Jak na darování nemovitosti

Jak na darování nemovitosti

V posledních letech je čím dál tím více využíván institut darování nemovitosti. Jedním z těchto důvodů je zdlouhavost dědického řízení a případné neshody mezi potenciálními dědici. V tomto článku Vám vysvětlíme, jak postupovat a na co byste si měli dát pozor.

Jak probíhá darování nemovitosti

Základním předpokladem pro darování nemovitosti je sepsání darovací smlouvy, která má veškeré obsahové náležitosti. První z takových náležitostí je dodatečná identifikace smluvních stran. Dárce a obdarovaný by tak měli být specifikováni jménem a příjmením, trvalým bydlištěm, datem narozením či rodným číslem. Poté je nutné uvést podrobný popis darované nemovitosti, jakým je uvedení adresy, parcelního čísla, výměry, katastrálního území, listu vlastnictví, katastrálního úřadu a obce.

Obdarovaný musí vyjádřit souhlas s darováním nemovitosti a seznámit se s jeho faktickým a právním stavem. Případně se uvedou práva, kterými je nemovitost zatížena. Takovými právy jsou práva věcná, právo stavby, užívací právo, práva třetích osob či jiná další zatížení předmětu darování. Podpisy na smlouvě musí být úředně ověřeny, a to např. u advokáta, notáře či pracovníka Czech Pointu.

Návrh na vklad do katastru nemovitostí

Po sepsání darovací smlouvy je nutné vytvořit návrh na vklad do katastru nemovitosti. K účinnému převodu vlastnického práva totiž dochází až zápisem do veřejného rejstříku. Návrh na vklad je dostupný v elektronické verzi na webových stránkách Českého katastrálního úřadu.

Údaje, které bude nutné vyplnit jsou:

  • identifikační údaje darované nemovitosti;
  • identifikační údaje dárce a obdarovaného;
  • na koho je vlastnické právo převáděno;
  • uvedení a přiložení dokumentů dokládající darování nemovitosti (darovací smlouva).

Podpisy na návrhu již nemusí být úředně ověřeny. Postačí Vám tak pouze prosté podpisy. Po vytvoření návrhu na vklad se dostavte na místně příslušný katastr nemovitostí podle nemovitosti darované a přineste 2 vyhotovení návrhu spolu s přílohami. Jeden návrh spolu s příslušnými listinami necháte na podatelně a druhý si nechte potvrdit, jakožto doklad o zahájení řízení. Za vklad do katastru nemovitostí je nutné zaplatit správní poplatek ve výši 2.000 Kč. Pokud si nejste jisti, jak v rámci celého procesu darování nemovitosti postupovat, vždy je lepší poradit se s advokátem. Do budoucna si tak totiž můžete ušetřit nemalé komplikace.

Ode dne vkladu na katastr počíná běžet 20denní lhůta k podávání připomínek či vyjádření nesouhlasu ze strany vlastníka nemovitosti. Během této doby je na nemovitosti uvalena tzv. plomba, na základě které nesmí katastrální úřad provést jakoukoli změnu. Důvodem je zamezení ilegálních převodů a změn na nemovitostech. V případě, že nesouhlas od vlastníka nemovitosti nebude katastrálnímu úřadu adresován, může tak povolit navrhovanou změnu vlastnického práva na kterou má úřad ze zákona až 30 dnů.

Darování nemovitosti a daně

Po úspěšném převodu vlastnického práva na obdarovaného je nutné myslet ještě na povinnost spojenou s daněmi, konkrétně se jedná o daň z příjmu a daň z nemovitých věcí. Daň z nemovitých věcí má za povinnost odvádět každý vlastník nemovitosti a to pravidelně každý rok. Na druhou stranu dani z příjmů ve výši 15% se vyhnout ti, kteří jsou ve vztahu k dárci:

  • manžel/ka a příbuzní v hlavní linii (rodiče, děti, prarodiče, vnoučata, pravnoučata);
  • příbuzní ve vedlejší linii (sourozenci, synovci, neteře, strýcové, tety, zeťové, snachy, nevlastní děti, tchán, tchýně, nevlastní rodiče);
  • obdarovaný, který s dárcem sdílí domácnost déle než 1 rok.
Rate this post

1 komentář k Jak na darování nemovitosti

  1. Darování nemovitosti se v tuhle chvíli nevyplatí, pokud vám tedy není osmdesát a nedáváte ji vnoučatům. My sami si ji doma skutečně hýčkáme a spíše se snažíme zvyšovat její hodnotu, abychom ji mohli za pár let třeba prodat, když by bylo nejhůř. Anebo dát na stáří dětem. Takže kvalitní zabezpečení, prvky chytré domácnosti a všechny tyhle vychytávky. Teď nás čeká i nová střecha, protože ta stará je už taková… no prostě taková jaká je. 😀

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *