Jak probíhá oddlužení

Aby oddlužení mohlo proběhnout v intencích zákona, je nutné podat – ať už dlužníkem či kterýmkoli věřitelem – insolvenční návrh společně s návrhem na povolení oddlužení. Pokud insolvenční návrh podal věřitel, je nutné, aby návrh na povolení oddlužení dlužník doplnil do 30 dnů. Návrh se podává na předepsaném tiskopise a musí splňovat náležitosti, které stanoví § 391 insolvenčního zákona.

Článek sponzoruje server financ.cz, peníze, půjčky nebo pojištění.

Doručením tohoto návrhu k soudu je insolvenční řízení zahájeno, soud vydá vyhlášku o zahájení řízení a zveřejní ji v insolvenčním rejstříku, který je volně přístupný na internetu. Zveřejnění v inslovenčním rejstříku má ten účinek, že zablokuje dlužníkovyoddlužení věřitele a ti už nadále nemohou vymáhat jeho pohledávky exekucí. Dále se postupuje tak, že dlužníkovi bude přidělen insolvenční správce ( tím je subjekt zapsaný v seznamu insolventních správců), který provede soupis jeho majetku, zjistí jeho věřitele, kteří musí přihlásit své pohledávky u něj. Pro dlužníky, resp. poddlužníky platí ve vztahu k insolvenčnímu správci to, že poukazují platby přímo jemu a ne svému věřiteli-tedy dlužníkovi. Tento správce povede též za dlužníka případné soudní spory týkající se jeho dluhů a jeho majetku.

Dlužník je omezen od tohoto okamžiku v nakládání s majetkem způsobem, který by jeho hodnotu výrazným způsobem snížil- např. darovat nemovitost, prodat auto či cennou sbírku známek- protože takové úkony by byly z hlediska teorie práva absolutně neplatnými právními úkony. A zatímco k podání insolvečního návrhu není nutný souhlas manžela/manželky, tak návrh na oddlužení musí již být manželem/manželkou spolupodepsán ( Společné jmění mezi manžely může sloužit jako významný zdroj, z něhož může být v rámci insolvenčního řízení věřitel uspokojen. Co do společného jmění manželů spadá a co ne, tak to stanoví občanský zákoník).

Nejdode-li ke zpětvzetí návrhu na povolení oddlužení ani k jeho odmítnutí či zamítnutí ve smyslu § 393, § 394 a § 395 insolvenčního zákona, insolvenční soud oddlužení povolí a zároveň rozhodne o tom, jakým způsobem bude dlužníkův úpadek řešen. Pokud by dlužník společně s insolvenčním návrhem návrh na oddlužení nepodal, či jej soud nepovolil, tak zbývá konkurz.

2 komentářů k Jak probíhá oddlužení

  1. Dobrý den. Chtěl bych také přispět do diskuze. Já osobně jsem v oddlužení již cca druhý rok. Insolvenční návrh jsem si nechal zpracovat od firmy http://www.insolvence-olomouc.cz a mohu je jen doporučit. Výborná komunikace, rychlé zpracování a rozumná cena za zpracování. Pokud budete chtít pomoci, určitě se na ně obraťte. Kdybyste měli nějaký dotaz, klidně mi napište na můj mail.
    Vymětal

  2. Nedávno jsem se dostal do dluhové pasti, takže jsem také musel vyhlásit insolvenci. Neměl jsem s tím moc zkušeností, takže jsem moc nevěděl jak přesně postupovat. Naštěstí jsem narazil na https://ideaclub.cz/slovnik-pojmu/insolvence-a-insolvencni-rizeni , kde byla celá záležitost velmi dobře vysvětlena. Vše jsem si díky tomu zařídil a doufám, že během několika let budu bez dluhů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *