Dárky z druhé ruky? Klidně. Na Vánoce je věnuje každý 3. Čech

Dárky z druhé ruky? Klidně. Na Vánoce je věnuje každý 3. Čech

Češi se stávají adepti na darování věcí z druhé ruky, přičemž tento trend je zvláště populární během vánoční sezóny. Podle výzkumu knižního secondhandu Knihobot, který zahrnoval 1 700 respondentů z celé České republiky, se ukázalo, že každý třetí zákazník plánuje darovat dárek z druhé ruky. I přes rostoucí ceny, které nutí Čechy k úsporám, hlavním motivem pro darování použitých předmětů není finanční situace. Většina (52 %) uvedla, že důvodem je nedostupnost těchto předmětů jinde, zatímco finanční důvody byly uvedeny pouze v 7 % případů.

Efektivní šetření

Finanční situace v ČR se odrazila v celkových výdajích na vánoční dárky. Více než polovina dotázaných uvedla, že jejich rozpočet na dárky se vejde do 5 000 Kč. Nejčastějšími rozpočtovými kategoriemi bylo utrácet do 3 000 Kč (36 %) nebo mezi 3 000 a 5 000 Kč (35 %), zatímco pouze 12 % plánuje utratit více než 9 000 Kč.

Věc z druhé ruky jako dárek již v minulosti darovalo 60 % respondentů, ale v letošním roce to plánuje pouze 30 %, zatímco stejný počet to určitě neplánuje. Nejistota je u 40 % dotázaných. Tento trend je vidět hlavně mezi mladšími a střední generací, kde je větší pravděpodobnost, že takové dárky darují. Naproti tomu mezi lidmi nad 60 let je pravděpodobnost darování věcí z druhé ruky pouze 17 %.

Nákup z druhé ruky je populární i u zákazníků Knihobotu, přičemž 89 % z nich občas nakupuje použité věci. Hlavními motivacemi jsou nedostupnost zboží jinde (45 %), udržitelnost (28 %) a nízká cena (18 %). Zákazníci často kombinují tyto důvody při rozhodování o nákupu. Nejčastěji nakupují online v antikvariátech a secondhandech (48 %), zatímco 20 % preferuje osobní návštěvy kamenných obchodů.

Při nákupu z druhé ruky se 40 % dotázaných obává, že skutečný stav věci nebude odpovídat popisu. Knihobot se snaží tyto obavy rozptýlit prostřednictvím detailních fotografií každé knihy. Dále, 20 % má obavy z falešných nabídek a podvodných inzerátů. Přesto se více než třetina zákazníků při nákupu z druhé ruky necítí vůbec obavy, což naznačuje rostoucí důvěru v použité zboží.

Tento pozitivní trend v nákupu a darování věcí z druhé ruky je podpořen generací rozdíly v přístupu k použitým věcem. Mladší generace (18–35 let) je více nakloněna darování věcí z druhé ruky, s 36 % potvrzujícími, že plánují darovat takový dárek, zatímco u věkové skupiny 36–60 let je to 29 % a u lidí starších 61 let pouze 17 %. Paradoxně, i když je větší pravděpodobnost, že mladší generace daruje použité předměty, stále existuje významný počet lidí (23 % u 18–35 let, 31 % u 36–60 let a 45 % u 61 let a více), kteří určitě neplánují darovat dárek z druhé ruky.

Mezigenerační záležitost

Tato data také ukazují, že přestože téměř dvě třetiny dotázaných (60 %) již v minulosti darovaly dárek z druhé ruky, třetina (33 %) to nikdy neudělala. Mezi těmi, kteří nikdy nedali dárek z druhé ruky, je hlavním důvodem přesvědčení, že dárky by měly být nové (54 %).

Když jde o preference nakupování z druhé ruky, generace se liší také v tom, kde nakupují. Mladší generace do 35 let preferuje online marketplaces a swap skupiny (30 %), zatímco starší generace nad 60 let má tendenci osobně navštěvovat kamenné obchody (33 %). To naznačuje, že starší generace má větší důvěru v tradiční způsoby nakupování, zatímco mladší generace se spoléhá více na online prostředí.

Celkově je zřejmé, že v České republice roste zájem o nákup a darování věcí z druhé ruky. Tento trend je poháněn kombinací faktorů, včetně unikátnosti nabízených produktů, cenové dostupnosti a ekologického uvědomění. Přestože existují generací rozdíly ve vnímání a přístupu k použitým věcem, zvyšující se důvěra a zájem ukazují na postupnou změnu postoje ve společnosti.

5/5 - (1 vote)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *