Jaké jsou podmínky osobního bankrotu

Vyhlášení osobního bankrotu představuje jednu z možností, jak se může fyzická osoba vypořádat se svými dluhy. Aby však mohl dlužník tohoto způsobu využít, musí splňovat jisté podmínky.

Hlavní podmínkou vyhlášení osobního bankrotu je skutečnost, že dluhy fyzické osoby nesmí vzniknout její podnikatelskou činností. Oddlužení tedy může například využít ta osoba, která si na splátky zakoupila nějaký domácí spotřebič, a poté co přišla o své zaměstnání, není schopna své dluhy nadále splácet. Návrh na oddlužení může dále podat pouze občan České republiky, který je starší osmnácti let.  Podmínkou je také čistý trestní rejstřík.Poškozené prasátko

Další podmínkou je, že fyzická osoba, která by chtěla využít možnosti osobního bankrotu, musí mít nejméně dva věřitele. Pokud má tedy dlužník jeden větší závazek u jednoho věřitele, danou podmínku nesplňuje. Dále by měl mít žadatel o oddlužení takové peněžní závazky, které již nemůže nadále plnit (například se mu zvýšily výdaje nebo snížil příjem) a které jsou minimálně třicet dní po splatnosti. V návrhu o oddlužení musí dlužník také uvést důvody, ze kterých usuzuje, že se dostal do úpadku.

Pro vyhlášení osobního bankrotu je dále třeba, aby dlužník disponoval pravidelným měsíčním příjmem. Soud si také ověřuje, jestli bude dlužná osoba po dobu nadcházejících pěti let schopna uhradit minimálně třicet procent z celkového dluhu, přičemž by si měl dlužník nadále zachovat životní minimum.

Posledním faktem, který si soud ověřuje, je skutečnost, zdali dlužník žádající o oddlužení nesleduje tímto krokem nepoctivý záměr. Tato osoba by neměla tedy zatajovat žádná fakta týkající se minulosti, případně nadcházející budoucnosti.

Jestliže nebude návrh na povolení oddlužení naplňovat výše zmíněné podmínky, soud vyzve dlužníka k doplnění potřebných skutečností. Pokud tak ale dlužník neučiní, nebo uvede nesprávné údaje, bude na něj vyhlášen konkurs.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *