Jak napsat proslov svědka

Jak napsat proslov svědka

Nejčastějším zvykem na svatbě je svatební proslov tatínků, svědků a dalších blízkých. Měl by být originální a vtipný, zároveň ne příliš dlouhý. Nevíte, jak si takový proslov svědka připravit? V našem článku vám poradíme jak na to, a ukážeme názorné příklady těch nejlepších svatebních proslovů. Držte si klobouky, jdeme na to!

Jak napsat proslov

Připravte si ten nejoriginálnější proslov!

Co je to svatební proslov

Svatební proslov je nepostradatelnou součástí každé svatby a stal se určitým společenským pravidlem, které bychom neměli opomíjet. Jedná se o krátký slovní projev, který by měl přednést otec nevěsty, jeden ze svědků (zpravidla od ženicha) a samotný ženich. Nemusí to však být podmínkou, svatební proslov může přednést kdokoliv ze svatebčanů.

Účelem svatebního projevu je popřát novomanželům jen to nejlepší do nové etapy života a odstartovat svatební hostinu i další program. Svatební proslovy však mohou probíhat i v průběhu celého programu, ale ten hlavní od otce by měl být vždy před samotným hodováním.

Jak by měl vypadat svatební proslov?

Svatební proslov si žádá sama etiketa, stal se tak nepsaným pravidlem každé svatby. V našem státě však nemá svatební proslov žádný pevný vzor, který by musel být dodržován. I tak ovšem platí, že by proslov neměl být vážný, příliš zdlouhavý a trapný. Naopak by měl být krátký, výstižný a lehce vtipný. Podle nepsaného pravidla by měl šikovně spojit minulost, přítomnost i budoucnost.

Jak se říká, proslov by měl být šitý na míru daným novomanželům, ale také vhodný ke vztahu konkrétního řečníka k nim. Proto například tatínek nevěsty v proslovu vzpomíná na její nápadníky z dětství a svědek ze strany ženicha si naopak z ženicha utahuje. Vždy však platí, vše s mírou a nezajít až do trapných detailů a ožehavých témat!

Jak takový originální, vtipný a dobře mířený proslov připravit? Věříme, že se vám to s naším článkem podaří a na váš proslov budou novomanželé i svatebčané ještě dlouho v dobrém vzpomínat.

Jak na svatební proslov

Před samotnou přípravou svatebního proslovu si nejprve vytvořte určitou “kostru” na základě které budete proslov psát.

Požádejte svatebčany o pozornost

“Drazí svatebčané, milí přátelé.” Nebo “Dámy a pánové” a následně… “Prosím Vás o chvíli pozornosti…”. Proslov lze uvést také zacinkáním nože na sklenku, předáním slova jiným řečníkem či uvedením organizátorem svatby.

Nyní jste získali veškerou pozornost přítomných lidí, je na čase spustit.

Představte se

Ačkoliv se na svatbě pravděpodobně všichni znáte, nebo jste otec či svědek a máte pocit, že již není důvod se představovat, opak je však pravdou. Na začátku proslovu je základem etikety se stručně představit a hostům ujasnit, jaký vztah k novomanželům máte (otec nevěsty, otec ženicha, svědek, nejlepší přítel, bratr…).

Poděkujte a pochvalte

Po samotném představení přichází na řadu poděkování. To se liší v závislosti na vaší roli na svatbě. Jste-li svědek, mel byste nejprve poděkovat rodičům novomanželů, že je tak skvěle vychovali a dovedli je až sem. Mluví-li přímo novomanželé, měli by také nejprve poděkovat svým rodičům i rodičům manžela/manželky. Poté následuje poděkování hostům, že přišli a též za svatební dary. (pokud nějaké jsou).

Následně, hovoří-li otec nevěsty či ženicha, svědek nebo jiný svatebčan, je nutností pochválit nevěstu i ženicha. Vyjádřit, jak to nevěstě sluší a celkově pozdvihnout kladné vlastnosti obou novomanželů. Zmínit například, že budou velmi dobří rodiče.

Pamatujte, že by měl proslov znít pozitivně, nezmiňujte žádné negativní vlastnosti, zaměřte se jen na to dobré.

Historka

Nyní přichází čas na hlavní a nejdůležitější část proslovu, na kterou se všichni nejvíc těší. Tou je krátký příběh s historkou. Zde se fantazii meze nekladou. Pozor však, příběh by měl vyústit ve vtip, ale rozhodně by neměl nikoho urazit (slušně a bez ožehavých témat).

Konečně přípitek

Na závěr proslovu je vhodné pozvednout sklenku šampaňského (požádat i svatebčany, aby tak učinili), popřát novomanželům hodně štěstí na společné cestě životem a hlavně, na to všichni čekají, odstartovat hostinu.

Dbejte na to, aby svatebčané pochopili, že se jedná o konec proslovu a že mohou začít hodovat (případně předejte slovo dalšímu řečníkovi). Jinak by se mohlo stát, že budou všichni nechápavě čekat, co se bude dít dál.

svatební proslov

Tipy svatební proslovů

Svatební řeč oddávajícího

Svatební řeč oddávajícího není typickým proslovem, jedná se o přednes, který pronáší oddávající předtím, než si dva snoubenci řeknou své ano.

Svatební proslov novomanželům

Tento proslov přednáší personál daného prostoru, ve kterém se bude konat svatební hostina. Jeho účelem je přivítání novomanželů, přípitek a zametání střepů. Tento proslov by měl obsahovat pouze pár vět, ve kterých by měl personál popřát mnoho štěstí a dobrou zábavu.

Svatební proslov otce

Svatební proslov otce nevěst je ze všech projevů tím nejdůležitějším a nejočekávanějším. Měl by být přednesen jako první proslov hned při zahájení hostiny. Hlavními znaky je vážný tón, stručnost a lehký vtip.

Proslov otce nevěsty by měl obsahovat:

  • Pochválení nevěsty, podtržení jejích kvalit
  • Potvrzení předání do rukou ženicha
  • Požehnání novomanželům
  • Poděkování hostům a výzva k hodování a zábavě

Vzor svatebního proslovu otce

Milá Markétko (jméno nevěsty), milý Tomáši (jméno ženicha), drazí hosté!

Dnešním dnem se Vám splnilo jedno obrovské přání. Potvrdili jste svoji lásku kouzelným slovem “ano” a stali se tak mužem a ženou, a to až do konce Vašich životů. Já, jako Tvůj otec Markétko, však považuji dnešek za den, kdy svoji malou holčičku zcela odevzdávám jinému muži. A navíc, k tomu všemu, musím ještě zachovat klidnou hlavu a pronést svatevbní řeč, ve které bych měl vyjádřit svou upřímnou radost. Pro otce milované dcery je toho všeho najednou nějak moc.

Milá Markétko, vážím si toho, že jsem vychoval tak úžasnou ženu, kterou teď mohu předat chytrému a hodnému muži. Milý Tomáši, doufám, že budeš mou dceru nosit na rukou a chránit ji stejně tak, jako jsem to dělal doposud já. Jsem hrdý, že zde můžeme společně s ostatními oslavit Vaši lásku a já mohu být tím prvním, kdo Vám zde přede všemi přeje jako první. Co nejsrdečněji Vám tedy blahopřeji a na společné cestě životem ať Vás provází pouze štěstí, zdraví a plno nekonečné lásky. Pokud se k celé té dokonalosti přidá i blahobyt, budu za Vás nesmírně rád. Buďte si tou největší oporou a to za jakékoliv situace, ve chvílích dobrých, ale zejména i v těch špatných.

Věřím, a jsem si plně jistý, že Váš vztah bude pouze vzkvétat. Pamatujte však, lásku musíte neustále zalévat jako květinu. Všechny problémy pak zvládnete a budete mnohem silnější. Tomáši, věřím, že se o moji malou holčičku postaráš a já již budu moci být klidnější. I to mi pomůže k tomu, abych dnešní den oslavil s úsměvem společně s Vámi. 

Milá Markétko, milý Tomáši a vážení hosté, dovolte mi, abych si mohl ještě na chvíli užít chvíli své slávy a odstartoval dnešní svatební hostinu a celý svatební program. Všichni nyní pozvedněte své číše a připijme si na novomanžele. Nechť se Vám splní všechna přání i tužby. Mnoho štěstí a od srdce gratulujeme.

Svatební proslov ženicha

Ženich také může pronést svůj svatební proslov, a to hned po obou otcích. Na úvod by měl poděkovat rodičům, hostům a družičkám. Poté zmínit, že je hrdým manželem krásné ženy a následně může představit svědka, který bude prezentovat svůj proslov.

Svatební proslov svědka

Po proslovu tatínka nevěsty je svatební proslov svědka druhým nejočekávanějším projevem. Obvykle také bývá nejdelším a nejvtipnějším (v rozumné míře). Měl by odlehčit atmosféru, rozveselit novomanžele a hosty, ale také dojmout a krátce nechat zavzpomínat.

Součástí svatebního proslovu svědka by mělo být:

  • Pozdvihnutí kvalit obou novomanželů
  • Vzpomínka na seznámení, jak dlouho se znají a vtipná historka (v rámci slušnosti)
  • Na závěr popřát hlavně štěstí, zdraví a nekonečnou lásku

Vzor vtipného proslovu svědka

Milý Tomáši a drahá Markétko (jméno ženicha), vážení svatebčané

hned na začátku svého proslovu bych se Vám rád představil. Jmenuji se Martin a jsme svědek ženicha. S Tomášem se známe již od dětství, kdy jsme spolu lezli po stromech a nikoho z nás by tenkrát ani ve snu nenapadlo, že zrovna Tomáš sbalí tak krásnou holku, jakou je Markétka. Rád bych také dodal, že jsem s ním seděl na základní škole v lavici a dával mu opisovat domácí úkoly. Potěšilo by mě tedy, aby Markétka tiše ocenila a uznala, že jsem mu k magisterskému titulu vlastně dopomohl já. 

Ale zpátky původnímu proslovu. Jako nejlepší přítel Tomáše a nyní doufám i Markétky, bych chtěl vyjádřit obrovské uznání a srdečnou gratulaci tomuto nádhernému manželskému páru. Jak tu tak stojím a dívám se na Tomáše, odvedl skvělou práci a čestně si získal srdce této úžasné ženy. Musím říct, že mám slzy na krajíčku a začíná mě trochu škrtit kravata. Rád bych tedy tento proslov trochu zkrátil a vyjádřil pouze ty nejsilnější emoce.

Drazí novomanželé, přeji Vám pouze to nejlepší, plno lásky, nekonečno štěstí a hlavně pevné zdraví. Přeji Vám také, ať se Vaše nově založená rodina co nejdříve rozroste a splní se Vám tak i Vaše další sny a přání, která se svazkem manželským úzce souvisí.

Je mi ctí, že jsem jedním z Vašich blízkých, kdo s Vámi může oslavit tento významný den, dobře se najíst a pronést zde tuto řeč. Rád bych Vás i svatebčany ještě s dovolením pobavil touto vtipnou historkou.

Tomáš byl vždy slušný kluk, který si rád hrál na indiány a děvčata ho moc nezajímala. Proto byl pro nás docela šok, když nám poprvé představil překrásnou Markétku. Pochopili jsme, že jsme přišli o náčelníka kmene Apačů, protože mu nastaly úplně jiné partnerské povinnosti.

Bylo nám jasné, že se jedná o velkou lásku a potvrdilo se to, když Tomáš definitivně přestal chodit i do hospody. S Markétkou si našel jinou zábavu, odpustili jsme mu. A mohu říct, že já, jako jeho nejlepší přítel, jsem mu tu pravou lásku velice přál. To jsem ještě netušil že to dojde tak daleko, že budu stát zde před Vámi a vyprávět Vám tento cenzurovaný příběh.

Nebudu to proto již dále protahovat. Milý Tomáši, jsem za Tebe moc šťastný, milá Markétko, s politováním musím oznámit, že svět přišel o další nádhernou a sympatickou svobodnou slečnu. Nyní je z Tebe vdaná žena.

Drazí novomanželé, na společnou cestu životem Vám přeji nejen vše krásné, ale hlavně kupu síly, odvahy a tolerance. Všichni pozvedněte číše a připijme si na Tomáše a Markétku!

Buďte šťastní!

Svatební proslov

Tipy pro lepší svatební proslov

Připravte se

Ačkoliv máte pocit, že jste dobrým řečníkem, nepodceňujte přípravu proslovu. Samotný den svatby, nervozita či nemoc vás mohou natolik vykolejit, že úplně zapomenete, co jste vlastně chtěl říci. Proto je lepší si svatební proslov připravit pár dní předem. Napište si jej na papír a naučte se záchytné body, o kterých chcete mluvit.

Kde čerpat inspiraci

Váš svatební proslov by měl být originální a měl by úzce souviset s vaším vztahem k novomanželům. I tak je však prospěšné načerpat před psaním inspiraci. Kromě našeho článku a výše uvedené vzory pro svatební projevy můžete také zkusit zabrousit na Youtube.com, kde jistě naleznete plno pěkných proslovů, kterými se můžete inspirovat.

Krátký a výstižný je nejlepší

Svatební proslov by měl být krátký, stručný a výstižný. Nejdelší proslov má svědek, který by do něj měl zakomponovat krátkou historku. Ale i tak by proslov neměl být delší než na půl A4 papíru. Maximálně. Pokud chcete změřit časový záběr proslovu, měl by trvat 2 až 4 minuty, déle neudržíte pozornost svatebčanů a ti vás přestanou vnímat.

Rozhodně zpaměti

Proslov byste neměli číst z papíru, vypadá to neosobně. Určitě jej předneste zpaměti, maximálně si napište hlavní body na kartičky, které si strčte do kapsy, kdyby vám náhodou vypadla slova.

Pozor na alkohol

Součástí každé svatby je alkohol již od rána, ale máte-li přednášet proslov, dejte si pozor, kolik toho před tím vypijete. Na projev buďte střízlivý.

Trénujte před zrcadlem

Až si proslov připravíte na papír, zkuste si ho několikrát říci před zrcadlem. Pomůže vám to doladit drobné detaily a získat sebevědomí. Jak se říká, těžce na cvičišti, lehce na bojišti.

Připravte si hezký proslov

Proslov slouží hlavně novomanželům, má je potěšit a dojmout. Nikoliv ponížit a ztrapnit. Vyzdvihněte jejich kvality, zmiňte, proč se k sobě hodí a popřejte jim šťastné manželství.

Chcete-li být originálnější, můžete si dokonce připravit vlastní prezentaci s fotkami novomanželů a videi, tzv. jak šel čas. Pamatujte ale, že by se nemělo jednat o příliš intimní fotografie a ani takové, který by měly před ostatními zůstat ukryty.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *