Jak změnit trvalé bydliště – postup

Jak změnit trvalé bydliště – postup

Stěhování je běžná součást našich životů. V současné době se nejčastěji stěhujeme proto, že se chceme osamostatnit nebo že nastupujeme na vysokou školu, která je od našeho trvalého bydliště vzdálená pěkných pár hodin cesty. Ať už byl váš důvod jakýkoliv, nemusíte si své trvalé bydliště měnit. Někdy je však změna trvalého bydliště výhodou, protože přináší mnohé bonusy. Například když jste v pronájmu, můžete dostat příspěvky na bydlení, jestliže jste místo označili jako své trvalé bydliště. Pojďme si však o trvalém bydlišti říct něco víc. Neopomeneme zmínit přesný postup, jak trvalé bydliště lze změnit.

Jak jsme zmínili, stěhování patří  k našim životům. Ne vždy si však měníme své trvalé bydliště. Z pohledu české legislativy je trvalé bydliště místo trvalého pobytu. Upravuje ho zákon o evidenci obyvatel v České republice. Adresa vašeho trvalého bydliště je adresa, kterou si sami zvolíte. Jak jsme zmínili, je to místo vašeho trvalého pobytu, tedy místo, kde máte nejčastěji rodinu, dům nebo práci. Všeobecně platí a je známo, že trvalé bydliště máte jenom jedno.

Abychom se však vyvedli z omylu, v místě svého trvalého bydliště nemusíte bydlet. Pokud studujete na vysoké škole a přechodně bydlíte například v Brně nebo v Praze, nemusíte tamější adresu uvádět jako místo trvalého bydliště. Místem trvalého bydliště může být lokalita, kam se vracíte, tedy kde máte rodinu, kde jste vyrůstali.

Jestliže se rozhodnete změnit adresu svého trvalého bydliště a budete chtít uvést byt, v němž žijete v pronájmu, musíte mít souhlas od majitele domu. Pokud je dům či byt váš, je třeba doložit vlastnické právo.

Pokud je vše v pořádku a máte potřebné dokumenty, můžete adresu trvalého bydliště změnit. A my vám poradíme, jak na to.

Jaký úřad musím navštívit?

Mnoho lidí si myslí, že je třeba navštívit obecní úřad vašeho současného trvalého bydliště. Jenže je to právě naopak. Prvním krokem, který vede ke změně trvalého bydliště, je návštěva obecního úřadu, jež se nachází v místě, v němž chcete trvale bydlet, které chcete označit za místo vašeho trvalého pobytu.

Co budu potřebovat? Co musím mít s sebou?

Samozřejmě k této změně je třeba mít u sebe několik věcí, a sice platný občanský průkaz, kterým potvrdíte svou totožnost a potvrdíte i aktuální místo trvalého bydliště. A dále je třeba mít výpis z katastru nemovitostí nebo nájemní smlouvu. Jedná se o doklady, které informují obecní úřad o tom, že je vše v pořádku. Nájemní smlouva je potvrzením toho, že majitel domu s tímto souhlasí, výpis z katastru nemovitostí potvrzuje, že jste majitelem domu či bytu, v němž chcete bydlet.

Jak se postupuje při změně trvalého pobytu dále?

Na příslušném obecním úřadu je třeba, abyste vyplnili formulář, který informuje o změně trvalého pobytu. Za tento formulář se platí poplatek, který však není nijak závratný. Formulář stojí padesát korun. Pokud se trvalé bydliště mění osobám mladším patnácti let, žádný poplatek se platit nemusí. Tito lidé jsou od poplatku takzvaně osvobozeni.

Jak změnit trvalé bydliště - postup

Až vyplníte požadovaný formulář, bude vám znehodnocen váš občanský průkaz, a to proto, aby se do něj mohla poznačit vaše nová adresa trvalého bydliště. Samozřejmě po dobu vyřizování nebudete chodit bez občanského průkazu, to by nebylo zodpovědné. Místo občanského průkazu dostanete takzvané „Potvrzení o změně trvalého pobytu“, které informuje všechny, co zatouží po vašem občanském průkazu, o tom, že je vaše občanka ve vyřizování.

Toto potvrzení je nutné přinést co nejrychleji na příslušný úřad, na němž vyřizují občanské průkazy. O nový občanský průkaz si musíte zažádat během následujících patnácti dnů.

O občanský průkaz se žádá buď na obecním úřadě, který je v místě vašeho bydliště, nebo na jakémkoliv jiném úřadě, který má rozšířenou působnost. S sebou už nepotřebujete mít nic, ani fotografii. Na nové, menší občanské průkazy se fotíte na místě.

Vyřizování nového občanského průkazu trvá zhruba třicet dní, ale většinou je k dispozici už po třech týdnech. Předem si však zavolejte, abyste náhodou nešli zbytečně.

Trvalý pobyt musíte nahlásit i na dalších institucích

Pokud se rozhodnete ke změně vašeho trvalého pobytu, je třeba, abyste tuto změnu nahlásili i na dalších institucích, nikoliv jen na obecním úřadu v místě vašeho trvalého bydliště. Změnu nestačí poznamenat do občanského průkazu.

Jestliže jste právnická nebo fyzická osoba/podnikatel, musíte změnu nahlásit na živnostenský úřad. S tímto se spojuje nahlášení změny trvalého bydliště na zdravotní pojišťovnu a na úřad sociálního zabezpečení. Vše lze vyřídit pomocí emailové komunikace či telefonicky.

Kromě těchto institucí je třeba nahlásit změnu trvalého bydliště i na finanční úřad, který se vám stará o daně, dále také na příslušný odbor dopravy, pokud vlastníte řidičský průkaz či jste majitelem automobilu. Nezapomeňte na úřad práce či na vaše zaměstnání, kde také musíte ohlásit změnu vašeho trvalého bydliště. Pokud studujete, změnu je třeba nahlásit i ve škole.

Mimo to se nesmí opomenout ani lékaři – tedy např. praktický lékař, zubař či gynekolog.

Kde je třeba nahlásit změnu trvalého bydliště jako první?

Jelikož není institucí, na které je třeba nahlásit změnu trvalého bydliště, málo, jistě oceníte informaci, komu je třeba ohlásit změnu nejdříve. Nejprve ze všeho je nutné ohlásit změnu trvalého bydliště na živnostenský úřad. Pokud to uděláte, vyhnete se tak návštěvě zdravotní pojišťovny, správy sociálního zabezpečení i finančního úřadu. Zde totiž můžete požádat, aby uvedené instituce informovali místo vás. Na živnostenský úřad si však nezapomeňte přinést stokorunu jako poplatek.

Jak změnit trvalé bydliště - postup

Poté je třeba, abyste informovali i příslušný odbor dopravy. Musíte totiž zažádat o nové řidičské oprávnění. U odboru dopravy je nutné nahlásit změnu do pěti dnů od chvíle, kdy došlo ke změně trvalého bydliště. Za nový řidičský průkaz zaplatíte padesát korun a budete na něj čekat zhruba měsíc (obvykle bývá vyhotoven do tří týdnů, ale opět platí, že si vždy raději předem zavolejte). Jestliže potřebujete řidičský průkaz ihned, můžete ho mít, pokud zaplatíte pět set korun jako poplatek za expresní vydání.

Dříve platilo, že jestliže došlo ke stěhování mimo kraj, museli jste zamířit i na registr vozidel a museli jste vyměnit poznávací značku. Za tuto výměnu se platilo padesát korun. Dnes však výměna poznávací značky automobilu není nutná.

Jestliže platíte nějaké účty, musíte co nejdříve nahlásit změnu trvalého bydliště i na příslušné instituce, tedy na poštu a SIPO. Zde dojde k vyplnění několika tiskopisů. Následuje zastávka ve finančních společnostech, tedy v bankách či podobných institucích, s nimiž máte uzavřené smlouvy. Zde je nutné nahlásit změnu z toho důvodu, aby vám byly na jinou adresu zasílány výpisy z účtu či nové karty, pokud by karta prošla.

A samozřejmě nakonec nesmíte opominout ani instituce, v nichž máte zařízenou elektřinu, telefon, plyn či vodu. Dojde k úpravě smluv, případně může dojít i k uzavření nových, které navážete s jinými dodavateli. Pozor si však dejte na výpovědi smluv. Mohlo by vás překvapit jejich zpoplatnění u některých společností.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *