Jak žádat o rodičovský příspěvek

Jak žádat o rodičovský příspěvek

Pro rychlejší čerpání rodičovského příspěvku platí od 1. 1. 2018 nová pravidla a navíc se zvýšil příspěvek pro rodiče dvojčat a vícerčat. Této možnosti mohou využít i rodiče, kteří dávku již čerpají. Připravili jsme si pro vás přehledný článek, kde vám vysvětlíme, jaký je rozdíl mezi peněžitou pomocí v mateřství a rodičovským příspěvkem a jak o něj žádat.

Mateřská dovolená

Na tzv. mateřskou dovolenou žena nastupuje 6 – 8 týdnů před předpokládaným termínem porodu. Pokud porodí předčasně, počítá se ode dne porodu a to až do uplynutí 28 týdnů. Podporu při mateřství vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení.

Jste – li zaměstnaná, váš gynekolog nebo ošetřující lékař vyplní žádost o peněžitou pomoc v mateřství (PPM), tu poté odevzdáte zaměstnavateli. Podnikatelky musí žádost odeslat přímo na Správu sociálního zabezpečení.

Abyste mohla čerpat peněžitou pomoc, musíte být v den nástupu na mateřskou plátcem nemocenského pojištění. Další podmínka je účast na pojištění alespoň 270 dní v posledních 2 letech. Pro OSVČ platí totéž. Pokud chce matka podnikatelka čerpat mateřskou, musí platit nemocenské pojištění alespoň 270 dnů v uplynulých dvou letech.

Pokud jste si neplatili nemocenské pojištění, nemáte nárok na mateřskou. Stále však můžete čerpat rodičovský příspěvek. Jeho výši určuje stát.

rodičovská dovolená, mateřství, rodičovský příspěvek

Jaký je tedy rozdíl mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou?

Mateřskou dovolenou můžete pobírat po dobu 28 týdnů, v případě dvou a více dětí až po dobu 37 týdnů. Rodičovská dovolená náleží matce či otci po skončení peněžité pomoci v mateřství (PPM). Pokud nesplňujete podmínky pro mateřskou, vzniká vám také nárok na rodičovskou a to pouze na nejmladší dítě v rodině.

Mateřskou a rodičovskou nelze pobírat v jednom měsíci současně. Jedinou výjimkou je situace, kdy je z důvodu nízké mateřské doplácená rodičovská. Obě peněžité pomoci nelze pobírat současně ani v rámci jedné rodiny.

Kdy mohu zažádat o rodičovský příspěvek?

Rodičovský příspěvek je sociální dávka. Poskytuje se rodiči, který pečuje o dítě do věku 4 let. Žádat o něj může matka nebo otec dítěte. Otec musí být zapsán v rodném listu potomka, ale nemusí být manželem matky. Žádost se podává po ukončení mateřské, případně pokud na ni rodiče nedosáhli, požaduje se již od narození dítěte.

Kde se žádá o rodičovský příspěvek?

Zde naleznete seznam úřadů, na kterých můžete žádat o RP. Pomoci vám také může formulář žádosti o rodičovský příspěvek. Při hledání příslušného úřadu je důležitý trvalý pobyt v ČR.

Jaká je výše rodičovského příspěvku?

Výše rodičovského příspěvku je od 1. 1. 2012 variabilní. Pokud si alespoň jeden z rodičů platil nemocenské pojištění, má možnost měnit výši RP jednou za tři měsíce.

Rodič, který se účastnil nemocenského pojištění, má nárok na rodičovský příspěvek v celkové částce 220 000,- Kč. Tento příspěvek je zvýšen pro rodiče dvojčat a vícerčat na 330 000,- Kč. Ačkoliv k této změně došlo až od 1. 1. 2018, mohou ji využít i rodiče dětí narozených v dřívějších letech, děti ovšem nesmí být starší čtyř let.

Při podání žádosti se nejprve posuzuje mzda rodiče, který má vyšší příjem a podílel se na nemocenském pojištění. Minimální výše RP je 50,- Kč a maximální 32 640,- Kč. Pokud máte nízké příjmy, můžete pobírat příspěvek v maximální výši 7 600,- Kč.

Pokud nebyl ani jeden z rodičů plátcem nemocenského pojištění, výše příspěvku je 7 600,-Kč a dávku lze vyčerpat během 3 let.

Může se měnit výše rodičovského příspěvku?

Jeho výši lze měnit každé 3 měsíce. Vždy se od stanovené částky (220 000,-Kč / 330 000,-Kč) odečte již vyplacená částka a zbytek se rozdělí do ostatních měsíců. Měnit výši RP můžete například pokud budete nastupovat na mateřskou s dalším dítětem a víte, že byste nestihla RP vyčerpat v plné výši.

Příspěvek nelze vyčerpat najednou, ale musí se rozpočítat do jednotlivých měsíců a to s maximální částkou 32 640,- Kč. Měsíční výše je stanovena výší příjmů před nástupem na mateřskou.

V případě, že matka nemá dostatečně vysoký příjem, aby mohla čerpat vyšší RP, lze doložit doklady o příjmu otce a navýšit tak příspěvek. Pokud ani příjmy obou rodičů nestačí k navýšení, nevyčerpaná část rodičovské propadá státu.

Příspěvky pro rodiče zdravotně postižených dětí

Rodič pečující o zdravotně postižené dítě může pobírat rodičovský příspěvek nebo příspěvek na péči. Tyto dvě dávky nelze vymáhat současně.

Příspěvek na péči se odvíjí dle stupně závislosti dítěte a je poskytován do věku 18 let

  • 1. stupeň závislosti – lehká – 3 000,- Kč
  • 2. stupeň závislosti – středně těžká – 6 000,- Kč
  • 3. stupeň závislosti – těžká – 9 000,- Kč
  • 4. stupeň závislosti – úplná – 12 000,- Kč

Jak žádat o rodičovský příspěvek

Dítě ve školce

Pro nárok na podporu školkového dítěte platí od 1. 1. 2012 následující pravidla:

  • Pobyt dětí starších dvou let není ve školce nijak omezen
  • Děti do dvou let mohou v jeslích nebo školce strávit maximálně 46 hodin měsíčně

Co potřebujete k podání žádosti o příspěvek?

  • Občanský průkaz
  • Rodný list všech dětí do 4 let
  • Doklad o příspěvku v mateřství (jak dlouho a v jaké výši jste jej pobírali)
  • Doklad o výši příjmů

Před podáním žádosti si rozmyslete, jak dlouho a v jaké výši chcete RP pobírat.

Přivýdělek na mateřské či rodičovské dovolené?

Pokud plánujete při mateřské nebo rodičovské dovolené přivýdělek, dle zákona je to možné. Podmínky přivýdělku upravují předpisy o nemocenském pojištění. Veškeré dotazy vám zodpoví Okresní správa sociálního zabezpečení.

Kdo platí zdravotní a důchodové pojištění během MD nebo RD?

Jste – li OSVČ a v kalendářním roce jste měla nárok na rodičovskou podporu, samostatná výdělečná činnost se považuje za vedlejší a pokud výše výdělku nepřesáhne stanovenou hranici (za rok 2018 = 71 950,- Kč) platí pojistné stát. V případě vyšších příjmů musíte platit jak zdravotní tak sociální pojištění při RP.

Pokud se rozhodnete pečovat o dítě déle, než budete pobírat rodičovský příspěvek, pojistné bude též platit stát. Pouze ale do 7 let dítěte, v případě více dětí až do 15 let. V tom případě musíte vyplnit žádost na příslušné Správě sociálního zabezpečení a zažádat na své zdravotní pojišťovně o hrazení pojistného státem.

Nejčastější otázky

Je možné vybrat celou výši příspěvku za dva roky a poslední, tedy třetí rok, být s dítětem doma? Kdo za mě bude platit zdravotní a sociální? Je mi zaměstnavatel povinen držet v práci místo?

Čerpání rodičovského příspěvku a doba rodičovské dovolené se mohou lišit. Pojištění za vás bude celou dobu platit stát. Co se týče zaměstnání, nemusíte se bát, zaměstnavatel je povinen vám místo držet 3 roky. Výše RP je tedy na vás.

Jsme oba OSVČ, platíme si zdravotní i sociální pojištění, nemocenské ne. Vím, že nárok na mateřskou mít nebudu. Budu si moci měnit výši RP? Během rodičovské budu osvobozena od placení zdravotního a sociálního pojištění?

Pokud jste ani jeden neplatili nemocenské pojištění, měnit rodičovský příspěvek si nemůžete. Výše příspěvku, který budete pobírat, bude 7 600,- Kč/měsíčně. Zdravotní a sociální pojištění za vás bude platit stát, jen je nutné to nahlásit na příslušný OSSZ a zdravotní pojištovně.

Mohu pobírat rodičovský příspěvek a současně pracovat na živnostenský list?

Ano, v době rodičovské si nemusíte platit povinné zdravotní a sociální pojištění, ale nesmíte překročit výši výdělku, která je pro rok 2018 stanovena na 71 950,- Kč.

Žijeme v Rakousku, manžel zde pracuje jako OSVČ, já jsem tu nikdy nepracovala. Hradíme si tu pojištění. V ČR jsem několik let pracovala, mám tam trvalý pobyt. Mám nárok na rodičovský příspěvek z Čech?

Ačkoliv máte v ČR trvalý pobyt, příspěvek je vázán na místo, na kterém skutečně pobýváte. Doporučuji se obrátit na příslušný ÚP, kde vám určitě poradí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *