FTP server

Návod, jak si postavit domácí FTP server pomocí programu Filezilla.


Program Filezilla pravděpodobně znáte spíše v jeho klientské verzi, která umožňuje komfortní stahování a upload na ftp servery. Tento návod se věnuje serverové Filezille (ke stažení zde), kterou můžete použít k vytvoření vlastního ftp serveru.

Instalace

Instalace programu není nijak složitá, stačí klasicky odsouhlasit licenční podmínky a odklikat kroky přes tlačítko Next.

  • Filezillu můžete pouštět buď jako normální program, nebo v případě že chcete počítač používat jako plnohodnotný ftp server, můžete nastavit ve Windows spouštění Filezilly ihned po spuštění. Tato volba je již v rámci instalace – vyberte zde Install as service, started with Windows.
  • Dále nastavte, jestli se administrativní rozhraní má spouštět automaticky při startu Windows, nebo po přihlášení každého uživatele, případně pouze určitého.
  • Nakonec spusťte běh ftp serveru a nastavte parametry pro jeho první spuštění. Objeví se okno, ve kterém budete dotázáni na adresu serveru a port připojení. Pokud se připojujete ke stejnému počítači, na kterém server běží (což je drtivá většina všech případů), zapište do řádku Server Address adresu lokálního počítače, tj. ip adresu
    127.0.0.1 nebo localhost. Výchozí číslo portu připojení má výchozí hodnotu 14147, tu můžete ponechat nebo změnit. Z bezpečnostních důvodů dále se doporučuje i vyplnit heslo pro administrátora serveru. Pokud nemáte v plánu se připojovat k dalších serverům (opět – většina případů) – nechte zaškrtnutu volbu Always connect to this server.

Vytváření uživatelů

Protože použít server, ke kterému má přístup pouze admin by asi nebylo příliš efektivní, je zapotřebí dále vytvořit uživatele a nastavit jim přístupová oprávnění. Toho dosáhnete tak, že z menu Edit vyberte Users, a pak přes tlačítko Add vytvoříte uživatele, případně uživatele s heslem. Pak v levém sloupci příslušnému člověku přidělíte adresáře, do kterých má přístup a jaké operace s nimi může provádět, případně jestli může i vytvářet podadresáře. Uživatelé se dále dají seskupovat do skupin, jejich správa se provádí z menu Edit > Groups.

Přihlášení na server

Na nastavený a běžící server se uživatelé můžou přihlásit přes svůj ftp klient zadáním ip adresy počítače, na kterém server běží. Pokud nemáte k dispozici veřejnou ip adresu, bude toto připojení možné pouze v rámci sítě, typicky z počítačů přistupujících k internetu přes stejný router. Svou ip adresu zjistíte tak, že přes Start > Spustit > cmd zadáte příkaz ipconfig /all a najdete položku Adresa IPv4. Pokud je přihlášení pro anonymní uživatele zakázáno, pro připojení k ftp serveru je dále zapotřebí zadat ještě příslušné jméno a heslo.

4.3/5 - (9 votes)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *