Základy typografie

Za kterým znamínkem dělat mezeru, kde ji nedělat a  jak psát správně čísla? Podívali jsme se na základní typografická pravidla a přinášíme článek o tom, jak psát na počítači v souladu s typografickými pravidly. Najdete zde konkrétní postupy i s příklady.

Čárky, tečky, vykřičníky, otazníky

Prvním typografickým pravidlem, kterého bychom se měli držet je, abychom tato interpunkční znaménka v textu používali následovně:

 • psali je ihned za slovem
 • a za nimi udělali mezeru.

Platí to jak pro tečky, tak pro čárky, středníky, vykřičníky, otazníky a dvojtečky. Pokud používáte výpustku, piště vždy jen přesně 3 tečky, ani více ani méně a mezi nimi mezeru nedělejte. Pravidla o těchto mezerách platí jak pro akademické tituly, tak pro názvy firem nebo cokoliv jiného, pouze pokud je např. oficiální název firmy v Obchodním rejstříku Petr&Syn s.r.o., pak používáme názvu oficiálního a neopravujeme ho do tvaru správného zápisu. Pokud je na konci věty zkratka, nepíšeme dvě tečky, ale pouze jednu.

Chybný zápis: Design sice neohromí,ale ani neurazí.Zpracování je nadprůměrné a výkon vysoký..

Správný zápis: Design sice neohromí, ale ani neurazí. Zpracování je nadprůměrné a výkon vysoký…

Jak psát správně datum a čas

Při psaní data se držíme výše uvedeného pravidla, že za tečkou je vždy mezera. Můžeme ale použít i zápisu data, kdy je zápis pojat jako souhrnný údaj, a tehdy píšeme datum bez mezer.

Chybný zápis: Design sice neohromí,ale ani neurazí.Zpracování je nadprůměrné a výkon vysoký..

Správný zápis: Design sice neohromí, ale ani neurazí. Zpracování je nadprůměrné a výkon vysoký…

Zápis času pak má následující pravidla: mezi hodinami a minutami se píše tečka bez mezery, mezi minutami a sekundami pak dvojtečka, taktéž bez mezery.

Chybný zápis: Dorazil jsem na místo určení v 16:35 a šel dovnitř.

Správný zápis: Dorazil jsem na místo určení v 16.35 a šel dovnitř.

 Jak na čísla

Při psaní čísel v českém textu používáme jako znaménka k oddělování desetinné čárky. (Pozor – v anglicky psaných textech se používá čárky k oddělení tisíců a tečky k oddělení desetinných míst.) U čísel o 5 a více místech pak oddělujeme jednotlivá trojčíslí.

Chybný zápis: Vážím přesně 75.23 kg – což dělá 75230 gramů.

Správný zápis: Vážím přesně 75,23 kg – což dělá 75 230 gramů.

Nedělitelné mezery

U některých mezer bychom si měli dát pozor na to, aby byly za každou cenu zachovány. To znamená, aby se nám nestalo, že slovo před mezerou je na jiném řádku, než slovo po této mezeře, neřku-li na další straně.

Jde zejména o:

 • součásti názvů nebo jmen (Karel IV., Praha 6),
 • součásti ustálených slovních spojení (a. s., s. r. o., k. s.),
 • hodnoty spojené s jednotkou (24 kg, 30 m),
 • a data (19. ledna).

Pomlčka a spojovník

Pomlčka je tímto znakem – trochu delším a oddělujícím slova, z obou stran psaná s mezerou. Oproti tomu spojovník je ve většině fontů znak kratší, než pomlčka a píše se bez mezer, je používán všude tam, kde je součástí jmen, dále se pak používá u spojky -li a číslice -ti.

Chybný zápis: Bydlím ve Frýdku – Místku-mám to město rád více, než – li Ostravu.

Správný zápis: Bydlím ve Frýdku-Místku – mám to město rád více, než-li Ostravu.

Závorky

Před levou závorkou mezeru zapisujeme, nikoliv však po ní. Před pravou závorkou mezeru neděláme, za ní ano. Pokud je za pravou závorkou interpunkční znaménko, mezeru za ní nepíšeme.

Chybný zápis: Byl tam ( aspoň se to tak říká) , byl tam a (sic!)hodně nám pomohl.

Správný zápis: Byl tam (aspoň se to tak říká), byl tam a (sic!) hodně nám pomohl.

Mezery u jednotek

Pokud zapíšeme jednotku, procento nebo stupeň bez mezery, stává se z výrazu přídavné jméno. Oproti tomu, při zápisu s mezerou je jednotka čtena ve významu podstatného jména.

Příklady: 12° pivo, venku je 12°C, 75% úspěšnost, úspěšnost 75 %, úsek o délce 200 m, 200m úsek

2 komentářů k Základy typografie

 1. Jak správně psát matematická znaménka?
  např. 3 + 2 = 5
  ale 4/7 a nikoliv 4 / 7

  Děkuji

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *