Strukturovaný životopis – formulář

Strukturovaný životopis, neboli také CV, zkratka CV, je převzata z anglického slova CURRICULUM VITAE, je vlastně, jednoduše řečeno takzvaný dokument, který se využívá v profesním životě. Jedná se o jakousi, Vaši osobní vizitku, kterou se budete prezentovat, svému potencionálnímu zaměstnavateli. Patří, do našeho osobního portfolia, tedy vypovídá, o našem osobním profilu od, našich základních informaci, až po naše dovednosti, zkušenosti, nebo naší praxi, až po schopnosti, které máme. Mezi schopnosti, řadíme samozřejmě, jak naše schopnosti vrozené, tak i ty získané. Potencionální zaměstnavatel, se tak tímto způsobem, dozví, vše podstatné o naší osobě. Jelikož, zaměstnavatelům, přichází denně velmi velké množství životopisů, je důležité, myslet především na to, že správný životopis by měl být stručný a výstižný, pokud má někdo bohatou praxi a zkušenosti, může sahat až na dvě strany A4, ovšem to je jakési maximum. Delší životopisy, opravdu zaměstnavatelé, nemají čas číst.

Sestavení správného strukturovaného životopisu, ovšem není, zdaleka tak snadnou záležitostí. Víte, jak sestavit správný strukturovaný životopis? Víte, jak Vaše zkušenosti, úspěchy, vlastnosti takzvaně „prodat“ svému potencionálnímu zaměstnavateli? Spousta lidí, se při psaní životopisů dopouští velkého množství chyb. Pro správný první dojem, je třeba tyto chyby eliminovat a nedopouštět se jich již více, do budoucna. Dle odhadů, zaměstnavatelé věnují, jednotlivým životopisům, zhruba 30 vteřin svého času. Ovšem, pokud svým životopisem zaujmete, bude atraktivní a něčím zajímavý a také, pokud nebude vypadat odbytě, 30 vteřin nad Vaším životopisem potencionální zaměstnavatel, v žádném případě nestráví, bude mít takzvaně chuť, takovýto životopis dočíst, až do samého konce. Díky atraktivnímu životopisu, tedy můžete snadno získat, například svoji vysněnou práci.

Je všeobecné známo, že lidé jsou v dnešní době skeptičtí, téměř vůči všemu. Z tohoto důvodu, téměř polovina lidí ucházejících se o zaměstnání, moc neřeší, jak bude jejich životopis vypadat a jakým dojmem zapůsobí na personalistu. Podceňují tím pádem, napsání svého životopisu a mnohdy volí klasickou variantu psaní, velmi stručného a obsahově prázdného životopisu, jakých leží, na stolech zaměstnavatelů stohy. Zamyslete se nad tím, kolik lidí, vytvoří svůj životopis, například v textovém editoru Word a následně ho rozešle emailem zaměstnavatelům, či personálním agenturám. Vžijte se do pozice zaměstnavatele, tedy člověka, který hledá nového, nápaditého a sebevědomého zaměstnance, když otevře svou emailovou poštu a nalezne v ní, řekněme například 30 stejných strukturovaných životopisů. Co udělá? Jedna z možností, je že neodpoví, ani na jeden z nich, nebo jeden z těchto identických životopisů, vybere a vytočí číslo tvůrce. Tento člověk, bude mít v tomto případě štěstí, ovšem vezměme si například fakt, že jeden z těchto stejných životopisů, bude něčím vyčnívat z davu. Bude originální, atraktivní, může obsahovat například i foto, může mít i podobu takzvaného Europassu, tedy životopisu, uznávaného, ve všech členských zemích EU, který je navíc, velmi přehledný, jednotný a je dostupný k vyplnění on-line. Pokud, bude takovýto životopis, splňovat kritéria pro danou pracovní pozici, má s ním jeho autor vyhráno ihned.

Proč EUROPASS?

Jak již jsem zmiňovala, formát životopisu Europassu, je velmi přehledný, zaměstnavatel se dozví ve velmi krátké době, vše podstatné a potřebné o uchazeči. Za zmínku, stojí i například kolonka s jazykovými dovednostmi, která je skvěle přehledná a dle uvedených stupňů jazykových dovedností, si může zaměstnavatel udělat, velmi rychlý obrázek o Vaší jazykové zdatnosti. Zaměstnavatelé na formát Europassu, reagují velmi pozitivně, je z něj totiž, na první pohled patrné co daný člověk umí a tedy, čím se chce takzvaně prodat. Formát Europassu je on-line k vyplnění, mnoho vyšších odborných a vysokých škol, vydává takzvané dodatky k diplomům ve formátu právě již zmiňovaného Europassu, takovýto dodatek, pokud jste jeho vlastníkem, můžete bez jakýchkoliv obav, připojit ke svému životopisu. Vzbudí to, u zaměstnavatelů obrovský dojem. Výhodou je také i to, že je možné ho vyplnit i v cizím jazyce.

Jak na životopis?

Vrátíme-li se, ke klasickému formátu životopisu, kdy je mimo jiné, také nutné zdůraznit to, že je k dispozici, nespočet webových stránek, které mají v nabídce, různé formáty vzorů životopisů k vyplnění. Správný životopis, by měl v první řadě, obsahovat pravdivé informace o Vaší osobě, vzdělání a pracovních zkušenostech. Jedním slovem, musí být za každou cenu pravdivý. Lidé, mají totiž často tendenci svůj životopis jaksi „vylepšovat“. Něco zamlčet, něco poupravit, ovšem tuto skutečnost hodnotí personalisté, v případě zjištění, jako naprosto neseriózní chování. Životopis, musí obsahovat hlavičku, ve které se objeví základní informace o Vaší osobě. Tedy, jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého i přechodného bydliště, Váš telefon a e-mail. Můžete uvést, i své občanství, či rodinný stav, nebo popřípadě informace, o Vašem aktuálním zdravotním stavu. Další sekci, tvoří informace o Vašem nejvyšším dosaženém vzdělání, neuvádí se základní škola, v případě, kdy není ovšem, Vaším jediným vzděláním. Dále je nutné, popsat své pracovní zkušenosti a dosavadní praxi, pokud nějaká je. Veškeré informace o vzdělání i dosavadních pracovních pozicích, uvádíme sestupně, tedy od té nejaktuálnější. Pro čerstvé absolventy škol, bez pracovních zkušenostní, je dobré uvádět například praxi získanou, při vzdělávání ve škole, či různé brigády. Do kategorie kurzů, se uvádějí, například různé jazykové kurzy, či různé semináře, nebo počítačové kurzy. V dnešní době, jsou pro všechny zaměstnavatele, velmi důležité zejména počítačové schopnosti, alespoň ty základní. Uvádějte, například programy, se kterými umíte pracovat, či na jaké úrovni ovládáte, samotný počítač, email, či internet. Mezi další schopnosti, se uvádí například i vlastnictví řidičského oprávnění. Velmi důležitou součástí životopisu, jsou jazykové znalosti. Je nutno uvádět, pouze jazyky, které na určité úrovni umíte ovládat, rozdělují se na základní úroveň, mírně pokročilou, či pokročilou. Důležité, je zmínit danou úroveň, pomocí evropského referenčního rámce, který posuzuje úroveň porozumění, psaní a mluvení, daného uchazeče. Dodat můžete i různé certifikáty, či osvědčení o jazykových zkouškách. V životopise se mohou objevit i reference na Vaši osobu, kde budou kontakty na ty, kteří Vám mohou, u potencionálního zaměstnavatelé, určité reference poskytnout. V životopise, by se měli objevit, také Vaše zájmy a koníčky. Ovšem, jedná se pouze o Vaše rozhodnutí, v tomto případě.

Jak se vyhnout chybám v CV?

Mezi chyby, kterým bychom se měli při psaní životopisu vyhnout, patří zejména gramatické chyby. Tímto způsobem, se takzvaně „odepíšete“ hned na samém začátku. Životopis, by měl být zejména pravdivý, jak již jsem jednou zmiňovala, a měl by působit profesionálním dojmem, dejte si tedy, při jeho psaní dostatek času a rozmýšlejte nad tím, co píšete. Odbytý životopis, nevěstí nic dobrého. Další důležitou součástí životopisu, musí být profesionální fotografie, Vaše selfie z dovolené, opravdu neposílejte. Fotografie, je ovšem nutná, pouze na základě Vaší vůle. V životopisu, dále neuvádějte, jakého platu si žádáte. Dobré je také mít na mysli, že životopis, není slohová práce, neměl by tedy mít více, jak dvě strany A4. Ovšem nebuďte velmi výrazně struční, tam, kde se to nehodí, naopak podpořte důležité informace, jakými jsou například kompetence, ve Vašem předchozím zaměstnání. V délce Vaší praxe, uvádějte informace pouze za posledních zhruba 5 až 10 let. Starší informace, nemají velkou váhu. Nikdy, nepište do životopisu, svoji váhu, výšku, náboženské vyznání, či to, k jaké politické straně tíhnete. To samé platí, pro popisování důvodů, odchodů z jednotlivých zaměstnání. Nepíší se, ani jména různých nadřízených a podobně. Mějte zejména vždy na paměti, že správně situovaný životopis, je pro potencionálního zaměstnavatele, téměř stejně důležitý, jako první dojem, či volba Vašeho oblečení, na přijímacím pohovoru.

Vzor strukturovaného životopisu

Žlutou barvou, jsou zvýrazněna data a údaje, která patří, mezi základní informace, které musí, každý životopis obsahovat.

strukturovaný životopis - vzor

Vzor životopisu ve formátu Europass

europass životopis - vzor

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *