Klávesové zkratky pro Windows 10

Klávesové zkratky pro Windows 10

Klávesové zkratky známé z předchozích verzí systému Windows (XP, Vista, 7) se od těch pro Windows 10 zásadně neliší – naopak tento systém přináší další nové zkratky, které mohou podstatně zrychlit práci na počítači . Tady je kompletní a přehledný souhrn všech zkratek pro Win 10 pěkně pohromadě.

KLÁVESA S LOGEM WINDOWS (dále jen Win)

Win + C

Spustí hlasové vyhledávání pomocí Cortany. Cortana je softwarová aplikace, která vám umožňuje vyhledávat a pracovat s počítačem pomocí hlasu, je však dostupná jen v některých zemích. Pro zapnutí této aplikace hledejte v nastavení.

Win + S, Win + Q

Spustí běžné vyhledávání

Win + I

Zobrazí okno s nabídkou Nastavení

Win + A

Zobrazí okno Centrum akcí. Centrum akcí vám umožňuje prohlížet nejnovější zprávy o systému a řešit potíže

Win + B

Zaměří na obrazovce oznamovací oblast na hlavním panelu (dolní liště)

Win + H

Zobrazí nabídku Sdílet

Win + U

Otevře okno Centrum usnadnění přístupu, kde si můžete zjednodušit ovládání počítače

Win + K

Zobrazí okno s nabídkou Připojit, která vám umožňuje připojit k počítači bezdrátová, zobrazovací a zvuková zařízení

Win + E

Otevře okno Průzkumník souborů

Win + X

Zobrazí okno s nabídkou pokročilých nástrojů. Tahle nabídka se zobrazí i poté, co kliknete pravým tlačítkem myši na ikonu Start

Win + G

Otevře Herní panel, ovšem pouze za předpokladu, je-li spuštěná nějaká hra

Win + D

Minimalizuje všechna otevřená okna na hlavní panel (dolní lištu) a zobrazí plochu počítače

Win + L

Uzamkne obrazovku vašeho počítače

Win + T

Prochází miniatury programů, které máte připnuté na hlavním panelu (dolní liště)

Win + O

Uzamkne nynější orientaci (otočení) obrazovky

Win + R

Zobrazí okno Spustit, které vám umožní otevřít programy, složky, dokumenty či zdroje či zadat příkaz

Win + P

Zobrazí panel Promítat, který vám umožní zobrazit obrazovku na externím displeji či projektoru

Win + V

Prochází oznámení počítače

Win + Shift + V

Prochází oznámení počítače v opačném směru

Win + M

Minimalizuje všechna otevřená okna na hlavní panel

Win + Shift + M

Vrátí všechna minimalizovaná okna zpět na pracovní plochu

Win + mezerník

Přepíná mezi předvolenými jazykovými klávesnicemi. Nastavení jazykových klávesnic, kde si můžete upravit předvolbu jazyků, najdete na hlavním panelu po stisknutí pravého tlačítka myši na miniaturu panelu jazyků

Win + , (čárka)

Minimalizuje všechna otevřená okna na hlavní panel a zobrazí plochu počítače, po uvolnění stisku kláves se vrátí do původního stavu

Win + Ctrl + F

Zobrazí okno, které umožní vyhledávat počítače v síti

Win + Pause

Otevře okno Systém, kde je přehled základních informací o systému

Win + Tab

Zobrazí miniatury všech otevřených aplikací a přepíná mezi nimi

Win + Ctrl + D

Přidá novou virtuální plochu, která vám umožňuje lépe si organizovat práci na počítači bez přepínání mezi minimalizovanými okny aplikací

Win + Ctrl + F4

Zavře právě používanou virtuální plochu

Win + Ctrl + šipka

Umožní přepínat mezi virtuálními plochami ve směru šipky

Win + šipka nahoru

Maximalizuje okna přes celou obrazovku

Win + šipka dolů

Minimalizuje okna na hlavní panel

Win + šipka vpravo

Maximalizuje právě používané okno na pravou stranu obrazovky

Win + šipka vlevo

Maximalizuje právě používané okno na levou stranu obrazovky

Win + Shift + šipka vpravo/vlevo

Přesune aplikace či okna na ploše z používaného monitoru do druhého

Win + Shift + šipka nahoru

Maximalizuje právě používané okno na celou výšku obrazovky

Win + Shift + šipka dolů

Minimalizuje právě používané okno na hlavní panel

Win + Home

Minimalizuje všechna otevřená okna, kromě právě používaného okna, na hlavní panel

Win

Zobrazí nabídku Start

Win + číslo

Otevře okno programu, který máte připnutý na hlavním panelu (v pořadí podle čísel)

Win + Alt + číslo

Otevře nabídku programu připnutého na hlavní panel v pořadí podle čísel. Stejného dosáhnete kliknutím pravým tlačítkem myši na ikonu programu na hlavním panelu

Win + Ctrl + Shift + číslo

Otevře okno programu připnutého na hlavní panel v dané pozici s právy správce

Win + Enter

Zapne a vypne program Předčítání, který umožňuje předčítat zobrazený text

Win + + nebo – 

Zapne funkci Lupa

Win + Esc

Vypne funkci Lupa

Win + PrintScreen

Vytvoří snímek obrazovky a uloží ho ve formátu PNG do složky na disk C -> obrázky -> Screenshots

KLÁVESA CTRL

Ctrl + Shift + Esc

Otevře okno Správce úloh

Ctrl + Alt + Delete

Zobrazí na obrazovce nabídku s možností uzamknout počítač, přepnout uživatele, odhlásit uživatele, změnit heslo a spustit Správce úloh

Ctrl + Esc

Otevře nabídku Start

Ctrl + Shift + N

Vytvoří novou složku

Ctrl + kolečko myši

Mění velikost zobrazení obsahu v právě otevřeném okně

Ctrl + A

Označí všechny položky v právě otevřeném okně nebo na ploše

Ctrl + C nebo Insert

Zkopíruje označený text a uloží ho do schránky

Ctrl + V

Vloží zkopírovaný text uložený ve schránce

Ctrl + X

Vyjme označený text a uloží ho do schránky, zpět ho vložíte Ctrl + V

Ctrl + D

Přesune vybranou položku do koše

Ctrl + F

Zobrazí kolonku hledání v právě používaném okně

Ctrl + N

Otevře nové okno Průzkumník souborů

Ctrl + W

Zavře právě používané okno

Ctrl + Y

Zopakuje poslední provedenou akci

Ctrl + Z

Vrátí zpět poslední provedenou akci

KLÁVESA ALT

Alt + F4

Zavře právě otevřené okno nebo ukončí spuštěnou aplikaci

Alt + Tab

Přepíná na obrazovce mezi otevřenými okny a spuštěnými aplikacemi

Alt + Ctrl + Tab

Funguje stejně jako Alt + Tab, ale náhled pro přepínání zůstane na obrazovce

Alt + Esc

Přepíná mezi otevřenými okny, ale bez náhledu

Alt + mezerník

Zobrazí nabídku s možností změny velikosti okna

Alt + šipka vlevo

Příkaz o krok zpět

Alt + šipka vpravo

Příkaz o krok vpřed

Alt + šipka nahoru

Příkaz o úroveň výše

Alt + P

Zapne nebo vypne okno náhledu

Alt + Shift + P

Zapne nebo vypne zobrazení detailů

Alt + Shift + NumLock

Zapne nebo vypne funkci Myš klávesnicí, tato funkce umožňuje pohyb kurzorem myši pomocí numerické klávesnice

Alt + Shift + PrintScreen

Zapne a vypne funkci Vysoký kontrast, umožňuje zřetelnější zobrazení dle nastavení

Alt + PrintScreen

Vytvoří snímek právě používaného okna a uloží ho do schránky, pro vložení snímku do textu, atp. se používá Ctrl + V

Alt + Enter

Zobrazí okno Vlastnosti souboru

KLÁVESA SHIFT

Shift + F10

Zobrazí nabídku označené položky

Shift + Delete

Odstraní označenou položku bez přesunutí do koše

OSTATNÍ

F2

Umožní přejmenovat označenou složku či soubor

F3

Zobrazí kolonku Vyhledávání

F4

Ve složce zobrazí adresní řádek (nahoře ve složce, zobrazuje se v něm cesta k souboru)

F5

Aktualizuje obsah v právě otevřeném okně

F6

Ve složce přepíná pozici označení kurzorem

F10

Zobrazí ve složce lištu s nabídkou možných úkonů

F11

Maximalizuje okno otevřené složky

End

Přejde na poslední položku ve složce, za poslední slovo v textu na řádku nebo při otevřeném okně prohlížeče skočí na konec strany

Home

Přejde na první položku ve složce, před první slovo textu na řádku nebo při otevřeném okně prohlížeče skočí na začátek strany

Delete + Shift

Trvale odstraní označenou položku

Delete

přesune položku do koše

Všechny tyto zkratky vám mohou být při manipulaci s počítačem, pokud si je zvládnete všechny projít a vzít za své. V systému Windows jde samozřejmě nastavit i vlastní klávesová zkratka. Je na to několik programů, za mě osobně však vyhrává HotkeyP, který není uživatelsky náročný, je jednoduchý a přehledný. Není nutná instalace a hned po otevření aplikace již můžete přidávat svoje klávesové zkratky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *