Jak napsat čestné prohlášení

Čestné prohlášení je právní dokument, který souvisí s prohlášením o pravdivosti údajů, kdy tvrdíme, že údaje sepsané v čestném prohlášení jsou pravdivá. Často se přikládá k různým smlouvám, právním dokumentům či žádostem. Někdy po vás mohou chtít čestné prohlášení i na úřadě nebo v zaměstnání.  Podobu čestného prohlášení upravuje občanský zákoník.

Náležitosti

V čestném prohlášení jsou povinnou náležitostí údaje o osobě, která prohlášení píše (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště) a vlastní text čestného prohlášení, tedy co konkrétně tato osoba prohlašuje. Správný název prohlášení je rovněž velmi důležité. Název prohlášení může být například Čestné prohlášení o pobytu, výši příjmů, bydlení, společné domácnosti, praxi, bezúhonnosti, o majetku… Samotný text prohlášení pište vždy v první osobě čísla jednotného. Na konec čestného prohlášení neopomeňte připojit vlastnoruční podpis, datum a místo, kde jste prohlášení sepsali.

čestné prohlášení

Obecná doporučení

Čestné prohlášení můžete napsat jak na počítači, na stroji, tak vlastnoručně. Důležité je, aby se v něm objevovaly výše uvedené náležitosti. Pokud si nejste jisti správností složení vět a pravopisem, nechte si prohlášení raději zkontrolovat od někoho zkušenějšího a vzdělanějšího.

Vzor čestného prohlášení:

Čestné prohlášení o pravdivosti údajů

Já, níže podepsaný …………………………………, datum narození ……………………..,
bytem ……………………………………………………………………,

tímto čestně prohlašuji,

že v dokumentu, jehož je toto prohlášení nedílnou přílohou, jsem uvedl přesné, pravdivé a úplné údaje. Jsem si vědom toho, že pokud by mnou uvedené informace byly obráceny v opak, budu čelit všem z toho vyplývajícím právním následkům.

V …………………….., dne ……………………..,

……………………………………
podpis

Komentář ke článku “Jak napsat čestné prohlášení”

  1. Dobrý den. S přítelem se rozcházíme a oba si kupujeme byt, ovšem on má trvalé bydliště na úřadě a v bance po něm chtějí jakýsi formulář či něco, že žijeme ve společné domácnosti. Ovšem na nájemní smlouvě figuruji pouze já. Prý existuje nějaká novelo o tom, že s ním mohu sepsat dokument, že spolu žijeme. Nevíte o tom něco, nebo stačí pouze čestné prohlášení a přiložit smlouvu o nájmu? Děkuji za info..Vandrovcová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *