Jak vytvořit panoramatickou fotografii

Chcete vytvořit panoramatickou fotografii, ale nevíte jak? Je to snadné. Postačí vám k tomu tento postup.

Pod pojmem panorama si můžeme představit široký a celkový pohled na krajinu, náměstí, místnost či jiný celek. Často je používáno na označení širokoúhlé reprezentace obrazu, fotce apod. Je to vlastně fotografický žánr zachycující rozlehlý úhel pohledu na krajinu nebo jiný celek. Formát panorama je oblíbenější především proto, že je bližší tomu, jak lidé vnímají svět očima a patří mezi velice atraktivní oblasti fotografie a oblíbené fotografické celky.

Panorama Perfect

Program Panorama Perfect je snadno obslužný program sloužící k vytváření panoramatických fotografií. Tento program dokáže sestavit panorama i z fotografií focených bez stativu, a to dokáže ne každý program určený k tvorbě panoramat. Umožní tvořit opravdu obrovské fotografie do velikosti 2 GB, což je opravdu hodně. Maximální rozměr je více než 2 miliardy pixelů. Tento program také dokáže sám automaticky narovnat a ohnout fotky, které ne úplně splňují požadavky pro základní panoramatickou fotku. Fotografie můžeme snadno deformovat, posouvat, natáčet, otáčet apod., a to se zaručením skvělého výsledku! Přechod mezi dvěma snímky velice ulehčuje animovaná průsvitnost a porovnávací mód, kdy je vykreslována jenom přechodová oblast a program počítá celkovou chybu v takovéhle oblasti. Můžeme zde upravovat i horizont tak, aby nepřelézalo moře z fotografie. Ořezání vytvořené panorama fotografie je samozřejmostí. Ukládat je obrázky možné v BMP, JPG či TIF souborech. Uložení ve tvaru BMP nebo JPG používáme spíše větší fotografie (o větší velikosti a rozměrech). Stáhnout program můžete zde.

Postup:

 1. Nahoře, na hlavní nabídce, zvolíme nabídku Soubor a klikneme na Otevřít obrázky. Zobrazí se nové okno, dialogové s názvem Otevřít obrázky pro panorama, a my vybereme všechny fotky, které jsou potřebné pro vytvoření námi plánované panorama fotografie. V případě, že chcete označit více než jeden soubor (fotografii), klikejte myší postupně na druhý, třetí, čtvrtý atd. obrázek se současným držením klávesy CTRL.
 2. Otevře se okno Natočení obrázků a my zvolíme rotaci pro vybrané fotky. Zcela jistě budeme používat většinou možnost Žádné, neboli bez rotace, a nebo tlačítko -90 (vertikální panorama).
 3. V dialogovém okénku Pořadí obrázků si seřadíme fotografie tak, aby dávalo zobrazení smysl a aby byly uspořádány správně podle pravdivosti vzhledu objektu.
 4. Naběhne nám okno Nastavení deformací pro všechny přechody. Nastavíme parametr Zoom (35mm) – tahle hodnota by měla co nejvíce odpovídat hodnotě vašeho foťáku v tu chvíli, kdy jste obrázek fotili.
 5. Fotografie se načtou a program postupně vytvoří automaticky nový projekt, jehož jméno je stejné jako jméno souboru první fotografie, kterou jste do tohoto programu vybrali pro panoramatickou fotografii, a automaticky se připojí přípona souboru PAP. Pozor! Nic není ale uloženo! Pokud chcete panoramatický obrázek uložit, zvolte v horní hlavní liště nabídku Soubor a možnost Uložit projekt. Díky volbě Soubor – Uložit projekt jako… je možné změnit název projektu.
 6. Program Panorama Perfect automaticky zobrazí náhledy vytvořených panoramat. Pokud jste udělali chybu a všimli jste si toho až teď, zvolte v hlavní liště nahoře možnost Soubor a klikněte na Otevřít obrázky.
 7. V případě, že skládáte panorama fotografii o 360°, musíte odklepnout v ovládacím panelu možnost 360°Panorama.
 8. Teď přichází nastavení jednotlivých přechodů mezi fotkami. V Editoru přechodu je vidět dvě poloviny fotografie. Pokud si chcete fotku posunout, používejte myš. Natočení fotografie je možné držením tlačítka CTRL a táhnutím myši směrem nahoru nebo dolů. Červený křížek, který se v obrázku zobrazuje, znamená bod, kolem kterého se fotka točí kolem dokola (tento bod měníme pomocí stisknutím CTRL a SHIFT ve stejný okamžik a kliknutím levého tlačítka myši na místo, kde chceme, aby bod byl).
 9. Fotografie máme uspořádané a je nutné upravit oblast, kde se scházejí jedna fotografie s druhou. K tomu nám poslouží Editor průhlednosti.
 10. Pokud je potřeba provést drobné deformace mezi fotkami, aby bylo spojení co nejpřesnější, klikneme na volbu Volná deformace v ovládacím panelu a zadáme počet editovaných uzlů v nově otevřeném okně kliknutím na tlačítko Set. Při zaškrtnutí tlačítka Porovnávat v ovládacím panelu se nám vykreslí pouze přechodová oblast.
 11. Po kliknutí na Zobrazení deformací můžeme oříznout fotky nahoře i dole pomocí voleb Ořezat: nahoře a dole.
 12. Pokud máme vytvořeno, klikneme na tlačítko Vytvořit.
 13. V nově otevřeném okénku vybereme správnou orientaci výsledné panorama fotografie.
 14. Zvolíme si formát pro uložení fotografie. U koncovky JPEG můžeme nastavit kvalitu fotku a pro velké fotografie použít například koncovku TIF.
 15. Při vytváření konečného panorama nám vznikly soubory, které pravděpodobně nebudeme chtít uložit, proto dáme při otázce „Chcete smazat dočasné soubory?“ odpověď Ano.
 16. Vše je hotové, fotka vytvořena.
Rate this post

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.