Strukturovaný životopis – formulář

Strukturovaný životopis, neboli také CV, zkratka CV, je převzata z anglického slova CURRICULUM VITAE, je vlastně, jednoduše řečeno takzvaný dokument, který se využívá v profesním životě. Jedná se o jakousi, Vaši osobní vizitku, kterou se budete prezentovat, svému potencionálnímu zaměstnavateli.