Jak na darování nemovitosti?

Jak na darování nemovitosti?

Darování nemovitosti bývá poměrně častým institutem mezi příbuznými, kdy většinou nahrazuje pozdější dědictví. Ačkoliv se může darování nemovitosti jevit jako relativně jednoduchý proces, nezřídka při tomto jednání dochází ke zbytečným pochybením a vadám, které mají v lepším případě za následek zdržení celého procesu darování.  

Otec – dárce, chtěl synovi darovat byt. Po uzavření smlouvy a odeslání na katastr nemovitostí odjel otec na zahraniční dovolenou. Bohužel, smlouva obsahovala drobnou nepřesnost týkající se vymezení bytové jednotky. Katastr vyzval k odstranění vad v určené lhůtě. Jelikož byl otec tou dobou v zahraničí, nepodařilo se vadu včas odstranit. I tato drobná pochybení pak mohou vést ke zdržení převodu nebo neúspěšnému darování a pak může vše začít znovu. 

Pokud hodláte darovat nemovitost, je vhodné se vyvarovat chyb, které vás mohou stát spoustu času a financí. 

Základem pro převod nemovitostí bez chyb je dobrá darovací smlouva. Vhodně napsaná darovací smlouva vám může ušetřit i spoustu starostí v budoucnu. Nekvalitně zpracovaná smlouva se může projevit až za několik let, kdy se například změní okolnosti v rodině apod. Pak již bude velmi obtížné situaci napravovat či měnit. 

Darovací smlouva pro převod nemovitostí musí být především uzavřena písemně. Podpisy na darovací smlouvě musí být úředně ověřené. Taktéž musí být uveden jak úmysl darovat (ze strany dárce), tak dar přijmout (ze strany obdarovaného). Správně zapsaná data narození, jména, adresy, rodná čísla a podrobný popis darované nemovitosti jsou samozřejmostí. Občas se ve smlouvě zapomíná i na další prostory, které jsou s bytem užívány – např. garáž či sklep.  

Dalším krokem pro úspěšné darování je příprava návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Vlastnické právo k nemovitosti je totiž převedeno na obdarovaného až teprve vkladem do katastru nemovitostí a nikoliv uzavřením smlouvy. Návrh na vklad se posílá prostřednictvím formuláře, který je dostupný na webových stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního. Do formuláře je nutné uvést, na základě jakých listin se vlastnické právo mění. V případě darování bude takovou listinou darovací smlouva. 

Po podání návrhu na vklad na katastr nemovitostí počne běžet 20denní lhůta, během které mohou účastníci řízení oznámit úřadu nesouhlas se změnou vlastnického práva. Do 30 dnů od podání návrhu na vklad odešle úřad buď rozhodnutí o změně vlastnického práva, nebo rozhodnutí o chybách v návrhu. V případě odstranitelných chyb je nutné chyby odstranit ve stanovené lhůtě. U neodstranitelných chyb je vhodnější návrh vzít zpět, jelikož hrozí, že úřad řízení zastaví a začne běžet dvou měsíční lhůta pro podání správní žaloby, během které není možné podat nový návrh na vklad. 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *