Jak vypočítat čistou mzdu

Pojem čistá mzda představuje částku, jež zaměstnavatel zaměstnanci skutečně vyplatí na účet či v hotovosti. Je to reálný příjem zaměstnance, s kterým může libovolně disponovat. Výpočet čisté mzdy probíhá odečtením zálohy na daň, případně přičtením daňového bonusu a pojistného sociálního a zdravotního pojištění.

Na internetu existuje nespočet kalkulaček online, kam zadáte pouze požadované údaje a během okamžiku se vám vyobrazí výše čisté mzdy dle přednastaveného vzorce. Pokud nespoléháte na internetové kalkulačky, můžete si čistou mzdu vypočítat svépomocí dle vzorečku níže.

čistá mzda

Jak vypočítat čistou mzdu

  • Vypočítat hrubou mzdu, což je součet všech položek, které náleží zaměstnanci za odvedenou práci v konkrétním kalendářním měsíci; zahrnuje základní mzdu, příplatky, náhradu mzdy, odměny a jiné.
  • Odečíst zálohu na daň z příjmů, kterou musí odvádět všichni, kteří mají ze zaměstnání příjem bez ohledu na jeho výši. V této části se podepisuje prohlášení k dani, díky němuž je možné uplatnit slevy na dani a daňové zvýhodnění na dítě.
  • Přičíst slevy na dani, které umožňují zaměstnanci čerpat různá daňová zvýhodnění – na poplatníka, na druhého z manželů bez příjmů, držitel ZTP/P, invalidní důchod I., II. nebo III. stupně, či zvýhodnění díky statutu studenta. Slevu lze čerpat na děti, kde však výše slevy závisí na počtu dětí zaměstnance.
  • Odečíst sociální pojištění, které odvádí za zaměstnance jeho zaměstnavatel. Část své mzdy ve výši 6,5 % z hrubé mzdy odvádí i zaměstnanec. Částka je zaokrouhlena na celé koruny nahoru. To představuje pojistné na důchodové a nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.
  • Odečíst zdravotní pojištění. To stejně jako sociální pojištění odvádí zaměstnavatel na své zaměstnance, ale část mzdy pro tento účel odvádí taktéž zaměstnanec. Zákon přesně určuje, z čeho se pojistné na zdravotní pojištění počítá, co se do základu zahrnuje a co nikoli.
  • Výsledkem je čistá mzda, z které je dále nutné odečíst srážky ze mzdy, což platí jen ve výjimečných případech.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *