Facebook a jeho kontext

Kdo soupeří s Facebookem a kam spěje vývoj sociálních sítí? Poslední článek naší malé série.

Kontext sociálních sítí

V této souvislosti stojí Facebooku nejblíže síť Twitter. Svojí filozofií statusů jsou si obě podobné, liší se od sebe tím, že na Twitteru jsou všechny zveřejněné statusy viditelné i nezaregistrovaným uživatelům, dále Twitter nemá tak masivní jádro jako Facebook, v podstatě všechny pokročilejší funkce kromě psaní textu a odkazů se musí řešit přes externí weby využívající aplikačního rozhranní Twitteru. Zatímco Facebook má uživatelskou základnu širokou a pokrývá, sice různě silně, ale v podstatě všechny věkové i sociální skupiny, Twitter je v tomto více specifický, a je momentálně populární spíše mezi novináři, technologicky pokročilejšími uživateli a podnikateli, v ostatních skupinách, zejména v českém prostředí, je prozatím spíše slabší.

Kontext geolokačních služeb

Na tomto poli se Facebook střetává se službami Foursquare a Gowalla. U nich je největší nevýhoda to, že sice mají jako všechny sociální sítě také síť kontaktů, nicméně Facebook je silnější v tom, že mnohem přesněji kopíruje skutečné vztahy, u těchto sítí vzhledem k jejich početně slabšímu zastoupení ze strany uživatelů hrozí to, že člověk uvádí svou polohu a sdílí ji s někým, koho v podstatě nezná, nebo zná pouze přes internet.

Kontext portálů

Portálem v tomto pohledu rozumím jakousi ústřední domovskou stránku, web kde uživatel najde většinu toho, co ho zajímá, a ze které odchází spíše výjimečně nebo na základě podnětů, které získá skrze ní. Tady určitě můžeme pozorovat nejvýraznější střed s tradičními portály z 90. let typu Yahoo, ale i s vyhledávačem Google, který nastoupil na jejich místo. Díky své struktuře je facebooková zeď přímým protivníkem služeb My Yahoo nebo iGoogle, a jak se zdá, plní svou roli lépe, protože uživatelé z nich v podstatě migrují na něj.

Kontext služeb ke sdílení videa

Na tomto poli stojí Facebook v souvislostech vedle největšího světového videoportálu, YouTube.com. Obě tyto služby jsou díky svým API vzájemně propojeny – videa z YouTube lze automaticky přehrávat na Facebooku, na YouTube je poměrně výrazná propagace služby propojení s facebookovým účtem, a youtubové tlačítko “Líbí se” pak slouží k přímé publikaci takto označeného videa na Facebook.

Kontext služeb na sdílení obrázků

Facebook má když se na něj díváme jako službu pro sdílení fotografií podle mého názoru určitý neduh, a to sice to, že kvůli svému rozpracelování na uživatelské ostrůvky nemá žádný globální přehled, kupříkladu nedisponuje možností projít si z nějakého místa všechny fotografie, které jsou viditelné všem a označené určitým příznakem. Pro osobní fotogalerie z akcí, které by na internetu neměly být veřejně pokud možno viditelné, je ovšem jako platforma pravděpodobně ideální, samozřejmě nastavení soukromí není úplně ideální, ale v kontextu ostatních služeb a současných technologických možností, se dá považovat pro tyto účely za celkem úspěšně použitelnou.

Kontext serverů zprostředkujících nabídky a slevy

Jak se bude v budoucnu vyvíjet působení v této oblasi, označované také někdy jako groupon-like biz, je poměrně diskutabilní, osobně se domnívám, že role globálního hráče typu Facebook v tomto typu podnikání je možná jedině skrze lokální partnery, například při kooperaci se silným hráčem na místním trhu – u nás tedy například Slevomatem.

Kontext blogů

Pro blogování není sice Facebook asi úplně dokonalá platforma, alespoň se na něj tak běžně nenahlíží. Nevýhodou je to, že se nedá narozdíl od Blogspotu nebo WordPressu hostovat na vlastní doméně, dokonce ani na vlastní subdoméně ne, veškerý publikovaný obsah je pod kontrolou Facebooku uložený na jeho serverech. Problematické jsou také možnosti personifikace profilů a firemních stránek a to, jak by používání Facebooku jako primárníního blogu bylo vnímáno čtenáři, osobně neznám žádnou vyloženě tímto způsobem působící stránku ani profil.

Závěr

Z Facebooku se pravděpodobně stane to, co je SEO dnes – nezbytný nástroj pro všechny subjekty vyskytující se na internetu, zejména pro obchodníky. Dá se očekávat další rozšiřování Facebooku do oblastí, kde jsou zatím silné jiné sociální sítě – například Yelp, sociální síť sdružující hodnocení lokálních obchodů a služeb. Ten jsem nezmínil v jeho okolí a kontextu – protože se domnívám, že v této oblasti dosud se s Facebookem nestřetává, nicméně to neznamená, že v budoucnu ke střetu nedojde. To samé platí i tam, kde už ke střetu dochází – zejména u geolokačních služeb typu Foursquare, o které jmenovitě soudím, že vzhledem k její malé uživatelské základně a nejasnému business modelu, že bude v blízké budoucnosti převálcována modulem Facebook Places.

Dále uváděná fakta jsou sice z května 2010, nicméně s drobnými změnami se dají použít i k mapování a predikci současných trendů.

  • přes 50 % příslušníků světové populace je mladší 30 let
  • 96 %  z nich je na sociálních sítích
  • 50 % návštěvnosti webů z mobilu tvoří ve Velké Británii Facebook
  • Facebook předehnal v USA v návštěvnosti Google
  • sociální sítě se staly na internetu aktivitou č. 1 (před erotikou)
  • každý den je na Facebooku provedeno přes 60 milionů aktualizací statusů
  • kdyby Facebook byl státem, byl by třetím největším na světě – Číně a Indii
  • nejrychleji rostoucí skupina na Facebooku jsou ženy mezi 55 a 65 lety

Co z toho můžeme usuzovat pro další vývoj? Dá se očekávat to, že se v dalším období změní vnímání Facebooku jako stránky na internetu, ale stane se naprosto běžně využívaným prostředkem, nehledě na technické prostředky. Domnívám se, že s nástupem cenově dostupných smartphonů, způsobí to, že se na něj nebude primárně přistupovat přes počítač, ale přes mobil, bude rozvinuto spektrum služeb vázajících se k aktuální poloze, jak ve směru komerčním, tak komunikačním.

Dalším krokem, tentokrát v oblasti sociálním, bude to, že se Facebook rozšíří naprosto do všech věkových skupin, jednak v důsledku postupného stárnutí původních “early adopters,” jednak díky postupné edukaci, jednak díky postupujícímu trendu nasazování přívětivějšího uživatelského rozhraní, který nastartoval Apple s vydáním iPhone a ostatní systémy a výrobci ho v tomto následují.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *