NEUROROBOTIKA : BUDOUCNOST LÉKAŘSTVÍ

NEUROROBOTIKA : BUDOUCNOST LÉKAŘSTVÍ

Již dnes robotika silně zasahuje do všech možných průmyslů a mění tvář celého světa. Zdravotnictví a výzkum není výjimkou. Zdravotnictví stále více ovlivňuje vývoj robotiky i umělé inteligence s ní spojené. Tyto vynálezy již dnes pomáhají detekovat nebezpečné nemoci, ale také operovat bez zásahu do lidského těla. Odpovědí na další výzkum nejen v oblasti lékařství je tzv. neurorobotika.

Robotika mnohokrát čerpá svou inspiraci z dalších vědních oborů, od souvisejících oblastí jako jsou inženýrství, matematika, chemie a fyzika, až po obory jako jsou design, agrikultura, biologie, nebo zdravotnictví. Právě zdravotnictví čerpá z robotiky mnoho, a možná ještě více z umělé inteligence, jejíž vývoj je silně spojen s pochopením mnoha souvisejících oborů, zejména neurologie. Tato konkrétní věda zabývající se nervovou soustavou bude předmětem tohoto článku. Nejen robotika, ale také umělá inteligence vyžaduje pochopení funkce lidského mozku, aby mohla být dobře aplikovatelná na výzkum těchto technologií. Pro tyto účely existuje obor, který ještě v českém jazyce nemá oficiální název, ale který můžeme jednoduše přeložit jako neurorobotiku.

NEURO A ROBOTIKA JAKO VĚDA

Nejeden filosof či vědec souhlasí s tvrzením, že matematika je středobodem všeho. Toto tvrzení je potvrzováno také spojení vědních oborů robotiky a neurologie. Tyto dva obory jsou spojovány pro lepší pochopení a funkcí robotiky ve spojení s člověkem. Neurologie na bázi umělé inteligence je proto zcela zásadním vědním oborem. Společným činitelem jsou algoritmy inspirované funkcemi mozku, které jsou převedeny z lékařského hlediska do složitých matematických rovnic. Tyto rovnice nám však přinášejí technologické pokroky o jakých se nám před pár lety vůbec nesnilo.

Tato věda je zkoumána po celém světě a zabývá se zejména aplikací neurologie na propojení nervové soustavy člověka s robotikou, ale také na aplikaci neurologických postupů člověka pro fungování umělé inteligence, což je klíč k jejímu dalšímu pokroku.

Podívejme se nyní, jaké vynálezy přicházejí ze spolupráce těchto dvou významných vědních oborů.

NEUROLOGIE A ROBOTIKA: VYNÁLEZY

Vůbec největší praktický vliv má neurologie a robotika na lékařství, a to zejména v oblasti končetin. Ať již vlivem nemoci, nehody, genetiky, nebo války, na světě existují miliony lidí, kteří postrádají končetinu nebo končetiny. Pomocí jsou jim stále vyvíjené protézy, které od dob umělé hmoty, která často spíše člověku ubližovala přicházejí do stádia, kdy člověk s amputovanou končetinou dokáže nové protézy ovládat a získat tak opětovně, či poprvé, skutečný cit. Odpovědí byla právě neurologie.

Dnešní protézy jsou vyráběny různými způsoby. Již delší dobu jsou slibovány protézy, které budou napojeny přímo na mozek člověka, tyto však ještě nejsou ani zdaleka hotovy. Vědci však přicházejí s jinou možností, a tou jsou končetiny napojené na míchu, tedy konkrétně na signály, které z míchy vycházejí. Tento vynález přichází z univerzity bioinženýrství v anglickém Londýně. Základem jsou senzory umístěné přímo na protéze, úkolem nositele je poté snaha o běžné úkony, jakoby byla (například) ruka skutečná. Dá se říci, že mícha dostává rozkazy z nervové soustavy, a tyto rozkazy jsou přeneseny do protézy. Tento unikátní způsob jak propojit cit do protézy byl schopen napodobit takové úkony, jako je lusknutí prstů nebo běžná lidská gesta.

Se zajímavým projektem přichází vědci z Indie. V čele výzkumu jehož cílem je diagnostický systém stojí profesor Pravat Mandal. Tento systém zkoumá propojení neurologie a umělé inteligence. Jejím výsledkem by měl být systém schopný odhalit počátky Alzheimerovy choroby, včasné odhalení poté povede k nastavení správné a včasné léčby. Vědci kolem tohoto projektu vyvíjejí systém na bázi neurologie a chemie, který bude schopen rozeznat mozkové procesy, které jsou ohroženy počátky Alzheimerovy choroby či demence. Tomuto projektu v tuto chvíli předchází podrobný výzkum různých variací diagnóz, ale také samotného systému založenému na umělé inteligenci.

Neurověda hraje velkou roli i ve vývoji umělé inteligence na technologické bázi. Kromě praktických výzkumů a produktů je neurologie zapojována do této technologické oblasti díky umělé neuronové síti. V tomto slova smyslu se jedná o výpočetní model, který je využíván právě v umělé inteligenci. Jeho předobrazem jsou však biologické neurony, jejich design, chování a propojenost. Díky těmto aspektům převedeným do umělé inteligence je možné, aby bylo napodobeno biologické chování přímo systémem umělé inteligence. Právě tento vývoj povede k dalším možnostem využití těchto technologií, ale také lepšímu pochopení lidského neuronového centra a jeho vlastností, včetně funkcí mozku.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *