Excel: Jak udělat makro

Co je to makro v Excelu a k čemu se používá? Jak ho vytvoříme? Není to nic, co byste nezvládli.

Makro jako takové je programovací jazyk nazývaný Microsoft Visual Basic. Je velice dobrým pomocníkem a součástí programu Microsoft Excel. Slouží ke zrychlení a k efektivitě práce, kterou v Microsoft Excel tvoříte. Slouží vlastně hlavně těm z nás, kteří v Microsoft Excel často (každý den, obden apod.) opakují stejné úkony. Klíčovým znakem pro správnou tvorbu vlastního marka jsou především základní znalosti programování.

Ptáte se, jak takové makro vytvoříme? Stačí k tomu klávesová zkratka ALT+F11, popř. můžeme zvolit v menu políčko Nástroje – Makro – Editor, kdy senám otevře a zobrazí editor makra. Záznam vaší práce si můžete vytvořit v nabídce Nástroje – Makro – Záznam makra. Je ale možné, že tlačítko ke spuštění makra mít nebudeme, proto si ho musíme vytvořit a to tak, že zvolíme možnost Vlastní – Příkazy – Forumláře a klikneme na ikonku Tlačítko. Klikneme na libovolné místo v listu, kde chceme tlačítko mít a tahem myší si zvolíme i jeho velikost. Až myš pustíme, naběhne nám seznam maker, které můžeme k tomuto Tlačítku připojit.

Pokud máte vytvořené nebo nahrané makro, spustíte ho přes nabídku v menu Nástroje – Makro – Spustit makro. Není to nic těžkého! Spustí se vám okénko, kde stačí pouze vybrat možnost Spustit.

Nejlepší bude, když vysvětlit makro a jeho tvorbu na příkladu, aby si to každý z vás vyzkoušel a věděl, co to vůbec vysvětluji a k čemu makro je. Takže si vytvoříme své vlastní nové makro. Záměrem makra bude zobrazit hlášení, které bud obsahovat jakákoliv buňka (dle našeho výběru). Můžeme začít například při začátku abecedy, tudíž si vybere například buňku s označením písmene C. Jako první bude samozřejmě otevření programu Microsoft Excel. Dalším krokem bude udělat si nový sešit, či záložku. Do buňky s označením C3 napíšeme jakýkoliv text, například „Zkouším tvořit makro.“. Pomocí klávesové zkratky ALT+F11 (viz. začátek textu o makru) si otevřeme editor makra a budeme makro zaznamenávat do modulu, proto si musíme otevřít nový modul pomocí editoru přes Insert – Module. Napravo se automaticky zobrazí pole pro modul, kam vložíme kód. Sem vložíme tento kód:

Sub  Zprava ()

Range(“A1”) .Select
Do
ActiveCell.Offset(1, 0) .Select
If ActiveCell <> “” Then
MsgBox ActiveCell.Formula
End
End If

Loop

End Sub

Je to vlastně takový jednoduchý kód k vytvoření jednotlivých řádek makra. Co ale znamenají jednotlivé části? Pomocí těch si zcela jistě časem vzorec i zapamatujete J.
Sub Vzor() Začáteční ohraničení makra (jeho oblasti), místo slova Vzor, což je název makra, si zadejte svůj název, který chcete mít.
Range(“A1“) .Select To je příkaz, zvolte oblast C1.
Do
Začátek cyklu.
ActiveCell.Offset(1, 0).Select Příkaz k zajištění přesunu o jednu buňku dolů (řídíme ho podle čísel v závorce za slovem – první číslo znamená řádek a druhé číslo sloupec v editoru).
If ActiveCell <> ““ Then Podmínka KDYŽ aktuální buňka není prázdná, tak proveďte další řádky.
MsgBox ActiveCell.Formula Příkaz pro zobrazení zprávy v aktuální nabídce.
End Ukončuje makro.
End If Konec podmínky.
Loop Konec cyklu.
End sub Konec oblasti, kde makro je.

Toto makro nyní můžeme spustit pomocí možnosti Nástroje – MakroSpustit makro a vybereme to, které máš náš název (viz. v kódu název Vzor) a ťukneme na příkaz Spustit.

Nápověda: Pomocí tlačítka F8 zobrazíte, jak se makro postupně vytvářela (kroky k výtvoru).

Doufám a věřím, že vám článek alespoň trochu napověděl pojem makro a že příště už budete vědět, jak si tento příkaz vytvořit.

1 komentář k Excel: Jak udělat makro

  1. Prosím Vás, pane autor. Článek je moc pěkný, ale pro mě tak neuvěřitelně odborný… nedokázal by jste pár věcí převést, aby jim porozuměl i běžný lajk?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *