Naučte se pracovat s panickou poruchou

Žijeme v době bohaté na stres, hektické tempo, nadměrný výkon a extrémní zatížení těla i psychiky. Není tedy divu, že se tento životní rytmus neblaze podepisuje také na projevech lidského těla a z panických atak, které vás dokáží ochromit i na celé hodiny, se stává doslova denní chléb. Najdou si vás v práci, v obchodě, doma o samotě a nelze předvídat, kdy znovu udeří. Váš život se tak rychle může proměnit v nekonečnou smyčku strachu.

Hledání životní harmonie, prostoru pro zastavení a pocitu klidu v jinak zběsilém tempu života se stalo doslova celoživotním cílem. Pro ty, kteří nejsou fanoušky ještě zběsilejšího polykání pilulek a nechtějí přijímat pravidelné návštěvy nezvaného hosta, nekontrolovatelných panických atak, však existuje snadnější cesta. Boj vyvolává jen další boj, postavte se po směru proudu, poznejte, jak váš nepřítel funguje a může se i z vašeho života stát klidná plavba.

Co je panická ataka?

Záchvat paniky může být jednorázový nebo se pravidelně vracet, teprve tehdy lze hovořit o panické poruše. Je to stav ochromujícího strachu, který vám naservíruje bez zjevné příčiny ohrožení na životě, v dobré víře vás ochránit, vaše mysl. Situace graduje zejména ve chvíli, kdy se přidávají i silné tělesné projevy, při kterých se vás snadno zmocní pocit, že máte infarkt nebo umíráte.

K panické atace většinou dochází ve chvíli, kdy se cítíte zahnaní do kouta a mozek spustí alarm „bojuj nebo uteč“. Vybaví vás tak schopnostmi ke zvládnutí situace nebo úprkem před ní.

Co se s vámi děje při panické atace?

Člověk, kterého postihne panická ataka poprvé v životě, vůbec netuší, co se mu děje. Může mít pocit ztráty sebekontroly, konce světa, smrti. Uzavírá se do sebe, neschopen se pohnout, naprosto uzavřen uvnitř svých strachů, paralyzován. Provází jej symptomy jako hyperventilace, silný tep, třes, pocení, závrať, nevolnost, bolest na hrudi a stále gradující úzkost, která má tendenci nabírat na síle spolu s narůstajícím stresem z přetrvávajícího stavu.

Tento stav může trvat i několik hodin a v nejtěžších formách se opakovat i několikrát po sobě během jednoho týdne, což samozřejmě výrazně zasahuje do pocitu, že máte kontrolu nad svým životem a celkové harmonie.

Výrazně se tak podepisuje na výsledné kvalitě vašeho života. Ovlivňuje totiž nejen sociální kontakt, ale ochromit vás může také ve chvíli, kdy si potřebujete nakoupit, ucházet se o práci, veřejně hovořit či se seznámit. Člověk je dočista odříznut od okolního světa a krize se prohlubuje.

Existuje prevence panických atak?

Tento stav je velmi těžké odhalit, identifikovat i ovládnout, zejména pokud člověka zastihne poprvé a nechápe, s čím se právě setkal.

Panické ataky nemusí být nutně vázané na neobvyklou situaci, tento stav tedy nelze nikdy předvídat. Člověk, který jí však prochází pravidelně, už si je postupně vědom, že se blíží. A tehdy právě nastává kritický moment, kdy je nutné se stát vládcem své mysli a nepropadat dalšímu záchvatu.

Čím dříve zklidníte dech, tím dříve začnou odeznívat i další projevy a postupně tento stav odezní. Dostavuje se pocit úlevy, někdy až euforie.

Jak vzniká panická porucha?

Odborníci se neshodují v příčině vzniku panické poruchy. Velkou roli zde hraje genetika, biologické anomálie, poruchy CNS, ale ve většině případů se jedná hlavně o naučené chování. Mozek chybně interpretuje konkrétní situace a nedokáže se v nich adekvátně vyrovnávat se stresem. Tento jev proto může vyvolávat dojem, že se panická ataka objevila z ničeho nic. Nejúčinnější formou řešení těchto stavů je proto psychoterapie, která mimo jiné může odhalit i hlubší problém jako například sociofobii, depresi a jiné.

Jak se s panickou atakou vypořádat?

Jako první pomoc se doporučuje zklidnit a prohloubit dech, pojmenovat si, co se vám právě děje (panická ataka), abyste snížili strach z hrozící smrti, napojit se zpět na tělo a fyzickou realitu kolem – opustit svět iluzí a nahlas pojmenovat 5 věcí, které vidíte kolem sebe. Při opakujících se atakách je též dobré naplánovat si a napsat budoucí postup.

V další fázi se přirozeně nabízí vyhýbat se spouštěčům. Tento systém je však do jisté míry omezující a neřeší problém do hloubky. Nejjednodušším a nejefektivnějším řešením tak je v první řadě odhalit své strachy, a poté se jim postavit a zažít je z jiné perspektivy. Natrénovat si vhodné postupy podle NLP, ideálně v hypnotickém (hluboce soustředěném) stavu pod bezpečným vedením zkušeného hypnoterapeuta.

Právě proto se věnuji hypnoterapii, protože ta je nejmocnějším nástrojem, který dokáže člověka vyvést z depresí, úzkostí či atak, zkrátka ohromného množství psychických oslabení, které jsou součástí života.

Stačí jen dobrovolně vystoupit ze starého vzorce chování, vstoupit do svého podvědomí, tam provést defragmentaci disku a jednoduše nainstalovat nové programy. Nikdo není odsouzen žít v nespokojenosti. Můžete být přesně tím, co si zvolíte, jen následujte správný postup.

Tento správný postup však sám o sobě nestačí, neméně důležitá je i pravidelná praxe a zejména vůle chtít něco změnit. Teprve pak se dějí ty opravdové zázraky.

Mnoho úspěchů se zvládáním náročných situací,

Libor Činka

Rate this post

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *