Jak zažádat o výživné

Alimenty – časté a diskutované téma. Řeší se nejen, když se s partnerem rozcházíte, ale i tehdy, když udržujete běžný partnerský vztah. Zažádat o výživné nezletilých dětí můžete kdykoli.

Jak na to?

Základem je podat k příslušnému soudu žádost o svěření dětí do péče. (Vzor najdete na konci článku). Můžete požádat o pomoc sociálního pracovníka na OSPODu (orgán sociálně – právní ochrany dětí), který ho s vámi zdarma sepíše. Využít samozřejmě můžete i komerčního právníka. K žádosti připojte jako přílohy:

  • kopie rodných listů dětí
  • oddací list
  • údaje o vašem zaměstnavateli (případně i osob, co s vámi sdílejí domácnost či mají stejný trvalý pobyt)

Žádost musí být vyhotovena ve 3 kopiích. Na soudní podatelnu ji doneste osobně nebo ji pošlete doporučeným dopisem.

Výše výživného

Základ pro výpočet výživného je příjem druhého z rodičů. Děti mají nárok na svůj běžný životní standard, na který byly zvykléžádost o výživné před rozchodem rodičů. Soudce ho počítá z aktuálních tabulek daných zákonem. Ovšem nesmíme zapomínat na věk dětí, jejich potřeby, kroužky a samozřejmě případné zdravotní problémy. Je-li dítě nemocné, často navštěvuje lékaře, pravidelně bere léky nebo musí jezdit do lázní, veškeré náklady se započítávají.

Stejně to platí u sportu, soustředění, táborů a jiných aktivit. Tyto finanční záležitosti je potřeba mít spočítané a doložit je k soudnímu jednaní. Velice ho usnadníte a urychlíte. Když tato fakta nedoložíte, soud si sám zažádá lékaře a příslušné organizace o nacenění. Když k tomu dojde, je potřeba počítat s tím, že tyto záležitosti prodlouží dobu řízení. O úpravu výše alimentů pak můžete zažádat tehdy, zvýší-li se nebo naopak sníží-li se náklady na děti.

Příklad: jak to chodí v reálu

Vše výše popsané se zdá naprosto jasné.  V realitě to taková procházka růžovým sadem už nebývá – ukažme si to na jednom případu ze života.

Teoreticky se s „druhou stranou“ domluvíte a myslíte si, že máte vyřešeno, že soudce vše pouze potvrdí a je vyřízeno. U soudu však mohou začít potíže. Při předčítání faktů u prvního stání se nestíháte divit, že reálný příjem partnera je naprosto jiný, než vám tvrdil, a že se veškerá dohoda hroutí. Navíc se můžete například dozvědět, že jste zapomněli na nějakou maličkost – například na posudek a výpočet léků od dětského alergologa – a komplikace začínají nabírat na obrátkách. Jednání se odročí, dokud soud nesesbírá chybějící fakta. A to může trvat pořádně dlouho. Pro představu: jen na písemné oznámení této věci je lhůta 30 dnů. Co z toho plyne především? Důležité je vydržet! Tak hodně sil.

Vzor žádosti o výživné

 

VZOR ŽÁDOSTI  O SVĚŘENÍ NEZLETILÝCH DĚTÍ  DO PÉČE

Navrhovatelka

Okresní soud Praha – Východ                                Marie Nováková

Na Poříčí 1044/20                                                                 Nová 15

Praha – Nové Město                                                              Pardubice

110 00                                                                                   530 09

 

Vážený soude,

tímto vás žádám o svěření nezletilých dětí do své péče.

Narodily se v manželství, které vzniklo na MěÚ ………. dne ……

Jedná se o Jana Nováka narozeného dne a v místě …… ,rodným číslem …. , trvale bytem ….. a Jakuba Nováka narozeného dne a v místě …. , rodným číslem…. , trvale bytem …… .

Matka nezletilých dětí je Marie Novákova, narozena dne a v místě …. , rodným číslem …. a  trvale bytem ……

Otec nezletilých dětí narozen dne …..…. , rodným číslem ……. , v místě ….. a trvale bytem …..

V manželství jsme vychovávali a vyživovali obě děti společně a řádně. Tento stav trval X let. Nyní ale došlo k naprostému citovému odcizení a manželství je zásadně a trvale poškozeno. V dohledné budu podávat řádnou žádost o rozvod.

Proto navrhuji, aby děti byly svěřeny do péče matce, výši výživného na Jakuba Nováka X Kč měsíčně a na Jana Nováka X Kč měsíčně splatné vždy k X dni v měsíci.

Jako přílohy poskytuji kopie rodných listů dětí a oddací list.

V Praze, dne ……….                                                              —————————————-

podpis navrhovatelky

3 komentářů k Jak zažádat o výživné

  1. Existuje prosím žádost o výživné na zletilé dítě? Chtěla bych zaslat formulář. Děkuji

  2. Hledám žádost o výživné na zletilé dítě? Nemohu dohledat,mohla bych prosím o zaslaní formuláře. Děkuji

  3. Dobrý den, chtěla bych zaslat formulář žádost o vyživné děkuji

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *