formy podnikání. Vybírat můžete ze dvou možností, a to pokud chcete podnikat jako fyzická osoba – zvolte OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná). Naopak chcete-li založit obchodní společnost, podnikat budete jako právnická osoba (s.r.o., a.s., v.o.s., k.s.).

Pojďme si vysvětlit, jaký je mezi těmito dvěma typy podnikání rozdíl, ať si můžete zvolit pro vás tu nejvhodnější možnost.

Fyzická osoba

První možností je podnikat jako fyzická osoba na základě živnostenského i jiného oprávnění. V tomto případě se jedná o činnost menšího rozsahu, přičemž tato osoba podnik většinou sama vede.

Fyzická osoba může provozovat živnost ohlašovací (řemeslnou, vázanou nebo volnou) a koncesovanou (odborně způsobilá osoba s koncesí).

Právnická osoba

Chcete-li mít vlastní právní subjektivitu, pak zvolte možnost podnikání jako právnická osoba. Na území ČR můžete pak podnikat jedním z následujících způsobů:

 • s.r.o. – společnost s ručením omezeným
 • a.s. – akciová společnost
 • v.o.s. – veřejná obchodní společnost
 • k.s. – komanditní společnost
 • nebo družstvo

jak začít podnikat

Podle čeho právní formu zvolit?

Nejprve si položte následující otázky:

 • Plánuji podnikat sám či se společníkem?
 • Chci se zatížit složitou administrativou?
 • Jakou míru ručení jsem schopen podstoupit?

Také pamatujte na to, že při ukončení činnosti jako OSVČ vám z podnikání nic nezbyde. Oprávnění nelze převést na jinou osobu, a jako fyzická osoba tak nevytváříte žádnou historii ani obchodovatelnou komoditu. Naopak v případě obchodní společnosti je možné budovat vlastní jméno a značku, které jednou mohou být předmětem prodeje.

Jak získat živnostenské oprávnění?

Na počátku podnikání nejprve zamiřte na příslušný živnostenský úřad, kde vám pomohou vyplnit jednotný registrační formulář. Díky tomu již nemusíte ohlašovat zahájení podnikání zdravotní pojišťovně, České správě sociálního zabezpečení ani finančnímu úřadu. Živnostenský úřad provede tato ohlášení za vás.

V jednotném registračním formuláři se vyplňuje jméno a příjmení, bydliště, obor podnikání (lze jich zvolit více), místo podnikání, datum zahájení a vyberete si zde, zda chcete provést automatické ohlášení výše zmíněným úřadům.

Správní poplatek za ohlášení živnosti činí 1 000 Kč. Počet zvolených činností cenu neovlivňuje. Výhodou je, že k založení živnosti již nepotřebujete výpis z rejstříku trestů, živnostenský úřad si jej zajistí sám.

Na živnostenském úřadu můžete rovnou také provést registraci k silniční dani, DPH, nebo dani z příjmu za zaměstnance.

Hlavní nebo vedlejší činnost?

Plánujete-li podnikat na plný úvazek a ne pouze při zaměstnání či mateřské dovolené a toto podnikání pro vás bude hlavním zdrojem příjmů, zvolte si hlavní činnost.

Při hlavní činnosti budete odvádět pojištění a to v minimální výši.

Pokud pracujete jako zaměstnanec a podnikání bude vaším vedlejším příjmem, vyberte si vedlejší činnost. Zde budete platit pouze snížené pojistné, protože státu již odvádíte zdravotní a sociální jako zaměstnanec (případně rodič na mateřské).

Zdravotní a sociální pojištění

Pokud máte za sebou ohlášení živnosti a všechny náležitosti, které s tím souvisí, čekají vás pravidelné platby pojištění. V případě hlavní činnosti platíte každý měsíc zálohy, které vám stanovila zdravotní a sociální pojišťovna.

Máte-li podnikání jako vedlejší činnost, zálohy první rok vůbec nemusíte platit. Doplatíte je až po skončení roku po podání daňového přiznání. V případě nízkého zisku se navíc zcela vyhnete sociálnímu pojištění.

Minimální záloha na zdravotní pojištění je pro rok 2019 stanovena na 2 208 korun, pro sociální pojištění na 2 388 korun.

jak začít podnikat

Daňová evidence

Se zahájením podnikání vás také čeká povinnost odvádět daně. Nabízí se hned několik možností, jak daňově evidovat svou samostatnou činnost.

Příjmové a výdajové doklady

První možností je schovávat si příjmové a výdajové doklady, podle kterých si necháme zpracovat daňovou evidenci. Ta bude podkladem pro daňové přiznání.

Výdaje procentem z příjmů

Tato možnost je často nejjednodušší i nejvýhodnější, nemusíme totiž vést daňovou evidenci, ani prokazovat daňové výdaje podle dokladů. Jednoduše je vypočítáme procentem ze svých příjmů. Pozor, tento způsob se také často nazývá Výdaje paušálem, ale nepleťte si ji se třetí možností Paušální daní.

Paušální daň

Tento způsob není již tak četně využívaný, jako předchozí dva. Umožňuje nám zbavit se části administrativy a domluvit se s finančním úřadem, že za daný rok zaplatíme na dani z příjmů stanovenou částku. Pozor, stále však musíme vést evidenci příjmů, pohledávek a majetku.

Plátce DPH

Aby se z podnikatele stal plátce DPH, musí jeho obrat překročit jeden milion korun za 12 nebo méně kalendářních měsíců jdoucích po sobě. Plátcem DPH se však stáváme i v případě, pokud nabýváme majetek privatizací či prodejem podniku, stejně tak pokud pokračujeme v podnikání po zemřelé osobě, která byla sama plátcem DPH.

EET elektronická evidence tržeb

Elektronickou evidenci tržeb jsme povinni používat, pokud provozujeme určité druhy samostatné výdělečné činnosti. Jedná se zejména o ubytovací a stravovací služby, maloobchod nebo velkoobchod. EET podléháme i tehdy, pokud nejsme plátcem DPH a i v případě, pokud uplatňujeme výdaje procentem z příjmů.

A co silniční daň?

V případě, že plánujete k podnikání používat auto, týká se vás platba čtvrtletních záloh na silniční daň. Ta je placena pouze za měsíce, kdy bylo auto pro samostatnou činnost použito. K platbě se registruje osoba, která je v technickém průkazu uvedena jako provozovatel vozidla.

Daň z příjmu

Až skončí kalendářní rok, čeká nás podání daňového přiznání a výslednou daň zaplatíme. Nejprve si stanovíme zisk (můžeme mít na tento proces najatou účetní, která nám s papírováním pomůže) a postupujeme dle evidence, kterou jsme si zvolili. Na základě této evidence pak podáváme daňové přiznání.

Na zdravotní a sociální pojišťovnu také podáme přehledy příjmů a zaplatíme pojištění.

Jak začít podnikat

Marketing a budování značky

A jak o sobě dát vědět? Marketing je v dnešní době snazší, nežli tomu bylo dříve. Při budování značky hojně využívejte sílu internetu, a to zejména sociálních sítí jako je Facebook, Instagram nebo Twitter. Nechte si vytvořit webové stránky s popisem svých služeb, nebo si založte blog a pište o tom, co děláte. Pokud nabízíte kromě služeb i konkrétní zboží, zvažte zřízení elektronického obchodu, který vám umožní vybudovat další prodejní kanál vašich produktů. S potencionálními zákazníky komunikujte a budujte svůj vlastní příběh. Využijte také internetové reklamní systémy Google Ads nebo Sklik – naučit se s nimi můžete na marketingovém školení.

Také se zaregistrujte do internetových katalogů firmy.cz či najisto.cz.

Tip

Až získáte první zakázku, nezapomeňte, že co je psáno, to je dáno. Vždy trvejte na písemné smlouvě se všemi obchodními partnery, a to po celou dobu podnikání.

Při zakládání firmy se snažte být vždy realističtí, vše si dobře promyslete a nebojte se investovat do konzultace s ověřeným odborníkem.

Pokud budete všechny tyto zásady dodržovat, vaše podnikání by mělo být úspěšné a nic by nemělo stát v cestě rozvoji vaší firmy či značky. Tak směle do toho!

Rate this post

5 komentářů k Jak začít podnikat

 1. Než jsem začal podnikat, tak mi trvalo asi rok, než jsem si to celé promyslel. Chtěl jsem to mít opravdu dobře připravené, abych pak měl rozjezd co nejlehčí. I tak to bylo náročnější, než jsem si myslel. Teď už se mi daří dobře, proto jsem se rozhodl, že rozšířím svoji firmu do zahraničí. Hodně mě lákal daňový ráj, kde jsou velké výhody podnikání. S expanzí mi pomohl a já jsem se stále mohl věnovat svému podnikání.

 2. Já jsem se také dlouhá léta snažil nějakým způsobem podnikat, ale nikdy mi to nevyšlo a tak jsem se rozhodl skočit na nejbližší a mnou známý pracovní portál a prostě jít pracovat tam, kde to dobře znám a mám co nabídnout. Ve finále si dle mého vydělám daleko více, než když bych byl samostatně výdělečný 🙂

 3. Podnikání je velmi složité a rozhodně to není pro každého, ale to už se tak nějak obecně ví. Co se ale podle mě už tolik neví je, že v Čechách funguje skvělý prestashop, který vám navrhne kompletní řešení e-shopu pro vaše začínající podnikání a nebo již zaběhlého giganta na trhu.

 4. Můj tatínek začal podnikat před několika lety a já jsem mu chodila vždy o prázdninách a volných víkendech pomáhat. Díky tomu jsem se mnoho věcí naučila, a tak jsem z toho začala čerpat, jakmile jsem se rozhodla začít s podnikáním. První věc, co mi vždy tatínek říkal, bylo nezapomenout na opravdu dobré pojištění pro firmy. Které musí pokrýt veškerá rizika spojená s podnikáním.

 5. Vlastním firmu, takže hledání nového dodavatele energií pro mě bylo stěžejní. Nakonec jsem při porovnání došel k tomu, že nejlepší je pravděpodobně ČEZ. Doma jsem investoval do nového zateplení a ve skledu do opláštění hal, takže doufám, že letos za vytápění utratím méně.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.