Jak na osobní bankrot

Jak na osobní bankrot

V České republice se nachází v dluhové pasti více než 700 000 lidí. Mnozí z nich nejsou schopni se dluhů zbavit a splatit je. Možným řešením je tzv. oddlužení neboli osobní bankrot. Ten pomůže dlužníkům ven ze situace, která je u mnohých již bezvýchodná.

jak na osobní bankrot

Co je to osobní bankrot

Osobní bankrot (oddlužení), jinak také insolvence, je krajní způsob, jakým se lze zbavit dluhů. Takovým dlužníkem je zpravidla spotřebitel. Od roku 2014 mohou o oddlužení požádat oba manželé společně. Tentu způsob se poté nazývá “Společné oddlužení manželů“. Osobní bankrot je v tomto případě řešen v jednom insolvenčním řízení a díky tomu se manželům sníží náklady na správce, nežli kdyby si oddlužení řešil každý zvlášť.

Kdo může požádat o osobní bankrot

O osobní bankrot mohou požádat fyzické osoby, které se ocitly v dluhové pasti a nejsou schopny své dluhy splatit. Točí se tak v začarovaném kruhu, ze kterého není úniku.

Aby bylo možné o oddlužení požádat, musí dlužník splnit tři stanovené podmínky:

 • Dluží u dvou a více věřitelů.
 • Musí být prokazatelné, že není schopen dluhy splácet a jsou minimálně měsíc po splatnosti. Případně, že je s některým dluhem již v exekuci.
 • V následujících 5 letech musí být schopný splatit alespoň 30 % svých dluhů.

Novelizace osobního bankrotu

Je možné, že dojde ke schválení novely zákona o osobním bankrotu, kterou prosazoval bývalý ministr spravedlnosti. Cílem novely je zpřístupnit oddlužení těm, kteří na něj, podle stávajících pravidel, nedosáhnou.

Pokud bude změna schválena parlamentem, od roku 2019 budou moci o oddlužení žádat i lidé s nízkými příjmy a ti, kteří na dosavadní podmínky nedosáhnou. Ministr chtěl tímto pomoci dlužníkům, kteří se nachází v dluhové pasti, ale prozatím nemají na osobní bankrot nárok.

Podle něho tito dlužníci často končí v tzv. šedé ekonomické zóně, kdy pracují bez pracovní smlouvy a snižují si tak částku na důchod. Zároveň se neúčastní na daňovém systému, a celý problém tak pociťuje i stát.

Na novelizovaný osobní bankrot stále nebudou mít nárok ti, jejichž dosavadní způsob života jasně ukazuje, že nebudou plnit povinnosti stanovené v insolvenčním řízení. Nebudou jej moci využít ani ti, kdo si již oddlužením jednou prošli.

Zásadní změnou by bylo zrušení jediné dosavadní podmínky, která stanovuje splacení alespoň 30 % všech dluhů po dobu 5 let. Nově by bylo dlužníkovi oddlužení prodlouženo na 7 let s minimální částkou 1 000 korun měsíčně, která by pokryla práci insolvenčního správce.

Hranice 30 % splacených dluhů by stále platila pro ty, jejichž výše dluhů přesahuje tisícinásobek existenčního minima.

Cílem novely je motivace dlužníků, aby své dluhy spláceli.

K oddlužení povedou tři cesty

 • Ten, kdo splatí alespoň polovinu svých dluhů, zbaví se jich již za tři roky.
 • Kdo splatí 30 % dluhů, bude oddlužen po pěti letech (tato podmínka zůstává stejná, jako v předchozím systému)
 • Dlužník, který nesplatí alespoň 30 %, bude žít 7 let z minima.

Jak podat žádost o osobní bankrot

Dlužník nejprve vypracuje, ve spolupráci s akreditovaným odborníkem (advokát, notář, insolvenční správce, exekutor, případně veřejně prospěšné a neziskové organizace s potřebnou akreditací), formulář s žádostí a návrhem na oddlužení.

Tento formulář poté podá, opět společně s odborníkem, na příslušném krajském soudu v místě trvalého bydliště. Aby soud odsouhlasil oddlužení, nestačí být pouze v insolvenci. Dlužník musí splnit stanovené podmínky, které jsme zmínili výše.

Co musí obsahovat návrh na oddlužení

 • Osobní údaje dlužníka
 • Navrhovaný způsob oddlužení (pomocí splátkového kalendáře či zpeněžení majetku)
 • Informace o všech dluzích
 • Údaje o příjmech dlužníka za poslední tři roky
 • Informace o očekávaných příjmech v následujících 5 letech
 • Údaje o probíhajících insolvenčních řízeních

Co se děje po podání žádosti

Soud vyhodnotí správnost podání, a pokud dlužník podléhá stanoveným podmínkám oddlužení, vydá vyhlášku o insolvenčním řízení. Ta je uveřejněna v insolvenčním rejstříku a na úřední desce soudu. Po zahájení osobního bankrotu se již na dlužníka nevztahují exekuce.

Před závěrečným schválením se ještě koná schůze věřitelů, na které se insolvenční správce vyjádří k jednotlivým závazkům a jedná se o způsobu oddlužení.

Pokud soud žádost zamítne, opět se rozbíhá vymáhání dluhů a dlužník se bohužel znovu nachází v dluhové pasti. Ve většině případů se snaží soud dlužníkům vyhovět. Je však nutné správně vyplnit žádost a splnit dané podmínky.

Kolik dlužník zaplatí zpracovateli žádosti

Novela z minulého roku stanovila maximální částku, kterou dlužník zaplatí akreditované osobě za zpracování a podání žádosti. Částka pro jednotlivce je stanovena na 4 tisíce korun, pro manžele na maximálně 6 tisíc korun.

Odměna se neplatí předem, zpracovatel ji získá až po zahájení oddlužení z pravidelných měsíčních splátek, které dlužník hradí. Neziskové organizace na odměnu nemají nárok.

Z čeho je počítána výše srážek?

Výše pravidelných měsíčních srážek se počítá z hodnoty životního minima, výše příjmů dlužníka, nákladů a počtu vyživovaných osob.

Jaké příjmy se zahrnují do výpočtu

 • Mzda
 • Příjmy z živnostenské činnosti
 • Starobní důchod
 • Invalidní důchod
 • Nemocenská
 • Mateřská dovolená
 • Rodičovská dovolená
 • Příspěvek na bydlení
 • Stipendium
 • Jednorázový finanční dar či dědictví

Výši příjmů je dlužník povinen dokládat insolvenčnímu správci každý půl rok.

jak na osobní bankrot

Modelový příklad výpočtu srážek při osobním bankrotu

Svobodná a bezdětná Martina

Splátka se počítá z čistého příjmu. Ten u Martiny činí 16 tisíc korun měsíčně. Její celkový dluh je 350 000 korun. Z čisté mzdy se nejprve odečte nezabavitelná částka, která činí 6 226 korun. Zbude 9 774 korun, od kterých odečteme zákonem stanovenou částku 9 338 korun. Ta se poté rozdělí na třetiny. První třetina pokryje splátku dluhu, zbylé dvě třetiny Martině zůstanou. Částka 436 korun, která přesahuje 9 338 (9 774 – 9 338 = 436 korun), se také použije na úhradu dluhu. Martina bude platit celkem 3 548 korun měsíčně (3 112 + 436) a zůstane ji 12 452 korun (6 226 + 2 × 3 112 + 2).

Z modelového příkladu vidíme, že dlužníkovi zůstává státem stanovené nezabavitelné minimum, které v roce 2018 činí 6 225,33 korun. Navíc, pokud dlužník vyživuje osobu, k této částce si připočte ještě 1 čtvrtinu z nezabavitelné částky 1556,33 korun za 1 osobu. Tato částka se násobí počtem vyživovaných osob.

Celý oddlužovací proces trvá pět let (pokud dojde ke schválení novely, proces bude prodloužen na sedm let). Když se dlužníkovi podaří uhradit 30 % svých závazků, je oddlužen a 70 % dluhů mu je prominuto a smazáno. Kdo nesplatí alespoň 30 %, upadá do konkurzu.

jak na osobní bankrot

Kde zjistit, zda dlužím

Mnoho dlužníků o svém dluhu ani neví. Často se pak stává, že se o něm dozví, když je na něm již uplatňována exekuce a je výrazně navýšen o úroky z prodlení. Pokud si nejste jisti, zda na vás někde nečeká nějaký dluh, raději si zkontrolujte následující evidence:

Problematika dluhových pastí se čím dál tím více zhoršuje a mnoho lidí se dostává do dluhů právě díky unáhleným půjčkám. Vždy je lepší se těmto typům závazků raději vyhnout. Pokud však není jiné východisko, vždy situaci výrazně zlepší komunikace a zájem z dlužníkovy strany. Nechá-li dluhy jen tak ležet a nebude se o ně zajímat, začnou se navyšovat a poté už se stanou opravdu vážným problémem, ze kterého nebude jednoduchého úniku.

Pokud se také nacházíte v dluhové pasti, ale na osobní bankrot nemáte nárok, podívejte se na náš návod Jak řešit dluhy, který vám poradí, jak se s dluhy lépe vypořádat.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *